Dadansoddeg Marchnata 101: Dangoswch yr Arian i mi!

dangoswch yr arian i mi 1

Pan ysgrifennais erthygl ar gyfer Talent Zoo y mis diwethaf, ysgrifennais amdani ysgogi awtomeiddio ac integreiddio i gynyddu a sbarduno'ch strategaethau ar-lein, yn ogystal â'r cwmnïau sy'n helpu busnesau i gyflawni'r rheini marchnata cyfleoedd awtomeiddio.

Ychydig funudau yn ôl, anfonwyd e-bost ataf gan Andrew Janis o Ymgynghori Evantage ar Bapur Gwyn newydd maen nhw wedi'i ryddhau ac mae'r canlyniadau'n eithaf diddorol. (Ysgrifennwyd peth o'r crynodeb isod gan Andrew yn yr e-bost a anfonodd ... ni fyddwn wedi gallu ei eirio hefyd!)

Cyflwr Dadansoddeg Marchnata

Mae'r Papur Gwyn hwn yn crynhoi canlyniadau arolwg a gynhaliwyd gan Evantage Consulting i ddatgelu effaith analytics ar dimau a sefydliadau marchnata yn eu cyfanrwydd.

Mae'r papur yn nodi, er bod cwmnïau'n neilltuo mwy o amser ac adnoddau i analytics, mae'r mwyafrif yn dal i wynebu'r her o droi data yn gamau gweithredu. Er bod yr arolwg wedi'i dargedu yn y Twin Cities, credaf y bydd y canlyniadau yn gyson trwy'r diwydiant.

  • Mae'r mwyafrif o farchnatwyr yn buddsoddi mwy yn analytics ac adnoddau, ond nid yw'r newid i farchnata sy'n cael ei yrru gan ddata yn realiti yn y mwyafrif o sefydliadau o hyd.
  • Mae doleri marchnata yn dechrau symud tuag at cyfryngau mwy mesuradwy.
  • Mae yna grŵp o berfformwyr gorau sydd wedi cymryd marchnata wedi'i yrru gan ddata i galon.
  • Mae rheolaeth yn allweddol wrth drosglwyddo i farchnata sy'n cael ei yrru gan ddata, ac mae'n araf ymuno.

Yn fyr, mae'n olwg optimistaidd ar farchnata ... mae cwmnïau'n dechrau trosoli technoleg yn wirioneddol, mesur y canlyniadau, ac addasu yn unol â hynny. Maent yn dechrau ei gael! Mae marchnata torfol wedi marw, mae cynnydd marchnata wedi'i dargedu ar y we yn ennill momentwm o'r diwedd.

Dangos yr arian i mi!

Mae marchnatwyr uniongyrchol a chronfa ddata wedi bod yn sgrechian hyn ers blynyddoedd… mae’n fy atgoffa o Cuba Gooding yn Jerry McGuire gan wneud iddo sgrechian, “Dangoswch yr arian i mi!”. Dylai llywydd pob cwmni fod yn gweiddi'r un peth i'w hadran farchnata.

Mae hyn yn newyddion da i ddefnyddwyr yn ogystal â marchnatwyr. Pan fydd defnyddwyr yn agored i hysbysebu sydd wedi'i dargedu ac sy'n wirioneddol werthfawr, maent yn ymateb. Pan fydd marchnatwyr yn gwneud y peth iawn, maen nhw'n cydnabod bod yr ymdrech yn talu ar ei ganfed. Os nad ydych chi'n gosod trosi nodau, monitro'r canlyniadau a gwneud addasiadau, rydych chi'n syml yn taflu dartiau yn y tywyllwch.

Gallwch chi lawrlwytho'r Papur Gwyn ar Ddadansoddeg Marchnata o Evantage. O wefan y cwmni: Ers 1999, Ymgynghori Evantage wedi helpu e-fusnesau i lwyddo trwy alinio eu cydrannau marchnata, gweithrediadau a TG? ar gyfer yr effeithlonrwydd a'r effeithiolrwydd mwyaf.

Un sylw

  1. 1

    Rwy'n cytuno bod popeth yn cael ei dargedu'n fwyfwy. Gan fy mod yn cychwyn fy musnes fy hun ac yn edrych i mewn i opsiynau hysbysebu, rwy'n cael fy hun yn monitro data yn gyson. Pa hysbysebion sy'n cael cliciau pa rai sydd ddim. Yna ceisio darganfod pam a disodli'r rhai nad ydyn nhw'n cael eu clicio gyda rhai dwi'n meddwl fydd yn cael eu clicio.

    Mae'r cyfan yn seiliedig ar bwy yw'ch marchnad darged a beth maen nhw eisiau ei weld mewn gwirionedd. Mae pobl yn gyffredinol yn casáu hysbysebu ond rwy'n teimlo hynny oherwydd eu bod wedi cael eu peledu â hysbysebion heb eu targedu cyhyd. Os rhowch bethau o'u blaenau y gallant fod yn ddefnyddiol iddynt, byddant yn gweld bod eich hysbysebion yn ychwanegu at y cynnwys sydd ar gael ar eich gwefan.

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.