5 Datgysylltiad Data a Rhagdybiaethau Marchnata Gwael

data ar i lawr

Yn ddiweddar gwnaethom gynnal prawf profiad defnyddiwr o'n gwefan, a rhannwyd y canlyniadau. Roedd y gynulleidfa wrth eu bodd â'n cynnwys ond cawsant eu cythruddo gan ein hysbysebu - yn enwedig lle roedd yn llithro i mewn neu'n popio i fyny. Er bod y profion wedi dilysu cynllun ein gwefan, rhwyddineb llywio, ac ansawdd ein cynnwys - roedd hefyd yn tynnu sylw at rywbeth a oedd yn cythruddo ein cynulleidfa gyffredinol.

Mae'r datgysylltiad hwn yn rhywbeth y mae'n rhaid i bron pob marchnatwr ei gydbwyso, ac mae'r achos busnes yn aml yn gwrthweithio ymateb neu farn y gynulleidfa. Mae peidio â gwrando ar eich cynulleidfa yn groes, wrth gwrs, i'r mwyafrif o gynghorwyr guru marchnata allan yna sy'n credu y dylai ymateb, gwrando a dilyn cyngor y gynulleidfa ddod yn gyntaf bob amser.

Dyma 10 Datgysylltiad Data a Rhagdybiaethau Marchnata rydyn ni'n eu gwneud yn aml sy'n ofnadwy i'n busnes.

  1. Gan dybio bod pob cwsmer yn gyfartal - MarketingSherpa yn ddiweddar darparu dadansoddiad pam mae cwsmeriaid yn dilyn brandiau ar gyfryngau cymdeithasol. Mae'r siart yn dangos yn glir bod mwyafrif helaeth y defnyddwyr yn dilyn brandiau cymdeithasol ar gyfer gostyngiadau, ysgubwyr, cwponau, ac ati. Fodd bynnag, nid yw'r siart yn dangos i chi werth barn pob defnyddiwr. Gallai disgowntio pur ddibrisio'ch brand a chladdu'ch cwmni. Byddwn yn barod i betio bod y defnyddwyr hynny a welodd gêm ffordd o fyw ac a gefnogodd eu gwaith elusennol yn llawer mwy gwerthfawr yn y tymor hir i iechyd busnes cwmni.

