Hyfforddiant Gwerthu a MarchnataTechnoleg HysbysebuDadansoddeg a PhrofiCynnwys MarchnataLlwyfannau CRM a DataE-Fasnach a ManwerthuMarchnata E-bost ac Awtomeiddio Marchnata E-bostMarchnata DigwyddiadOffer MarchnataMarchnata Symudol a ThablediCysylltiadau CyhoeddusGalluogi GwerthuChwilio MarchnataCymdeithasol Cyfryngau Marchnata

Rhestr Wirio Cynllunio Ymgyrch Farchnata: 10 Cam at Ganlyniadau Uwch

Wrth imi barhau i weithio gyda chleientiaid ar eu hymgyrchoedd a'u mentrau marchnata, rwy'n aml yn gweld bod bylchau yn eu hymgyrchoedd marchnata sy'n eu hatal rhag cyflawni eu potensial llawn. Rhai canfyddiadau:

 • Diffyg eglurder - Mae marchnatwyr yn aml yn gorgyffwrdd camau yn y siwrnai brynu nad ydyn nhw'n darparu eglurder ac yn canolbwyntio ar bwrpas y gynulleidfa.
 • Diffyg cyfeiriad - Mae marchnatwyr yn aml yn gwneud gwaith gwych yn dylunio ymgyrch ond yn colli'r elfen bwysicaf - gan ddweud wrth y gynulleidfa beth ddylent ei wneud nesaf.
 • Diffyg prawf - ymgorffori tystiolaeth, astudiaethau achos, adolygiadau, graddfeydd, tystebau, ymchwil ac ati i gefnogi rhagosodiad eich ymgyrch.
 • Diffyg mesur - sicrhau bod gennych fodd i fesur pob cam yn yr ymgyrch a'i chanlyniadau cyffredinol.
 • Diffyg profion - darparu delweddau, penawdau a thestun bob yn ail a allai roi mwy o lifft i'r ymgyrch.
 • Diffyg cydlynu - mae marchnatwyr yn aml yn cynnal ymgyrch mewn seilo yn hytrach na chydlynu eu holl gyfryngau a sianeli eraill i hyrwyddo'r ymgyrch.
 • Diffyg cynllunio - ar y cyfan ... mae'r broblem fwyaf gyda'r mwyafrif o ymgyrchoedd sy'n methu yn syml - diffyg cynllunio. Gorau oll y byddwch chi'n ymchwilio ac yn cydlynu'ch ymgyrch farchnata.

Rwyf wedi bod yn datblygu cwricwlwm marchnata digidol ar alw gyda phrifysgol ranbarthol i helpu busnesau i weithredu prosesau i oresgyn y bylchau hyn. Mae'n seiliedig ar y fframwaith rydw i wedi'i ddatblygu ar gyfer ein holl gleientiaid sydd wedi'u dogfennu'n graff yn ein Taith Marchnata Hyblyg.

Ynghyd â'r daith, rwyf am i fusnesau a marchnatwyr gael proses bob amser wrth eistedd i lawr i gynllunio unrhyw fenter. Gelwais y rhestr wirio hon yn Rhestr Wirio Cynllunio Ymgyrch Farchnata - nid yw'n gyfyngedig i ymgyrchoedd, mae'n ymwneud â phob ymdrech farchnata a wnewch, o drydariad i fideo esboniwr.

Nid pwrpas rhestr wirio yw darparu strategaeth wedi'i dogfennu'n llwyr. Yn gymaint â bod technegydd labordy yn defnyddio rhestr wirio i sicrhau nad ydyn nhw'n colli cam, dylai eich busnes hefyd ymgorffori rhestr wirio ar gyfer pob ymgyrch neu fenter farchnata rydych chi'n ei defnyddio.

Dyma'r rhestr o gwestiynau y dylid ateb ar eu cyfer bob menter farchnata.

Rhestr Wirio Cynllunio Ymgyrch Farchnata:

