Rydych chi (Dal) Wedi Cael Post: Pam Mae Deallusrwydd Artiffisial yn golygu Dyfodol Cadarn i E-byst Marchnata

Deallusrwydd Artiffisial a Marchnata E-bost

Mae'n anodd credu bod e-bost wedi bod o gwmpas ers 45 mlynedd. Nid yw'r mwyafrif o farchnatwyr heddiw erioed wedi byw mewn byd heb e-bost.

Ac eto er gwaethaf cael ein plethu i wead bywyd a busnes bob dydd i gynifer ohonom cyhyd, nid yw profiad y defnyddiwr e-bost wedi esblygu fawr ddim ers i'r neges gyntaf gael ei hanfon i mewn 1971.

Cadarn, gallwn nawr gyrchu e-bost ar fwy o ddyfeisiau, bron unrhyw bryd yn unrhyw le, ond nid yw'r broses sylfaenol wedi newid. Mae'r hits anfonwr yn anfon ar amser mympwyol, mae'r neges yn mynd i mewnflwch ac yn aros i'r derbynnydd ei agor, gobeithio cyn ei dileu.

O bryd i'w gilydd trwy'r blynyddoedd, mae pundits wedi rhagweld diflaniad e-bost, wedi'i ddisodli gan apiau negeseuon mwy newydd ac oerach. Ond fel Mark Twain, mae adroddiadau am farwolaeth e-bost wedi eu gorliwio'n fawr. Mae'n parhau i fod yn llinell gyfathrebu bwysig na ddefnyddir yn ddigonol rhwng busnesau a chwsmeriaid - nid bellach yw'r unig un, yn sicr, ond yn rhan hanfodol o'r gymysgedd.

Yn fras E-byst busnes 100 biliwn yn cael eu hanfon bob dydd, a disgwylir i nifer y cyfrifon e-bost busnes dyfu i 4.9 biliwn erbyn diwedd eleni. Mae e-bost yn parhau i fod yn arbennig o boblogaidd yn B2B, gan ei fod yn caniatáu ar gyfer cyfathrebu hirach a dyfnach o'i gymharu â'r cyfryngau cymdeithasol a mathau eraill o negeseuon. Mewn gwirionedd, mae marchnatwyr B2B yn dweud bod marchnata e-bost 40 gwaith yn fwy effeithiol na'r cyfryngau cymdeithasol wrth gynhyrchu arweinyddion

Nid yn unig nad yw e-bost yn diflannu unrhyw bryd yn fuan, ond mae'r dyfodol yn edrych yn ddisglair, diolch i dechnoleg deallusrwydd artiffisial sydd ar fin ail-bwysleisio'r profiad e-bost. Trwy ddadansoddi patrymau ymddygiad derbynwyr wrth agor, dileu a gweithredu ar e-byst, gall AI helpu marchnatwyr i deilwra eu hallgymorth e-bost i ddewisiadau penodol cwsmeriaid a rhagolygon.

Hyd yn hyn, mae llawer o arloesi marchnata o amgylch e-bost wedi canolbwyntio ar gynnwys. Mae yna ddiwydiant cyfan sy'n ymroddedig i helpu i greu'r neges e-bost fwyaf perthnasol i ofyn am ymateb a gweithred. Mae arloesiadau eraill wedi canolbwyntio ar restrau. Rhestrau cyrchu. Rhestri tyfu. Rhestrwch hylendid.

Mae hynny i gyd yn bwysig, ond mae deall pryd a pham mae derbynwyr yn agor e-byst wedi parhau i fod yn ddirgelwch i raddau helaeth - ac mae'n un pwysig i'w ddatrys. Anfonwch ormod, ac rydych mewn perygl o gythruddo cwsmeriaid. Peidiwch ag anfon digon o'r math cywir o e-bost - ar yr adeg iawn - ac rydych mewn perygl o fynd ar goll mewn ymladd cynyddol orlawn am eiddo tiriog mewnflwch.

