Pum Cwestiwn i Asesu Eich Aliniad Gwerthu a Marchnata

Depositphotos 6884013 s

Mae'r dyfyniad hwn wedi glynu gyda mi yr wythnos ddiwethaf:

Nod marchnata yw gwneud gwerthu yn ddiangen. Nod marchnata yw adnabod a deall y cwsmer cystal fel bod y cynnyrch neu'r gwasanaeth yn ei ffitio ac yn ei werthu ei hun. Peter Drucker

Gydag adnoddau'n crebachu a llwyth y gwaith yn cynyddu i'r marchnatwr cyffredin, mae'n anodd cadw nod eich ymdrechion marchnata ar y cof. Bob dydd rydym yn delio â materion gweithwyr, lladd e-byst, y dyddiadau cau, y gyllideb ... pob un yn tynnu oddi ar yr hyn sy'n allweddol i fusnes iach.

Os ydych chi am i'ch ymdrechion marchnata dalu ar ei ganfed, rhaid i chi asesu'ch rhaglen yn gyson a chadw at y modd y mae'ch adnoddau'n cael eu defnyddio. Dyma 5 cwestiwn i'ch helpu chi i arwain at raglen farchnata fwy effeithiol:

 1. Ai'r gweithwyr sy'n wynebu'ch cleientiaid, neu eu rheolwyr? yn ymwybodol o'r negeseuon rydych chi'n eu cyfathrebu gyda'ch rhaglen farchnata? Mae'n hanfodol, yn enwedig gyda'ch cleientiaid newydd, bod eich gweithwyr yn deall y disgwyliadau a osodir trwy gydol y broses farchnata a gwerthu. Mae rhagori ar y disgwyliadau yn gwneud cleientiaid hapusach.
 2. A yw eich rhaglen farchnata gan ei gwneud hi'n haws i'ch staff gwerthu werthu eich cynnyrch neu wasanaeth? Os na, rhaid i chi ddadansoddi'r rhwystrau ffordd ychwanegol i drosi cleient ac ymgorffori strategaethau i'w oresgyn.
 3. A yw'r personol, tîm ac adrannol nodau ledled eich sefydliad sy'n gydnaws â'ch ymdrechion marchnata neu mewn gwrthdaro â nhw? Enghraifft gyffredin yw cwmni sy'n gosod nodau cynhyrchiant ar gyfer gweithwyr sydd mewn gwirionedd yn lleihau ansawdd gwasanaeth cwsmeriaid, a thrwy hynny wanhau'ch ymdrechion marchnata cadw.
 4. Ydych chi'n gallu meintioli'r enillion ar fuddsoddiad marchnata ar gyfer pob un o'ch strategaethau? Mae llawer o farchnatwyr yn cael eu denu at y gwrthrychau sgleiniog yn hytrach na mesur a deall yn union beth sy'n gweithio. Rydym yn tueddu i gravitate i weithio rydym fel i'w wneud yn hytrach na gwaith sy'n cyflawni.
 5. Ydych chi wedi adeiladu a map proses o'ch strategaethau marchnata? Mae map proses yn dechrau gyda rhannu eich rhagolygon yn ôl maint, diwydiant neu ffynhonnell ... yna diffinio anghenion a gwrthwynebiadau pob un ... yna gweithredu'r strategaeth fesuradwy briodol i yrru canlyniadau yn ôl i ychydig o nodau canolog.

Bydd darparu'r lefel hon o fanylion yn eich rhaglen farchnata gyffredinol yn agor eich llygaid i wrthdaro a chyfleoedd o fewn strategaethau marchnata eich cwmni. Mae'n ymdrech y dylech ei chyflawni'n gynt yn hytrach nag yn hwyrach!

4 Sylwadau

 1. 1

  Eich siarad fy iaith. Nid wyf erioed wedi deall pam nad oes gan bobl broses a gyda llaw nid yw calendr yn broses. Mae prosesau'n gweithio cyhyd â'u bod yn cael eu diweddaru a'u gwella'n gyson. Mae pobl yn rhoi’r gorau iddi yn hawdd wrth geisio datblygu un a chywilydd y cyfan yw; Faint o syniadau da sy'n cael eu difetha oherwydd proses wael?

  Post da! Yn enwedig, pan rydych chi'n meddwl fel fi! :)

 2. 2

  Mae hon yn daith gerdded wych drwodd ar unrhyw broses farchnata. Ar hyn o bryd rwy'n edrych ar dechnegau marchnata newydd ar gyfer fy nghwmni ac nid oes gennyf unrhyw gefndir marchnata go iawn. Mae'r blog hwn yn offeryn gwych i mi.

 3. 3

  Post gwych!
  Mae rhif dau yn hanfodol ar gyfer cwrdd â nodau gwerthu. Rwyf wedi gweld lleoedd lle roeddent yn galw marchnata, y tîm atal gwerthu!

  Mae dyfyniad Mr Drucker, gyda pharch, ychydig yn fyopig. A ddylai'r gwrthwyneb fod:

  nod gwerthu, felly, fyddai gwneud marchnata yn ddiangen? Nod gwerthiannau yw ymwneud â'r cwsmer cystal fel nad oes angen marchnata'r cynnyrch neu'r gwasanaeth?

  - Neb o ganlyniad

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.