Mae rhychwantu sylw marchnata yn ehangu, nid yn crebachu!

dylyfu gên

Wrth reoli adran farchnata uniongyrchol, roeddwn i'n arfer dweud wrth gleientiaid fod y cyfnod amser yr oedd yn rhaid iddyn nhw ddal sylw darpar yn uniongyrchol gysylltiedig â'r amser roedd hi'n ei gymryd i gerdded o'r blwch post i'r sbwriel. Rwy'n dal i gredu bod hynny'n wir. Nid wyf yn gwybod fy mod yn credu bod rhychwantu sylw defnyddwyr wedi crebachu dros y blynyddoedd, gan fod marchnatwyr a fethodd wedi bod yn swnian yn eu cylch, serch hynny.

Credaf fod y twf mewn cyfryngau wedi esblygu cleientiaid i rychwantu mwy o sylw, nid llai. Lle gwelwn hyn yw poblogrwydd rhaglenni fel Rhestr Angie, Epiions, Blogio, Amazon Adolygiadau, Cymunedau ar-lein, ac ati. Mae pobl yn gwneud llawer o ymdrech i drafod y cynhyrchion a'r gwasanaethau y maen nhw'n eu caru a'u casáu. Mae'r math hwnnw o sylw hyd yn oed yn bwysicach na gwylio'r smotyn 60 eiliad yn y Superbowl. Mae yna fusnes ffyniannus wedi'i lapio o amgylch adborth defnyddwyr.

Mae gan y fforymau cwyno hyn ar gyfer defnyddwyr lawer iawn o draffig hefyd. Un enghraifft ddramatig o'r sylw yw cofnod blog lle recordiodd a phostiodd yr ysgrifennwr ei ymgais i ganslo ei gyfrif AOL. Mae wedi derbyn cannoedd o filoedd o drawiadau. Dychmygwch pa fath o arian y byddai'n rhaid i AOL ei dalu am y math hwnnw o cadarnhaol sylw! Faint o arian hyrwyddo a gollwyd ar y recordiad sengl hwn?

Mewn enghraifft arall, mae David Berlind yn postio recordiad o'i alwad 13 munud gyda T-Mobile, y talodd gydag ef (y tu allan i'w gyfrif arferol) am fynediad diwifr yn y maes awyr ac nad oedd yn gallu cysylltu. Gwrthododd T-Mobile ad-dalu ei daliad.

Yn ôl Adroddiad Pew newydd, mae 8 y cant o ddefnyddwyr y rhyngrwyd, neu tua 12 miliwn o oedolion Americanaidd, yn cadw blog. Mae tri deg naw y cant o ddefnyddwyr y rhyngrwyd, neu tua 57 miliwn o oedolion Americanaidd, yn darllen blogiau - cynnydd sylweddol ers cwymp 2005.

Pwynt hyn yw bod rhychwantau sylw defnyddwyr yn ehangu, nid yn contractio. Fodd bynnag, mae eu sylw yn troi cefn ar y cyfrwng torfol, hysbysebu crappy, a Chysylltiadau Cyhoeddus ac mae'n troi tuag at gymuned ac ar lafar gwlad.

Fel marchnatwr, eich gwaith chi yw dysgu sut i ymgysylltu â defnyddwyr trwy'r technolegau a'r cyfryngau newydd hyn. Os ceisiwch eu brwydro, ni fyddwch yn ennill. Mae defnyddwyr yn talu llawer mwy o sylw nag yr oeddent yn arfer ei wneud, gyda ffynonellau gwell nag y buont erioed.

2 Sylwadau

  1. 1
  2. 2

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.