Dod o Hyd i Gyfleoedd Awtomeiddio Marchnata

gosodwch ef a'i anghofio

rhestr wirioRydym yn gweithio'n galed i awtomeiddio prosesau ein cleientiaid. Wrth i chi ddechrau meddwl am eich ymdrechion marchnatwr, ble ydych chi wir yn treulio'r mwyaf o amser? Mae cwmnïau yn aml yn disgowntio neu'n tanamcangyfrif yn sylweddol yr amser y mae'n ei gymryd i symud rhwng prosesau. Rydym ni newydd bostio am yr amser y mae'n ei gymryd i recordio arweinyddion a phwyntiau cyffwrdd mewn CRM - a chynnyrch sy'n symleiddio'r dasg.

Mae'n debygol eich bod yn gwneud hyn trwy'r dydd gyda'ch ymdrechion marchnata, ond nid ydych hyd yn oed yn ei sylweddoli. Efallai y bydd hyd yn oed rhywbeth mor syml ag anfon Trydar at eich dilynwyr yn ymddangos yn ddiymhongar ... ond os ydych chi am gynnwys dolen ac olrhain y Trydar hwnnw yn ôl i'ch rhaglen Analytics, gall ofyn i chi gymhwyso tagiau neu ddynodwyr ymgyrchu, eu byrhau trwy drydydd parti. Cwtogi URL, profwch y ddolen fyrrach ... ac yna postiwch y trydariad.

Fe wnaeth hyn droi tweet yn dipyn o ymdrech. Os ydych chi'n ailadrodd y weithred hon dro ar ôl tro, byddwch chi'n bwyta amser gwerthfawr. Cymerwch ychydig o amser a phrofi hyn eich hun. Y tro nesaf y byddwch chi'n ysgrifennu cynnwys, trawsnewid data, neu ddadansoddi canlyniadau ... nodwch yr amseroedd wrth i chi gymryd y camau. Fe welwch fod gwneud y gwaith go iawn yn cymryd llawer llai na'r trawsnewidiadau rhwng.

Mae'r trawsnewidiadau hynny'n aur ac yn gyfle i fuddsoddi mewn marchnata cymwysiadau awtomeiddio. Yn syml, mae awtomeiddio marchnata yn caniatáu ichi wneud mwy gyda llai o adnoddau. A sawl gwaith, gall awtomeiddio marchnata leihau'r risg o gamgymeriad dynol! Fel y mawr Ron Popeil meddai, “Gosodwch ef a'i anghofio!”

Fel hoffwn i ddweud, “Mae'n debyg bod yna app ar gyfer hynny!”

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.