 1. Beth yw'r gynulleidfa ar gyfer yr ymgyrch farchnata hon? Nid dim ond pwy ... beth sy'n ymgorffori pwy, eu personas, eu cam yn y siwrnai brynu, a meddwl sut mae'ch ymgyrch yn rhagori ar ymgyrchoedd eich cystadleuwyr.
 2. Ble mae'r gynulleidfa ar gyfer yr ymgyrch farchnata hon? Ble mae'r cynulleidfaoedd hyn yn byw? Pa gyfryngau a sianeli y dylech eu defnyddio i gyrraedd eich cynulleidfa yn effeithiol?
 3. Pa adnoddau a fydd angen dyrannu'r ymgyrch farchnata hon? Meddyliwch am y bobl, y broses, a'r llwyfannau sydd angen i chi eu defnyddio i reoli'r ymgyrch yn effeithiol. A oes offer a all eich helpu i wneud y gorau o'ch canlyniadau?
 4. Pa dystiolaeth allwch chi ei chynnwys yn eich ymgyrch? Defnyddiwch achosion, tystebau cwsmeriaid, ardystiadau, adolygiadau, graddfeydd, ac ymchwil ... pa ddilysiad trydydd parti y gallwch ei ymgorffori i oresgyn unrhyw faterion ymddiriedaeth am eich brand neu gwmni i'ch gwahaniaethu oddi wrth eich cystadleuaeth?
 5. A oes unrhyw ymdrechion eraill y gallwch chi eu cydlynu i wneud y mwyaf o ganlyniadau'r fenter hon? Os ydych chi'n datblygu papur gwyn, a oes gennych chi bost blog, maes cysylltiadau cyhoeddus, post blog wedi'i optimeiddio, rhannu cymdeithasol, neu ddosbarthu dylanwadwyr ... pa gyfryngau a sianeli eraill y gellid eu hymgorffori i wneud y mwyaf o'ch elw ar fuddsoddiad eich ymgyrch?
 6. A yw'r alwad-i-weithredu wedi'i nodi'n glir? Os ydych yn disgwyl i'ch targed gymryd unrhyw gamau, gwnewch yn siŵr eich bod yn dweud wrthynt beth i'w wneud nesaf a gosod disgwyliadau ar ei gyfer. Yn ogystal, efallai y byddwch chi'n meddwl am CTAs eraill os nad ydyn nhw'n barod i ymgysylltu'n llawn ar hyn o bryd.
 7. Pa ddulliau allwch chi eu hymgorffori i ail-dargedu eich cynulleidfa? Efallai na fydd eich gobaith yn barod i brynu heddiw… a allwch chi eu rhoi ar daith feithringar? Ychwanegu nhw at eich rhestr e-bost? Gweithredu ymgyrchoedd gadael cert iddynt? Bydd meddwl am sut y gallech chi aildargedu eich cynulleidfa yn eich helpu i roi atebion ar waith cyn ei bod hi'n rhy hwyr.
 8. Sut byddwn yn mesur a yw'r fenter hon yn llwyddiannus? Yn ymgorffori picsel tracio, URLs ymgyrch, olrhain trosi, olrhain digwyddiadau ... trosoledd pob agwedd ar ddadansoddeg i fesur yn gywir yr ymateb yr ydych yn ei gael ar eich ymgyrch fel eich bod yn deall sut i'w wella.
 9. Pa mor hir y bydd yn ei gymryd i weld a yw'r fenter hon yn llwyddiannus? Pa mor aml fyddwch chi'n ailymweld â'ch ymgyrch i weld a yw'n gweithio ai peidio, pan fydd angen efallai i chi ei lladd neu ei hailgynllunio neu ei optimeiddio wrth symud ymlaen.
 10. Beth ddysgon ni o'r fenter farchnata hon y gellir ei chymhwyso i'r nesaf? A oes gennych chi lyfrgell ymgyrchu drefnus sy'n rhoi awgrymiadau i chi ar sut i wella'ch ymgyrch nesaf? Mae cael ystorfa wybodaeth yn hanfodol i'ch sefydliad fel eich bod yn osgoi gwneud yr un camgymeriadau neu feddwl am syniadau ychwanegol ar gyfer yr ymgyrch nesaf.

Mae marchnata yn ymwneud â mesur, momentwm a gwelliant parhaus. Atebwch y 10 cwestiwn hyn gyda phob ymgyrch farchnata ac rwy'n gwarantu y byddwch chi'n gweld canlyniadau gwell!

2022-Marchnata-Ymgyrch-Rhestr Wirio-cywasgedig

Gobeithio y gwnewch chi fwynhau'r daflen waith wrth i chi symud ymlaen gyda'ch mentrau, gadewch i mi wybod sut y gwnaeth eich helpu chi!

Dadlwythwch Restr Wirio Cynllunio'r Ymgyrch Farchnata

Douglas Karr

Douglas Karr yw sylfaenydd y Martech Zone ac arbenigwr cydnabyddedig ar drawsnewid digidol. Mae Doug yn a Prif Siaradwr Cyhoeddus a Marchnata. Ef yw VP a cofounder Highbridge, cwmni sy'n arbenigo mewn cynorthwyo cwmnïau menter i drawsnewid yn ddigidol a gwneud y mwyaf o'u buddsoddiad technoleg gan ddefnyddio technolegau Salesforce. Mae wedi datblygu strategaethau marchnata digidol a chynhyrchion ar gyfer Dell Technologies, GoDaddy, Salesforce, Tueddiadau gwe, a SmartFOCUS. Douglas hefyd yw awdur Blogio Corfforaethol ar gyfer Dymis a chyd-awdur Y Llyfr Busnes Gwell.

3 Sylwadau

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.

Erthyglau Perthnasol