A yw'ch Marchnata'n Dioddef o Darnio, Siom a Diffyg Trefniadaeth?

mabwysiadu technoleg marchnata

Mae'n debyg ichi ateb ie ... ac mae ein un ni yn her hefyd. Diffyg trefniadaeth, darnio a siom yn themâu allweddol sy'n deillio o ganfyddiadau'r Arolwg Marchnata a Thechnoleg Traws Sianel, a ryddhawyd gan Arwydd (BrightTag gynt). Mae canlyniadau'r astudiaeth yn tynnu sylw at y ffaith bod marchnatwyr i raddau helaeth peidiwch â theimlo bod ad tech yn eu helpu i gyflawni'r marchnata traws-sianel di-dor y mae defnyddwyr yn ei ddisgwyl gan frandiau heddiw.

Arwydd arolygwyd 281 o farchnatwyr brand ac asiantaeth, yn rhychwantu 16 o fertigau diwydiant, o bob cwr o'r byd i archwilio'r heriau sy'n wynebu marchnatwyr wrth gyflawni eu nodau marchnata traws-sianel.

Canfyddiadau Allweddol yr Arolwg Marchnata a Thechnoleg Traws-Sianel

  • Mae 1 o bob 2 farchnatwr yn adrodd hynny mae technolegau tameidiog yn rhwystro eu gallu i greu profiad cyson i ddefnyddwyr ar draws y we, sianeli symudol a sianeli eraill
  • Mae 9 o bob 10 yn credu hynny byddai cysylltu offer a thechnoleg wahanol yn gwella eu gallu i arloesi, personoli rhyngweithiadau defnyddwyr, anfon negeseuon amserol, hybu teyrngarwch, gwerthuso ymgyrchoedd, a chynyddu ROI
  • Mae 51% o farchnatwyr yn dweud eu bod nhw eto i integreiddio technolegau marchnata y tu hwnt i'r lefel fwyaf sylfaenol
    Nododd llai nag 1 o bob 20 o farchnatwyr fod ganddynt bentwr technoleg cwbl integredig
  • Mae 62% yn credu bod yr offer yn eu pentyrrau technoleg tan-ddefnyddio
  • Dim ond 9% o farchnatwyr sy'n credu hynny technoleg yw eu cryfder

Byddaf yn rhyddhau newydd Clipiau Marchnata fideo yn fuan ar y cyngor rydyn ni'n ei roi i gleientiaid sy'n wahanol i'r ymgynghoriadau roedden ni'n arfer eu rhoi flynyddoedd yn ôl. Wrth ei wraidd, mae'r cyfle i adeiladu eich un chi ac integreiddio ag offer yn dod yn opsiwn fforddiadwy i'r gorfforaeth ganolig i gorfforaeth fawr.

Yn rhy aml, nid yw'r offer dros y cownter yn darparu'r boddhad, yr effeithlonrwydd a'r set nodwedd sy'n angenrheidiol i gael eu haddasu i'ch adnoddau a'ch prosesau mewnol.

Gwnewch yn siŵr eich bod yn clicio drwodd a darllen yr adroddiad llawn - Arolwg Marchnata a Thechnoleg Traws Sianel!

traws-sianel-marchnata-technoleg-ffeithlun

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.