Mae Gwerthu a Marchnata Nawr yn cyfrif am 48% o'r Gyllideb TG Gorfforaethol

cyllidebau galluogi technoleg marchnata

Rydyn ni wedi bod yn clywed hyn ers tro, ond mae'n dal yn hanfodol bod cwmnïau'n cydnabod y ffaith bod cyllidebau marchnata yn newid. Mae cwmnïau'n parhau i fuddsoddi mewn technoleg marchnata i gynorthwyo eu strategaethau caffael, cadw ac ailwerthu heb ychwanegu adnoddau dynol. Er mai buddsoddiad diogelwch a risg yn bennaf yw buddsoddiadau TG - hynny yw, “rhaid” - mae buddsoddiadau marchnata yn parhau i fynnu enillion ar fuddsoddiad a gwerthusiad llawn.

Er bod swyddogion CIO yn dal i arwain y ffordd o ran buddsoddiadau TG, mae marchnatwyr yn dal i fyny'n gyflym. Mae gwariant TG a arweinir gan fusnes yn cyfrif am 40% o gyllidebau CIO, yn ôl data diweddar gan y cwmni cynghori CEB. Yn ogystal â'r gwariant hwn, mae marchnata'n neilltuo 25% o'i gyllideb i dechnoleg ac mae gwerthiannau'n dyrannu 23%. Newyddion Marchnata Uniongyrchol

Joe Staples, Prif Swyddog Meddygol yn AtTasg, rhannodd darparwr meddalwedd rheoli gwaith ar gyfer cwmnïau marchnata o bob maint, ei fewnwelediadau i'r hyn y mae'r don dechnoleg newydd hon yn ei olygu i weithwyr proffesiynol marchnata:

  • Nid yw technoleg bob amser yn ateb i bob problem: gall swyddogion gweithredol marchnata danamcangyfrif costau a risgiau technoleg wrth oramcangyfrif buddion rhai cynhyrchion newydd.
  • Am nifer o flynyddoedd mae TG corfforaethol wedi syrthio i'r fagl o fesur llwyddiant o ran darparu galluoedd newydd ar amser, ar y gyllideb, gan anwybyddu a yw'r galluoedd yn creu gwerth. Rhaid i swyddogion gweithredol marchnata fod yn wyliadwrus o'r un trap: os na chaiff y dechnoleg ei mabwysiadu'n effeithiol, gall gweithwyr fethu â manteisio ar yr enillion cynhyrchiant a addawodd eich datrysiad newydd. Rhaid i chi osgoi tan-fuddsoddi mewn defnyddioldeb a chymryd i ystyriaeth fylchau sgiliau gweithwyr bob amser.
  • Adeiladu atebion i helpu gweithwyr i rannu a gwella technolegau - O'u cymharu â TG corfforaethol, mae gweithwyr marchnata yn fwy tebygol o ddod o hyd i'r atebion gorau ar gyfer cydweithredu a gweithio'n gynhyrchiol, ond yn nodweddiadol nid ydynt yn rhannu'r darganfyddiadau technoleg hyn â'u tîm. Er mwyn goresgyn hyn, dylai swyddogion gweithredol marchnata arddangos technolegau a nodwyd gan eu gweithwyr.

marchnata-technoleg-cyllideb

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.