Dydych chi ddim yn Gwybod beth yw Marchnata

Ydych chi wedi rhoi llawer o feddwl i'r gair Marchnata? Fel gyda llawer o eiriau, mae'r diffiniad wedi'i ystumio a'i ailddiffinio dros amser. Mae Wikipedia yn darparu'r diffiniad canlynol:

Mae marchnata yn broses barhaus o gynllunio a gweithredu'r gymysgedd marchnata (Cynnyrch, Pris, Lle, Hyrwyddo y cyfeirir ato'n aml fel y 4 Ps) ar gyfer cynhyrchion, gwasanaethau neu syniadau i greu cyfnewid rhwng unigolion a sefydliadau. Wicipedia

searsandroebuck1900Mae'n swnio'n bersonol, huh? Newidiodd marchnata oherwydd marchnadoedd wedi newid. Wrth i farchnadoedd dyfu ac i gysylltu o bell â defnyddwyr, roedd yn rhaid i farchnatwyr addasu sut roeddent yn gwerthu eu cynnyrch.

Gan ddefnyddio catalogau a hysbysebion papur newydd ... a graddio i hysbysebion teledu, mae'r farchnad in farchnadcollwyd ing.

Searls Doc a elwir yn beth rydyn ni'n ei wneud Ax yn y Pen Marchnata yn ei bennod ysgrifenedig briodol, Mae marchnadoedd yn Sgyrsiau yn y Maniffesto Cluetrain.

Y broblem gyda’r farchnad newydd oedd mai dim ond unffordd ydoedd, o’r “sefydliad i’r unigolyn”. Fe wnaethon ni anghofio beth oedd marchnad mewn gwirionedd.
marchnad-farchnad ffermwyr

Pobl yw marchnadoedd, nid yw marchnadoedd yn gyfryngau. Marchnata yw eich gallu i gyfathrebu â phobl, nid pa gyfrwng rydych chi'n ei ddefnyddio i gyfathrebu â nhw. Mae marchnatwyr yn bobl hefyd, a rhaid iddynt ddefnyddio unrhyw gyfrwng neu ddull y gallant i gyfathrebu â'r farchnad.

Mae'r llun uchod yn eithaf cŵl. Dim arwyddion, dim taflenni, dim ymlidwyr ... dim hyd yn oed lliw pabell gwahaniaethol i wahaniaethu rhwng eich cynnyrch. Dim ond pobl. Pobl yn siarad â'i gilydd. Pobl yn cerdded o gwmpas gyda chynnyrch mewn llaw. Pobl yn siarad â'r busnes. Does ryfedd pam fod marchnadoedd ffermwyr yn tyfu ym mhob dinas! Mae'ch cwsmeriaid eisiau'ch cynnyrch neu wasanaeth, maen nhw wedi blino o fethu â siarad ag unrhyw un! Ddim yn wahanol iawn i 100 mlynedd yn ôl, ynte?

O'r Blog Lluniau 100 mlwydd oed

Y gwir yw eich bod wedi anghofio pa farchnata is. Nid marchnata yw'r 4 P freakin mwyach. Mae marchnata yn cymryd rhan yn y Farchnad. Nid yw marchnata yn sefydlu gwefan, anfon ychydig o ddatganiadau i'r wasg, taflu papur gwyn i fyny ac anfon cylchlythyr. Mae marchnata yn cwrdd â'ch cwsmeriaid, neu gwsmeriaid persbectif, ac yn cyfathrebu â nhw'n onest ac yn ddiffuant.

Os nad ydych chi'n cyfathrebu (nid siarad yn unig yw hynny, gwrando ac ymateb yw hynny), nid marchnata ydych chi. Os nad ydych chi'n cofleidio cyfryngau cymdeithasol fel blogiau, rhwydweithiau cymdeithasol, symudol (cyfathrebu), fideo (cyfathrebu) ac e-bost (cyfathrebu) fel eich cynradd cyfryngau, nid ydych chi'n marchnata.

Mae fy mlog yn ymwneud â sbarduno technoleg i wella'ch gallu i gyfathrebu â'ch marchnad. Dyna pam mae gen i amrywiaeth mor eang o bynciau a chysylltiadau - mae yna don o dechnoleg newydd i'ch cynorthwyo. Eisteddwch yn ôl a meddwl am y gair Marchnata a sut y cafodd ei ddeillio, nid yr hyn y mae wedi dod.

