Cynnwys Marchnata

5 Awgrym ar Ysgrifennu Cynnwys Marchnata sy'n Gyrru Gwerth Busnes

Mae creu copi marchnata cymhellol yn dibynnu ar ddarparu gwerth i'ch cefnogwyr. Nid yw hyn yn digwydd dros nos. Mewn gwirionedd, mae ysgrifennu cynnwys marchnata a fydd yn ystyrlon ac yn effeithiol i gynulleidfa amrywiol yn dasg enfawr. Mae'r pum awgrym hyn yn darparu man cychwyn strategol ar gyfer newbies wrth ddarparu doethineb ddyfnach i'r bobl fwy profiadol.

Tip # 1: Dechreuwch Gyda'r Diwedd Mewn Meddwl

Egwyddor gyntaf marchnata llwyddiannus yw cael gweledigaeth. Rhaid i'r weledigaeth hon fynd y tu hwnt i werthu cynhyrchion a gwasanaethau, gan ganolbwyntio yn lle hynny ar yr effaith y mae'r brand yn bwriadu ei chael ar y byd.

Nid oes angen i hyn fod yn bethau enfawr sy'n newid y byd. Er enghraifft, os yw cwmni'n gwerthu gemau fideo addysgol i blant ifanc, efallai bod ganddyn nhw weledigaeth o gynnig y gemau addysgol mwyaf hwyliog yn unrhyw le ar y farchnad. Gallai hyn drosi i ysgrifennu cynnwys marchnata sy'n canolbwyntio ar y nod hwnnw, er enghraifft trwy ysgrifennu cynnwys doniol sydd hefyd yn dysgu rhywbeth diddorol i'r darllenydd.

Os yw'r cwmni hwn, sy'n anelu at addysgu a difyrru eu cynulleidfa (neu blant eu cynulleidfa), yn ysgrifennu rhyddiaith ddiflas o feddwl busnes, maent yn sicr o fethu. Trwy ddechrau gyda'r diwedd mewn golwg a chael gweledigaeth, maen nhw yn hytrach yn mynd am ymgyrch lwyddiannus.

Tip # 2: Defnyddiwch Gopi Un Person I Bawb

Copi marchnata yw un o'r ychydig siawns y mae'n rhaid i fusnes siarad yn uniongyrchol â'i gwsmeriaid. O'r herwydd, mae'n hanfodol osgoi marchnata fesul pwyllgor. Os bydd angen i ddeg o bobl wahanol gymeradwyo'r copi marchnata cyn iddo fynd yn gyhoeddus, ni fydd gobaith am greu cynnwys da.

Mae'n cymryd dewrder i adael i un neu ddau o bobl ddiffinio personoliaeth ymgyrch farchnata brand cyfan. Mae yna reswm mae cwmnïau yn ei wneud, a hynny oherwydd ei fod yn gweithio. Wrth gwrs, mae'n dda cadw llygad ar y copi marchnata ar y dechrau. Nid yw hwn yn syniad radical heb unrhyw oruchwyliaeth, dim ond nodyn atgoffa yw ffafrio'r dull “ymarferol” pryd bynnag y bo modd.

Tip # 3: Canolbwyntio ar Drosi

Mae hoffterau a golygfeydd yn wych, ond ni all busnes oroesi dim ond trwy fod yn boblogaidd. Mesur llwyddiant deunyddiau marchnata yn seiliedig ar ba mor dda y maent yn trosi rhagolygon newydd yn gwsmeriaid sy'n talu.

Dechreuwch gyda'r parodrwydd i arbrofi ac archwilio. Fel y dywedodd tip # 2, gadewch i bersonoliaeth rhywun bennu naws gychwynnol yr ysgrifau. Wrth i amser fynd heibio ac mae digon o ddata i'w ddadansoddi, mae'n bryd cael ystadegau ac archwilio'r camau penodol y gall y busnes eu cymryd i wella trosi. Yn y diwedd, os yw ymgyrch yn cael digon o bobl i drosi i gwsmeriaid sy'n talu, mae'n gweithio. Diwedd y stori.

Tip # 4: Gofynnwch Gwestiynau

Mae pobl y dyddiau hyn yn disgwyl cael eu cynnwys yn y sgwrs. Pan fydd brand yn marchnata iddynt trwy ddweud wrthynt beth i'w wneud, gallant ymateb yn annifyr. Yn hytrach na chymryd llais awdurdod, ceisiwch siarad â darpar gwsmeriaid yn gyfartal. Gofynnwch iddyn nhw am eu barn. Yn hytrach na dweud, “Ein soda yw’r gorau ac rydych yn ei gredu’n well!”, Ewch gyda dull meddalach fel “Beth ydych chi'n ei feddwl o'n soda newydd anhygoel?"

Mae gofyn cwestiynau yn teimlo'n lletchwith ar y dechrau. Efallai na fydd ffanban eich brand yn gyfarwydd â hyn, a bydd yn cymryd ychydig o geisiau cyn iddynt ddechrau ymateb. Cofiwch nad oes neb yn sylwi ar y cwestiynau nad ydyn nhw'n cael eu hateb, dim ond y sgyrsiau sy'n dod o'r ymdrechion llwyddiannus maen nhw'n eu gweld.

Tip # 5: Unwaith y byddan nhw'n Ymateb, Daliwch ati i Siarad!

Nid yw'n ddigon gofyn y cwestiwn a cherdded i ffwrdd. Hyd yn oed os nad yr un person sy'n ysgrifennu'r copi marchnata, dylid neilltuo rhywun i gadw llygad ar y llwyfannau cyfryngau cymdeithasol ac ymateb i bawb sy'n gwneud sylwadau.

Mae'n fyd swnllyd, ac mae pawb eisiau cael ei gydnabod. Gall rhywbeth mor syml â “diolch” o'r cyfrif brand fod y gwahaniaeth rhwng ffan yn tiwnio allan neu'n tiwnio i mewn a phrynu'ch cynnyrch.

Casgliad

Mae ysgrifennu cynnwys marchnata yn broses hirdymor a fydd yn wahanol i bob brand. Gwrandewch ar eich cwsmeriaid. Estyn allan iddynt gyda chynnwys perthnasol, a gadael i un person ddiffinio delwedd farchnata eich brand. Cofiwch, ni waeth beth fydd yn digwydd, bydd yr hysbysebion a fethwyd fel arfer yn pylu heb i neb sylwi, felly peidiwch â bod ofn rhoi cynnig ar rai syniadau beiddgar. Yn y diwedd, dylai brand ddefnyddio ei gopi marchnata i gysylltu â darpar gwsmeriaid a'u troi'n aelodau o'r teulu.

Graham Rand

Mae Graham Rand nid yn unig yn angerddol am dechnoleg, ond hefyd yn awdur brwd. Mae bob amser yn monitro newidiadau ar y we ac yn ceisio cael y wybodaeth ddiweddaraf am bopeth newydd. Enghraifft dda yw ei canllawiau mewngofnodi gwefan lle mae'n cyflwyno sesiynau tiwtorial ar gyfer gweithwyr newydd mewn gwahanol gwmnïau.

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.

Erthyglau Perthnasol