Infograffeg MarchnataDadansoddeg a PhrofiLlwyfannau CRM a DataGalluogi Gwerthu

5 Camgymeriadau Cyllideb Marchnata i'w Osgoi

Un o'r ffeithluniau mwyaf cyffredin a wnaethom oedd siarad â nhw Cyllidebau Marchnata SaaS a pha ganran yn unig o gyfanswm y refeniw yr oedd rhai cwmnïau yn ei wario i gynnal a chaffael cyfran o'r farchnad. Trwy osod eich cyllideb farchnata i ganran gyffredinol o'r refeniw, mae'n darparu i'ch tîm marchnata gynyddu'r galw fesul tipyn yn ôl gofynion eich tîm gwerthu. Mae cyllidebau gwastad yn cynhyrchu canlyniadau gwastad ... oni bai eich bod yn dod o hyd i arbedion yn rhywle yn y gymysgedd.

Yr ffeithlun hwn o MDG Advertising, 5 Camgymeriadau Cyllideb Marchnata Fawr i'w Osgoi, yn dangos pum maes lle mae gwallau barn yn arwain at wariant aneffeithlon yn ogystal â sut i flaenoriaethu eich amser, egni a chyllideb wrth weithredu strategaethau marchnata.

Camgymeriadau Cyllideb Marchnata:

  1. Dechrau gyda Data Gwael  - Mae cwmnïau'n credu bod 32% o'u data yn anghywir, ar gyfartaledd. Mae'r data annibynadwy hwn, sy'n amrywio o amwys analytics dangosfyrddau â bylchau mawr yng nghronfeydd data cwsmeriaid, yn cysylltu'n uniongyrchol â dewisiadau cyllideb gwael.
  2. Methu Cydlynu â Gwerthiannau - Nid yw 50% o werthwyr yn fodlon ag ymdrechion marchnata eu cwmni. Dylid datblygu pob cyllideb farchnata ar y cyd ag adrannau eraill, yn enwedig gwerthiannau. At hynny, dylai pob gwariant fod wedi'i gysylltu'n uniongyrchol â chanlyniad busnes disgwyliedig.
  3. Tanfuddsoddi mewn Ceffylau Gwaith Profedig - Dywed 52% o farchnatwyr mai e-bost yw un o'r sianelau mwyaf effeithiol maen nhw'n eu defnyddio ond mae marchnatwyr yn aml yn gwthio cyllideb i strategaethau eraill er gwaethaf effeithiolrwydd e-bost. Mae'n bwysig parhau i gynyddu buddsoddiad yn yr hyn sydd eisoes yn gweithio.
  4. Tanamcangyfrif Cyflymder Newid - Yn 2017, rhagwelir y bydd digidol yn cyfrif am 38% o gyfanswm gwariant ad yr UD, ac mae nifer o dechnolegau ffres yn dod i'r amlwg a all gynnal y cynnydd cyflym y mae digidol wedi'i ddarparu yn y blynyddoedd i ddod.
  5. Gwerthuso Rhy Fach, Rhy Anaml - Nid yw 70% o gwmnïau yn profi ymgyrchoedd marchnata gyda defnyddwyr yn rheolaidd. Mae angen i farchnatwyr brofi ac ailadrodd yn gyflym rhwng cyfryngau marchnata, sianeli a strategaethau gan ddefnyddio strategaeth farchnata ystwyth.

Camgymeriadau Cyllideb Marchnata

Douglas Karr

Douglas Karr yw sylfaenydd y Martech Zone ac arbenigwr cydnabyddedig ar drawsnewid digidol. Mae Doug yn a Prif Siaradwr Cyhoeddus a Marchnata. Ef yw VP a cofounder Highbridge, cwmni sy'n arbenigo mewn cynorthwyo cwmnïau menter i drawsnewid yn ddigidol a gwneud y mwyaf o'u buddsoddiad technoleg gan ddefnyddio technolegau Salesforce. Mae wedi datblygu strategaethau marchnata digidol a chynhyrchion ar gyfer Dell Technologies, GoDaddy, Salesforce, Tueddiadau gwe, a SmartFOCUS. Douglas hefyd yw awdur Blogio Corfforaethol ar gyfer Dymis a chyd-awdur Y Llyfr Busnes Gwell.

Un Sylw

  1. Rydw i bellach yn COO ar gyfer deorydd trefol yma yn Indy, y Grindery. A'r un eitem na allaf ymddangos ei bod yn ei gyrru adref yn ddigonol yw pwysigrwydd data. Rydym yn byw mewn byd gyda mwy o ddata, dadansoddeg, a'r gallu i gymhwyso'r wybodaeth honno mewn gwirionedd i wneud penderfyniadau SMARTER. Ac eto, mae gen i sgyrsiau sy'n dechrau, “.. dwi'n teimlo fel ..” neu “… sut mae'n ymddangos i mi ...”. Gofynnaf, pa fath o sampl ydych chi wedi'i gymryd? Beth mae'r data hwnnw'n ei nodi?

    Mae hwn yn ffeithlun cŵl iawn, a diolch am eich doethineb. Nawr, rydw i'n mynd i weminar ar rai saas e-bost

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.

Erthyglau Perthnasol