arolwg dewis-defnyddiwr

  1. Gan dybio bod pob ymwelydd yn Rhagolygon - Oeddech chi'n gwybod bod traffig Bot yn cyfrif am dros 56% o analytics traffig wedi'i olrhain i'ch gwefan? Wrth i chi ddehongli eich analytics data, sut mae bots yn effeithio ar dudalennau mynediad ac allanfa, cyfraddau bownsio, amser ar y safle, ac ati? Gallent fod yn gwyro'r ystadegau mor ddrwg fel eich bod yn cael eich cymell i newid eich gwefan mewn ymateb ... ond yr ymateb yw bots, nid rhagolygon! Wrth i ni adolygu ein gwefan, rydyn ni'n talu llawer mwy o sylw i ymweliadau o safon - pobl sy'n ymweld â sawl tudalen ac yn treulio mwy na munud ar ein gwefan.
  2. Gan dybio y bydd Adborth Cwsmeriaid yn Gwella'ch Cynnyrch - Gweithiais i ddarparwr SaaS enfawr a oedd ag amserlen ddatblygu ymosodol a oedd yn ymgorffori miloedd o welliannau a dwsinau o nodweddion ym mhob rhyddhad. Y canlyniad oedd platfform chwyddedig a oedd yn rhy gymhleth, yn anodd ei weithredu, a achosodd wrthdaro datblygu diddiwedd, a lleihau ein cadw cwsmeriaid. O ganlyniad, daeth gwerthiannau'n fwy ymosodol, addawyd mwy o nodweddion, a dechreuodd y cylch ar hyd a lled. Er i'r cwmni dyfu refeniw a chael eu prynu am swm mawr iawn, nid ydyn nhw erioed wedi gwneud elw ac nid ydyn nhw'n debygol o wneud hynny. Pan ofynnwch i gwsmer beth ddylech chi ei wella, mae'r cwsmer yn chwilio am nam ar unwaith ac yn darparu ei ymateb storïol ei hun. Yn lle, dylech fod yn monitro ymddygiad eich cwsmeriaid i flaenoriaethu gwelliannau i'ch cynnyrch.
  3. Gan dybio Torri ar draws Rhagolygon Cythruddo - Rydym wedi profi drosodd a throsodd ac, heb ymddiheuro, rydym bron bob amser yn gweithredu technoleg ymyrraeth i ddal sylw ymwelydd a gofyn iddynt benderfynu a ddylid ymgysylltu ymhellach â'n cleientiaid ai peidio. Gofynnwch i'ch ymwelwyr a ydyn nhw'n hoffi'r dulliau hyrwyddo ymyrraeth rydych chi'n eu defnyddio ac, yn amlach na pheidio, maen nhw'n dweud na. Ond yna defnyddiwch y dulliau hyrwyddo ac fe welwch mai'r un ymwelwyr a ddywedodd nad oeddent yn eu hoffi yw'r rhai sy'n clicio drwodd ac yn ymgysylltu â chi.
  4. Gan dybio eich bod yn deall eich cwsmer - Mae ein cleientiaid yn aml yn gwneud rhagdybiaethau ynghylch pam mae pobl yn prynu oddi wrthyn nhw - pris, argaeledd, gostyngiadau, gwasanaeth cwsmeriaid, ac ati ac maen nhw bron bob amser yn anghywir. Pan ofynnwch i gwsmer pam y prynodd gennych chi, efallai y byddant hyd yn oed yn dweud wrthych y rheswm anghywir. Pan fyddwch chi'n dibynnu ar briodoli cyffyrddiad cyntaf neu olaf, rydych chi hefyd yn gwneud rhagdybiaeth wael. Gall data priodoli ddarparu tystiolaeth o obaith yn gweithredu, ond nid pam y gwnaethant y pryniant mewn gwirionedd. Ymchwil persona yn hanfodol i ddeall pwy brynodd gennych chi a gall cyfweliadau gan drydydd partïon diduedd ateb pam wnaethon nhw brynu gennych chi. Peidiwch â chymryd yn ganiataol eich bod chi'n gwybod, efallai y bydd y canlyniadau'n eich synnu'n fawr.

Y llinell waelod yma, wrth gwrs, yw ei bod bron yn amhosibl ei segmentu marchnata arweinwyr cymwys o weddill eich analytics data. Rhaid i chi wneud penderfyniadau marchnata ar yr hyn sy'n denu ac yn ymgysylltu â'r union segment hwnnw, serch hynny. Nid yw eich gwefan yno i blesio pawb; dylid ei ystyried yn adnodd gwerthu sy'n denu ac yn ennyn diddordeb ei ymwelwyr, gan eu gyrru drwodd i dröedigaeth.

Rwyf wedi gwneud camgymeriadau tebyg gyda fy musnes. Gwrandewais ar lawer gormod o bobl a oedd byth mae mynd i brynu ein cynhyrchion neu wasanaethau yn dweud wrthyf sut y dylwn newid ein cynigion a'n gwariant. Bu bron iddo ein rhoi allan o fusnes. Nid wyf yn gwrando ar y bobl hyn mwyach - dim ond nodio fy mhen a pharhau i wneud yr hyn rwy'n gwybod sy'n gweithio i'n cleientiaid. Nid yr hyn sy'n gweithio iddyn nhw yw'r hyn sy'n gweithio i chi na fi.

Stopiwch wneud rhagdybiaethau marchnata trwy wrando a gwylio pawb mae hynny'n cyffwrdd â'ch brand. Dechreuwch wella'r profiad i'r gynulleidfa sy'n bwysig ... y gynulleidfa a fydd yn debygol o brynu gennych chi.

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.