Annwyl Farchnatwyr Tech: Stopiwch Nodweddion Marchnata dros Fudd-daliadau

7 Siopau Cludfwyd Allweddol o'n Gweminar Tactegau Creu Cynnwys

Yr wythnosau cwpl diwethaf, rydw i wedi bod yn ychwanegu'n araf offer marchnata i'r safle newydd. Un o'r pethau llethol rydw i wedi sylwi arno yw bod cwmnïau technoleg wrth eu bodd yn marchnata nodweddion ac yn esgeuluso buddion y farchnad yn llwyr.

Mae achos mewn pwynt yn gymhariaeth oHootsuite yn erbyn CoTweet ™:
cotweet

Mae marchnata CoTweet ar eu tudalen gartref yn gwthio'r buddion defnyddio'r platfform:

 • Mae CoTweet yn blatfform sy'n helpu cwmnïau i gyrraedd ac ymgysylltu â chwsmeriaid gan ddefnyddio Twitter.
 • Monitro eich brand - Gwrandewch am sgyrsiau am eich cynhyrchion, brandiau, cwmni a chystadleuwyr. CoTweet yw eich “System Rhybudd Cynnar” ar Twitter
 • Ymgysylltwch â phobl ledled eich cwmni - Rhannwch y swydd o fod ar ddyletswydd. Tapiwch ddoethineb cyfunol pobl ar draws meysydd swyddogaethol fel marchnata, cysylltiadau cyhoeddus a gwasanaeth cwsmeriaid. Neilltuwch dasgau ac olrhain dilyniannau.
 • Canolbwyntiwch ar y sgyrsiau sy'n bwysig - Gwybod pryd mae angen i chi neidio i mewn. Traciwch eich cyfnewidiadau trwy reoli achosion yn syml. Trefnu diweddariadau i wneud cyhoeddiadau cwmni.
 • Cadwch eich brand DYNOL - Cynhwyswch lofnodion yn eich diweddariadau yn awtomatig i nodi pwy sy'n siarad a chadw sgyrsiau yn bersonol.

hootsuite

Mae marchnata tudalen gartref Hootsuite yn ymwneud yn llwyr nodweddion eu platfform:

 • Rhwydweithiau Cymdeithasol newydd! - Rheoli sawl cyfrif Twitter, Facebook, LinkedIn neu Ping.fm mewn un rhyngwyneb hawdd ei ddefnyddio.
 • Ap iPhone newydd! - Trefnu trydariadau, ychwanegu rhestrau, ac olrhain stats gyda'r app HootSuite iPhone
 • Ystadegau Trac - Gwnewch argraff ar eich ffrindiau, eich pennaeth, neu ddim ond eich hun gyda'n hystadegau cyswllt a'n delweddiadau.
 • Rhestrau Twitter newydd! - Mewngludo'ch Rhestrau presennol neu greu rhai newydd a'u rheoli o'r tu mewn i HootSuite
 • Llif Gwaith Tîm - Mae HootSuite yn ei gwneud hi'n hawdd rheoli defnyddwyr lluosog dros amrywiol gyfrifon Twitter.
 • Monitro Brand - Darganfyddwch beth mae pobl yn ei ddweud am eich brand ar hyn o bryd.
 • Golwg wedi'i Bersonoli - Trefnwch eich ffrydiau Twitter yn dabiau a cholofnau. Personoli'r cynllun yn union fel rydych chi ei eisiau.
 • Tweets Amserlen - Darparwch gynnwys maethlon i'ch dilynwyr ar unrhyw adeg o'r dydd gan ddefnyddio'r rhaglennydd trydar HootSuite.
 • Gwreiddio Colofnau - Cydio cod o HootSuite i ymgorffori colofnau chwilio yn eich gwefan yn hawdd!

Dim ond unwaith y maeHootsuite soniwch am fudd-dal… ac mae i “greu argraff ar eich pennaeth”. Really? Dyna pam rydw i'n mynd i ddefnyddio'ch platfform? Rwy'n creduHootsuite mae ganddo gynnyrch anhygoel, ond mae angen iddyn nhw addysgu rhagolygon ynghylch pam mai nhw yw'r dewis “Proffesiynol” o ran platfform Twitter corfforaethol. Ar bob un o'u nodweddion, gofynnwch y cwestiwn “Pam?”… Pam olrhain ystadegau? Pam gweld monitro fy brand? Pam amserlennu trydariadau? Beth yw'r buddion i'r cwmni?

Peidiwch â'm cael yn anghywir, bydd prynwyr penodol sy'n chwilio am nodweddion a allai roi mantais i chi dros y gystadleuaeth - ond dylid nodi'r rheini'n daclus ar dudalen Nodweddion sy'n hawdd dod o hyd iddynt a'u darllen. Rwy'n credu bod siartiau cymharu yn gweithio orau.

