Rhestr Wirio Cynllunio Ymgyrch Farchnata: 10 Cam at Ganlyniadau Uwch

Rhestr Wirio Cynllunio Ymgyrch Farchnata Download PDF

Wrth imi barhau i weithio gyda chleientiaid ar eu hymgyrchoedd a'u mentrau marchnata, rwy'n aml yn gweld bod bylchau yn eu hymgyrchoedd marchnata sy'n eu hatal rhag cyflawni eu potensial llawn. Rhai canfyddiadau:

 • Diffyg eglurder - Mae marchnatwyr yn aml yn gorgyffwrdd camau yn y siwrnai brynu nad ydyn nhw'n darparu eglurder ac yn canolbwyntio ar bwrpas y gynulleidfa.
 • Diffyg cyfeiriad - Mae marchnatwyr yn aml yn gwneud gwaith gwych yn dylunio ymgyrch ond yn colli'r elfen bwysicaf - gan ddweud wrth y gynulleidfa beth ddylent ei wneud nesaf.
 • Diffyg prawf - ymgorffori tystiolaeth, astudiaethau achos, adolygiadau, graddfeydd, tystebau, ymchwil ac ati i gefnogi rhagosodiad eich ymgyrch.
 • Diffyg mesur - sicrhau bod gennych fodd i fesur pob cam yn yr ymgyrch a'i chanlyniadau cyffredinol.
 • Diffyg profion - darparu delweddau, penawdau a thestun bob yn ail a allai roi mwy o lifft i'r ymgyrch.
 • Diffyg cydlynu - mae marchnatwyr yn aml yn cynnal ymgyrch mewn seilo yn hytrach na chydlynu eu holl gyfryngau a sianeli eraill i hyrwyddo'r ymgyrch.
 • Diffyg cynllunio - ar y cyfan ... mae'r broblem fwyaf gyda'r mwyafrif o ymgyrchoedd sy'n methu yn syml - diffyg cynllunio. Gorau oll y byddwch chi'n ymchwilio ac yn cydlynu'ch ymgyrch farchnata.

Rwyf wedi bod yn datblygu cwricwlwm marchnata digidol ar alw gyda phrifysgol ranbarthol i helpu busnesau i weithredu prosesau i oresgyn y bylchau hyn. Mae'n seiliedig ar y fframwaith rydw i wedi'i ddatblygu ar gyfer ein holl gleientiaid sydd wedi'u dogfennu'n graff yn ein Taith Marchnata Hyblyg.

Ynghyd â'r daith, rwyf am i fusnesau a marchnatwyr gael proses bob amser wrth eistedd i lawr i gynllunio unrhyw fenter. Gelwais y rhestr wirio hon yn Rhestr Wirio Cynllunio Ymgyrch Farchnata - nid yw'n gyfyngedig i ymgyrchoedd, mae'n ymwneud â phob ymdrech farchnata a wnewch, o drydariad i fideo esboniwr.

Nid pwrpas rhestr wirio yw darparu strategaeth wedi'i dogfennu'n llwyr. Yn gymaint â bod technegydd labordy yn defnyddio rhestr wirio i sicrhau nad ydyn nhw'n colli cam, dylai eich busnes hefyd ymgorffori rhestr wirio ar gyfer pob ymgyrch neu fenter farchnata rydych chi'n ei defnyddio.

Dyma'r rhestr o gwestiynau y dylid ateb ar eu cyfer bob menter farchnata.

Rhestr Wirio Cynllunio Ymgyrch Farchnata:

 1. Beth yw'r gynulleidfa ar gyfer yr ymgyrch farchnata hon? Nid dim ond pwy ... beth sy'n ymgorffori pwy, eu personas, eu cam yn y siwrnai brynu, a meddwl sut mae'ch ymgyrch yn rhagori ar ymgyrchoedd eich cystadleuwyr.
 2. Ble mae'r gynulleidfa ar gyfer yr ymgyrch farchnata hon? Ble mae'r cynulleidfaoedd hyn yn byw? Pa gyfryngau a sianeli y dylech eu defnyddio i gyrraedd eich cynulleidfa yn effeithiol?
 3. Pa adnoddau a fydd angen dyrannu'r ymgyrch farchnata hon? Meddyliwch am y bobl, y broses, a'r llwyfannau y mae angen i chi eu defnyddio i reoli'r ymgyrch yn effeithiol. A oes offer a all eich helpu i gynyddu eich canlyniadau i'r eithaf?
 4. Pa brawf allwch chi gynnwys yn eich ymgyrch? Defnyddiwch achosion, tystebau cwsmeriaid, ardystiadau, adolygiadau, graddfeydd, ymchwil ... pa ddilysiad trydydd parti allwch chi ei ymgorffori i oresgyn unrhyw faterion ymddiriedaeth am eich brand neu gwmni i'ch gwahaniaethu chi o'ch cystadleuaeth?
 5. A oes ymdrechion eraill y gallwch cydlynu gyda er mwyn sicrhau'r canlyniadau mwyaf posibl i'r fenter hon? Os ydych chi'n datblygu papur gwyn, a oes gennych chi bost blog, cae cysylltiadau cyhoeddus, post blog wedi'i optimeiddio, rhannu cymdeithasol, dosbarthu dylanwadwyr ... pa gyfryngau a sianeli eraill y gellid eu hymgorffori i sicrhau'r enillion mwyaf posibl ar eich buddsoddiad ymgyrch?
 6. Ydi'r galw-i-weithredu wedi'i nodi'n glir? Os ydych chi'n disgwyl i'ch targed gymryd unrhyw gamau, gwnewch yn siŵr eich bod chi'n dweud wrthyn nhw beth i'w wneud nesaf a gosod disgwyliadau arno. Yn ogystal, efallai y byddwch chi'n meddwl am CTAs bob yn ail os nad ydyn nhw'n barod i ymgysylltu'n llawn ar y pwynt hwn.
 7. Pa ddulliau allwch chi eu hymgorffori aildargedu eich cynulleidfa? Efallai na fydd eich gobaith yn barod i brynu heddiw ... a allwch eu rhoi mewn taith anogol? Ychwanegwch nhw i'ch rhestr e-bost? Gweithredu ymgyrchoedd gadael cartiau iddynt? Bydd meddwl am sut y gallech ail -getio'ch cynulleidfa yn eich helpu i weithredu datrysiadau cyn ei bod hi'n rhy hwyr.
 8. Sut y byddwn ni mesur a yw'r fenter hon yn llwyddiannus? Gan ymgorffori olrhain picseli, URLau ymgyrchu, olrhain trosi, olrhain digwyddiadau ... trosoledd pob agwedd ar ddadansoddeg i fesur yn gywir yr ymateb rydych chi'n ei gael ar eich ymgyrch fel eich bod chi'n deall sut i'w wella.
 9. Faint o amser a fydd yn cymryd i weld a yw'r fenter hon yn llwyddiannus? Pa mor aml y byddwch chi'n ailedrych ar eich ymgyrch i weld a yw'n gweithio ai peidio, pryd y bydd angen i chi ei ladd neu ei ail-ddylunio neu ei optimeiddio wrth symud ymlaen.
 10. Beth wnaethon ni dysgu o'r fenter farchnata hon y gellir ei chymhwyso i'r nesaf? Oes gennych chi lyfrgell ymgyrchu drefnus sy'n rhoi awgrymiadau i chi ar sut i wella'ch ymgyrch nesaf? Mae cael ystorfa wybodaeth yn hanfodol i'ch sefydliad fel eich bod yn osgoi gwneud yr un camgymeriadau neu'n cynnig syniadau ychwanegol ar yr ymgyrch nesaf.

Mae marchnata yn ymwneud â mesur, momentwm a gwelliant parhaus. Atebwch y 10 cwestiwn hyn gyda phob ymgyrch farchnata ac rwy'n gwarantu y byddwch chi'n gweld canlyniadau gwell!

Rhestr Wirio Cynllunio Ymgyrch Farchnata

Gobeithio y gwnewch chi fwynhau'r daflen waith wrth i chi symud ymlaen gyda'ch mentrau, gadewch i mi wybod sut y gwnaeth eich helpu chi!

Dadlwythwch Restr Wirio Cynllunio'r Ymgyrch Farchnata

3 Sylwadau

 1. 1
 2. 2

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.