Er bod marchnatwyr wedi gwneud ymdrech ofalus i bersonoli cynnwys, prin fu'r sylw ar addasu'r broses gyflawni. Hyd yn hyn, mae marchnatwyr wedi amseru dosbarthiad e-bost torfol trwy greddf neu dystiolaeth annelwig a gasglwyd gan grwpiau mawr a'i dadansoddi â llaw. Yn ogystal â gwestai pan fydd e-byst yn debygol o gael eu darllen, nid yw'r dadansoddiad cefn y napcyn hwn yn mynd i'r afael â gwir pan fydd pobl yn fwy tueddol o ymateb a gweithredu.

Er mwyn ennill, bydd yn ofynnol yn gynyddol i farchnatwyr bersonoli'r broses o gyflwyno negeseuon marchnata ar e-bost yn union fel y maent wedi personoli cynnwys y negeseuon hynny. Diolch i ddatblygiadau mewn AI a dysgu â pheiriant, mae'r math hwn o bersonoli cyflenwi yn dod yn realiti.

Mae'r dechnoleg yn dod i'r amlwg i helpu marchnatwyr i ragweld yr amser gorau i anfon neges. Er enghraifft, gall systemau ddysgu bod Sean yn fwy tueddol o ddarllen a gweithredu ar e-byst newydd am 5:45 PM tra ar y trên cymudwyr adref. Ar y llaw arall mae Trey yn aml yn darllen ei e-bost cyn mynd i'r gwely am 11 PM ond byth yn gweithredu nes eistedd wrth ei ddesg y bore wedyn.

Gall systemau dysgu peiriannau ganfod patrymau optimeiddio e-bost, eu cofio a gwneud y gorau o amserlenni i gyflwyno negeseuon i ben y blwch derbyn yn ystod y ffenestr ymgysylltu orau.

Fel marchnatwyr, rydym hefyd yn gwerthfawrogi bod gan ragolygon restr gynyddol o'r sianelau cyfathrebu a ffefrir. Neges destun. Llwyfannau negeseuon cyfryngau cymdeithasol. Gwthiwch hysbysiadau i ap symudol.

Yn fuan, gall y systemau dysgu peiriannau sydd wedi'u optimeiddio ar gyfer dewisiadau dosbarthu e-bost ddysgu'r sianelau a ffefrir i gyflwyno negeseuon. Y cynnwys cywir, wedi'i gyflwyno ar yr amser iawn, trwy sianel a ffefrir sy'n benodol i amser.

Mae pob rhyngweithio rydych chi'n ei gael gyda chwsmeriaid yn bwysig. Mae pob rhyngweithio rydych chi'n ei gael gyda chwsmeriaid yn gyfle i ymgorffori adborth sy'n gwella eu taith brynu mewn ffyrdd newydd a gwahanol. Mae gan bawb batrymau prynu gwahanol.

Yn draddodiadol, mae marchnatwyr wedi treulio oriau diddiwedd yn ceisio mapio teithiau prynu llinellol ar gyfer grwpiau mawr o gwsmeriaid ac yna arllwys sment dros y broses. Nid oes gan systemau unrhyw ffordd i addasu i newidiadau anochel mewn patrymau prynu unigol ac ni allant ymateb i unrhyw newidiadau amgylcheddol.

Gan fod disgwyl i e-bost barhau i fod yn gyswllt hanfodol rhwng cwmnïau a chwsmeriaid, mae rôl AI wrth ddysgu triciau newydd i gi 45 oed yn ddatblygiad i'w groesawu. Rhaid i systemau awtomeiddio marchnata nawr meddwl am bob cwsmer, pob darn o gynnwys, a'u paru mewn amser real i gyflawni nodau busnes. Mae angen i ddosbarthu e-bost doethach fod yn rhan hanfodol o hynny.

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.