Llun modern o wefan San Rafael. 1908 Llun o'r farchnad o'r Blog Lluniau 100 Mlynedd.

4 Sylwadau

 1. 1

  Rydw i mor hapus ichi ysgrifennu'r Douglas hwn! Rwy'n gweithio ym maes marchnata ond rwyf wedi bod yn cael fy hun yn fwyfwy anghyson â'r ffordd yr eir ati a'r ffordd y credaf y dylai fod.
  Y rheswm rwy'n caru cyfryngau cymdeithasol yw oherwydd ei fod yn ein cysylltu a'n hail-gysylltu â'n hanghenion cymdeithasol.
  Nid yw marchnata (barn y 4 p) bellach yn gweithio fel y gwnaeth yn y gorffennol. Nid yw pobl yn barod i gael gwybod a goddefol mwyach, nid oeddem erioed i fod i fyw fel hyn - rydym yn anifeiliaid cymdeithasol!
  Efallai y bydd rhai yn dadlau nad yw fformatau digidol yn bersonol ac nad ydyn nhw'n gwahodd cyfranogiad 'byd go iawn' ond rwy'n credu bod y gwrthwyneb yn wir.
  Po fwyaf y byddwch chi'n dysgu, yn cydweithredu, yn cymryd rhan yn y byd digidol, y cryfaf fydd eich awydd i wneud hynny gyda 'phobl go iawn.
  Diolch am hyn.

  • 2

   Diolch Lynn! Rwy'n gwerthfawrogi'r adborth yn fawr a diolch am y ganmoliaeth. Mae'n bryd i bobl ddechrau credu go iawn yn eu cynhyrchion a'u gwasanaethau - yna mae'n haws eu gwerthu ac nid oes angen i chi or-ddweud.

 2. 3

  Methu cytuno â chi mwy o Doug.

  Rhywle ar hyd y ffordd, aeth marchnata o 'Big M' i 'Little M' ym meddyliau pobl. Mae'n cyfateb yn wirioneddol i'r agwedd hyrwyddo gyda phwyslais ar sbin. Rydyn ni hyd yn oed yn dal i weld hyn heddiw yn y dirwedd wleidyddol lle mai'r swydd yw cadw ymgeiswyr 'ar neges'. Mae'n ymddangos bod pob un ohonynt wedi arwain at genhedlaeth o farchnatwyr sy'n meddwl y tu mewn ac yn canolbwyntio ar lefel eu creadigrwydd yn unig i dorri trwy'r annibendod mewn cyfathrebu. Mae hyn wedi arwain at rwystredigaethau enfawr gyda'r arweinwyr busnes y gwnaethon ni eu cyfweld ar gyfer ein llyfr yn hyn o beth ... maen nhw'n ystyried marchnata fel canolfan gost ffo yn unig nad yw'n cyfrannu at y busnes yn fawr iawn ac mae angen ei reoli.

  Rydych chi'n taro'r broblem yn syth ymlaen yma. Nid y diffiniad hwn o farchnata erioed oedd yr hyn a ddysgais y dylai'r ddisgyblaeth fod. Yn ei hanfod, mae'r swydd yn fwy sylfaenol a phwysig nag y mae'r mwyafrif yn ei gwneud ... mae'n waith o 'adeiladu cysylltiadau real a dwfn â'r hyn y mae prynwyr yn ei werthfawrogi fwyaf'. Mae'n dechrau gyda deall eu hanghenion a'u dewisiadau yn llwyr fel bod eich cwmni mewn gwirionedd yn gweithio ar gynhyrchion adeiladu y mae pobl eisiau eu prynu ac yna'n canolbwyntio ar ffyrdd dilys o gyfathrebu pam y gallai fod gan gwsmeriaid ddiddordeb. Mae gweiddi 'prynu fy nghynnyrch' yn ddiwerth (does neb yn gwrando mwyach beth bynnag) ... mae defnyddio cyfryngau cymdeithasol a mathau eraill o gyhoeddi cynnwys i sefydlu cysylltiadau yn llawer mwy effeithiol.

  Rwy’n cael fy swyno gan nifer y cymunedau sy’n datblygu’n rhydd o amgylch y mathau hyn o bethau… ar adegau ac mewn lleoedd na fyddem erioed wedi meddwl amdanynt o’r blaen mewn cyd-destun marchnata. Diolch am eich meddyliau a'ch gwaith yma.

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.