Sut Ydych chi'n Marchnata Cynaliadwyedd ac Amrywiaeth Eich Brand?

Marchnata Amgylcheddol

Diwrnod y Ddaear oedd yr wythnos hon a gwelsom y rhediad nodweddiadol o swyddi cymdeithasol lle roedd cwmnïau'n hyrwyddo'r amgylchedd. Yn anffodus, i lawer o gwmnïau - dim ond unwaith y flwyddyn y mae hyn yn digwydd a'r dyddiau eraill maen nhw'n mynd yn ôl i fusnes fel arfer.

Yr wythnos diwethaf, cwblheais weithdy marchnata mewn cwmni mawr yn y diwydiant gofal iechyd. Un o'r pwyntiau a wneuthum yn y gweithdy oedd bod angen i'w cwmni farchnata'r effaith y mae eu cwmni yn ei chael ar yr amgylchedd, cynaliadwyedd, cynwysoldeb ac amrywiaeth yn well.

Yn y blynyddoedd diwethaf, roedd cwmnïau yn aml yn symud cyfran o'u helw i rai elusennau gwych, yn taflu datganiad i'r wasg ar eu rhodd, a'i alw'n ddiwrnod. Nid yw hynny'n ei dorri mwyach. Mae defnyddwyr a busnesau fel ei gilydd yn ceisio gwneud busnes gyda chwmnïau sy'n darparu'r nwyddau a'r gwasanaethau maen nhw eu heisiau ... ond sydd hefyd yn gweithredu er budd y cyhoedd. Nid yn unig y mae cwsmeriaid yn ceisio hyn, felly hefyd ein darpar weithwyr.

Tra eu bod yn gwsmer, mae sut wedi creu argraff fawr arnaf Mae Dell Technologies wedi ymrwymo i adeiladu eu heffaith gymdeithasol i'w cadwyn gyflenwi a'u diwylliant corfforaethol. Maen nhw'n enghraifft wych i'w dilyn. Yn ogystal, maen nhw wedi parhau i yrru arloesedd, maen nhw mor gystadleuol ag erioed, ac nid ydyn nhw'n aberthu elw i wneud hynny. Maent yn cydnabod nad dim ond y y peth iawn i'w wneud, mae hefyd yn strategaeth fusnes wych.

Yr Amgylchedd a Chynaliadwyedd

Dyma un enghraifft anhygoel ... Mae Dell yn ailgylchu plastigau cefnfor i mewn i'w pecynnu. Nid yw eu cynaliadwyedd a'u gwaith amgylcheddol yn stopio yno, serch hynny. Ar wahân i ailgylchu, maent hefyd yn gweithio ar eco-labelu, lleihau ynni, ac olion traed carbon sy'n crebachu. Maent wedi rhoi cynaliadwyedd ar bob cyswllt yn eu cadwyn gyflenwi.

Amrywiaeth a Chynhwysiant

Mae Dell hefyd yn agored ac yn onest am y diffyg amrywiaeth a chynwysoldeb yn y diwydiant technoleg. Yn hanesyddol mae hyn wedi arwain at leiafrifoedd a menywod yn cael y cyfle sydd gan eraill yn y diwydiant. Mae Dell wedi ymrwymo adnoddau, gan fuddsoddi mewn rhaglenni addysg plentyndod cynnar yn fyd-eang, i fod yn hollol dryloyw yn eu hadroddiadau eu hunain. Maent hefyd wedi ei roi ar y blaen ac yn ganolog wrth recriwtio:

Tryloywder ac Adrodd

Mae tryloywder wedi bod yn allweddol hefyd. Mae gan Dell adrodd yn rheolaidd ar ei gynnydd, gan roi eu gweithgaredd o flaen a chanol fel bod defnyddwyr, busnesau a buddsoddwyr yn ymwybodol o'u cynnydd. Nid ydynt byth yn honni bod ganddynt sefydlog y materion hyn, ond maent yn agored i adrodd a dangos eu cynnydd. Mae hwn yn farchnata gwych.

Byddwn hefyd yn eich annog i danysgrifio a gwrando ar y Podlediad Dell Luminaries fy mod yn cyd-gynnal â Mark Schaefer. Mae gennym sedd rhes gyntaf, yn cyfweld ag arweinwyr, partneriaid, a chwsmeriaid Dell sy'n gwneud y gwahaniaethau hyn.

Podlediad Dell Luminaries

Felly, beth yw eich strategaeth gorfforaethol a sut mae'ch brand yn cael ei weld o safbwynt lles cymdeithasol? A oes pethau y gallwch eu gwneud i newid eich prosesau mewnol i wella cynaliadwyedd a chynwysoldeb? Ac, yn bwysicaf oll, sut allwch chi gyfleu'r ymdrechion hynny yn effeithiol i'ch rhagolygon a'ch cwsmeriaid?

A pheidiwch ag anghofio ... nid yw rhoi arian yn ddigon. Mae defnyddwyr a busnesau yn disgwyl gweld daioni cymdeithasol wedi'i ymgorffori yn eich diwylliant ac ym mhob proses. Mae eich cwsmer neu weithiwr nesaf eisiau gwybod eich bod yn ymroddedig i wneud y byd yn lle gwell, nid dim ond ei adael i rywun arall ei wneud.

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.