Dylai eich tudalen gartref a'ch cynnwys marchnata ganolbwyntio ar fuddion defnyddio'ch platfform. Cadwch nodweddion ar dudalen nodweddion!

10 Sylwadau

 1. 1

  Douglas, meddai'n dda. Mae'r cysyniad hwn yn sylfaenol, ond yn rhy aml yn cael ei anwybyddu.

  Rwy'n gweithio bob dydd yn marchnata nwyddau defnyddwyr i fanwerthwyr blychau mawr, yn bennaf mewn categorïau â phrynu heb ysgogiad, ac ychydig iawn o wahaniaeth rhwng cystadleuaeth a chynhyrchion.

  Cymerwch er enghraifft farchnata stôl gam. Byddai'r mwyafrif o gwmnïau'n trosoli eu nodweddion; ffrâm alwminiwm, cam platfform mawr, a chlo un llaw. Er y dylent fod yn marchnata ei fuddion; ysgafn, diogel a sefydlog, ac yn hawdd ei ddefnyddio.

  Mae'n gysyniad syml, ond yn hynod effeithiol ar gyfer pob math o farchnata, a / neu farchnadoedd.

 2. 2

  Mae'n ymddangos bod marchnatwyr cynnyrch yn cwympo mor mewn cariad â'u “technoleg newydd cŵl” nes eu bod yn anghofio'n llwyr nad yw'r defnyddiwr terfynol yn poeni.

  Mae yna wagedd mewn llawer o fusnesau technoleg. Mae angen iddyn nhw weiddi'n gyson “Edrychwch beth alla i ei wneud”, yn lle gofyn, “sut alla i eich helpu chi?”

  Mae hon yn swydd wych. Diolch am rannu'r enghreifftiau hyn.

 3. 3

  Gregory, ni allech fod wedi ei ddweud yn well. Ac rydw i wedi bod yn euog o'r un pechodau! Yn ddiweddar, lansiais Marketing Tech Vendors a'r cwestiwn cyntaf gan fy ffrind Jim Brown oedd, “Ar gyfer beth ydw i'n ei ddefnyddio?" Doh! Dwi dal heb gael y verbiage yn gywir ond roedd e'n iawn!

 4. 4

  Efallai eich bod chi'n swnio fel gwahaniaethydd allweddol i'ch busnes hefyd, Mark! Nid yw llawer o gwmnïau'n rhoi eu talent ar ben - ond mae hynny'n rhywbeth y mae busnesau Menter yn talu llawer o sylw iddo!

 5. 5

  Douglas, chi yw'r bos, o ddifrif. Rwy'n darllen hwn o bryd i'w gilydd, nid dyna fy mhrif swydd yn union, ond rydw i bob amser yn dod o hyd i ryw swydd ysbrydoledig, fel yr un hon. Diolch a swydd dda!

 6. 6

  DaveO yma - y Wrangler Cymunedol newydd ei friwio yn HootSuite - yn simneio i mewn i ddweud eich bod chi'n gwneud pwynt gwych. Yn wir, mae'n hawdd i gwmnïau adeiladu offer syrthio mewn cariad â'r peirianneg ac anwybyddu senarios y byd go iawn i'w defnyddio - mae hyn yn arbennig o wir yn nyddiau cynnar busnesau cychwynnol pan fydd yr holl egni'n cael ei bwyntio at ailadrodd sy'n cael ei ddadadeiladu o amgylch nodwedd a tasgau.

  Ymunais â HS ar ôl defnyddio'r offeryn ar gyfer ymgyrchoedd cyfryngau cymdeithasol eraill felly gwyddoch y buddion yn dda. Wrth i mi setlo yma, fe welwch amrywiaeth o ddeunyddiau addysgol ac arferion gorau i dynnu sylw at y buddion, a hefyd arddangos y nodweddion a ddefnyddir i gael y buddion hynny.

  Daliwch i wylio i weld sut rydyn ni'n parhau i esblygu a diolch am ledaenu ein stori. Mae croeso i chi fy pingio @daveohoots gydag unrhyw syniadau neu farnau eraill.

  PS Am fwy amdanaf (digywilydd dwi'n gwybod ;-)), ewch i:
  http://blog.hootsuite.com/dave-olson-hootsuite-community-director/

 7. 7

  Llongyfarchiadau DaveO ar y cloddiau newydd! Rydych chi'n gweithio i gwmni sydd â chynnyrch anhygoel. Rwy'n caru eich app iPhone yn arbennig, rwy'n credu mai hwn yw'r gorau ar y farchnad. Gobeithio y gallwch chi drosglwyddo'r swydd hon i'ch tîm marchnata gwe, rwy'n credu y bydd yn eich helpu i wella eich treiddiad i'r farchnad fenter.

  Diolch am ddod allan ac ymateb - mae'n dweud llawer am HootSuite! 😀

 8. 8
 9. 9

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.