Sefydliad Marchnata Da a Gwael

gweithredu heb ddwylo

Mae'n ymddangos bod doethineb yn un o'r pethau hynny nad ydyn nhw'n cael eu dysgu, mae'n dod gyda phoen, llawenydd a phrofiadau eraill. Wrth imi dyfu’n fwy aeddfed yn fy musnes, gwelaf po fwyaf o amser a dreuliaf yn gosod disgwyliadau, y gorau neu waeth y bydd y canlyniadau gyda’n cwsmeriaid. Os dywedaf y byddaf yn cyflawni rhywbeth ac mae'n cymryd mwy o amser nag yr oeddwn wedi'i ddychmygu - mae'r disgwyliad a gollwyd yn achosi rhwystredigaeth. Os dywedaf fy mod i'n mynd i gyflawni rhywbeth ac rwy'n darparu'r prosiect yn ychwanegol at waith arall o werth - mi wnes i ragori ar y disgwyliadau ac mae'r cleient yn hapus.

Rwy'n dal i fethu â chyrraedd sawl gwaith, ond mae sylfaen fy llwyddiant mewn busnes wedi'i alinio'n agos â'r disgwyliadau a osodais. Nid wyf yn credu bod hynny'n epiffoni - ond credaf ei fod yn sylfaen marchnata da a drwg gydag unrhyw fusnes ar-lein. Mae gosod disgwyliadau yn cael ei danamcangyfrif yn fawr. Defnyddiwch achosion, astudiaethau achos, ystadegau, datganiadau i'r wasg, postiadau, diweddariadau ... mae popeth a wnawn yn aml yn ymwneud â'r senario â chas gorau, nid am senarios realistig.

Yr wythnos hon teithiais i Florida i groesawu fy nai yn ôl o'i leoliad cyntaf drosodd yn y Gwlff. Gyrrais i lawr gyda fy nghi, felly gwnaethon ni lawer o stopio. Mewn un ardal orffwys yn Florida, gwelais yr arwydd eithaf doniol hwn dros y troethfeydd.

di-dwylo

Y broblem gyda'r arwydd, wrth gwrs, yw er ei fod yn marchnata awtomeiddio'r wrinol, i gasgen glyfar fel fi, mae'n darparu neges farchnata hollol wahanol na ellir ei chyrraedd. Nid yw'r llawdriniaeth, wrth gwrs, yn ddi-dwylo ... byddai hynny'n eithaf anhygoel ond yn fwyaf tebygol yn anghyfreithlon.

Mae'n rhaid i ni fod yn ofalus gyda'r disgwyliadau marchnata rydyn ni'n eu gosod. Er mai ein nod efallai yw cyfleu'r cynnydd a'r buddsoddiad a wnawn, nid yw o reidrwydd yn cyfleu'r un neges i'n cynulleidfa.

Bydd gosod disgwyliadau cywir, cyraeddadwy yn eich ymdrechion marchnata yn eich helpu i nodi a chau'r cwsmeriaid cywir, gan arwain at fwy o gadw a mwy o werth i gwsmeriaid. Bydd gosod disgwyliadau gwael nid yn unig yn arwain at gyfraddau athreuliad uchel, ond gall hefyd yrru adolygiadau gwael a sgwrs gymdeithasol ar-lein. Gall hyn, yn ei dro, yrru busnes i ffwrdd a allai fel arall fod yn gwsmeriaid da.

Sylfaen yr holl farchnata yw gosod disgwyliadau mawr. Mae marchnata gwych yn arwain at berthnasoedd gwych â chwsmeriaid, sy'n arwain at adeiladu enw da ar-lein ... sy'n arwain at fwy o gwsmeriaid gwych.

2 Sylwadau

 1. 1

  Helo Mr.Karr

  Mae pob pwynt rydych chi wedi'i ysgrifennu yn iawn fel glaw.

  Mae gosod disgwyliadau realistig yn lle'r cas gorau yn canolbwyntio mwy ar ganlyniadau. Marchnata Da a Gwael yw'r holl gêm o osod disgwyliad.

  Ac mae'n rhaid i mi ddweud mai enghraifft rydych chi wedi'i rhoi yw meddwl yn chwythu… .LOL

  diolch
  Alish

 2. 2

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.