Tair Ffordd Mae Asiantaethau Marchnata Yn Arloesol ac yn Tyfu Gwerth Gyda'u Cleientiaid

Sut Mae Asiantaethau Marchnata yn Tyfu Eu Busnesau

Marchnata digidol yw un o'r diwydiannau sy'n datblygu gyflymaf allan yna.

Wedi'i ysgogi gan ansefydlogrwydd economaidd a thechnoleg sy'n datblygu'n gyflym, mae marchnata digidol yn newid bob blwyddyn.

A yw eich asiantaeth farchnata yn cadw i fyny â’r holl newidiadau hynny neu a ydych yn darparu’r un gwasanaeth ag y gwnaethoch 10 mlynedd yn ôl?

Peidiwch â fy nghael yn anghywir: Mae'n berffaith iawn bod yn dda ar un peth penodol a chael blynyddoedd o brofiad yn gwneud hynny. Mewn gwirionedd, mae'n debyg mai dyma'r math gorau o asiantaeth farchnata: Un ag arbenigedd cul iawn.

Eto i gyd, gall arloesi wella hyd yn oed yr un gwasanaeth yr ydych yn dda yn ei wneud. 

Dyma dri syniad i'ch asiantaeth farchnata arloesi eleni i'ch helpu creu ffrydiau refeniw newydd yn ogystal â dirwyo a chadw mwy o gleientiaid:

1. Ewch â'ch Meithrin Perthynas â Chwsmeriaid i'r Lefel Nesaf

Cymorth i gwsmeriaid Nid yw bellach yn ddigon y blynyddoedd hyn, ni waeth pa mor effeithlon a phrydlon ydyw.

Mewn busnes-i-fusnes (B2B) mae unedau marchnata, gwneud penderfyniadau yn dod yn fwy ac yn fwy amlbwrpas i'r pwynt nad ydych byth yn gwybod gyda phwy yn union y bydd eich galwad ffôn nesaf, hyd yn oed os yw hwnnw'n gleient hirdymor. 

Yn y rhan fwyaf o achosion, nid yw hyd yn oed yn ymwneud ag ansawdd y gwasanaeth yr ydych yn ei ddarparu ond a yw'r bobl newydd hynny yn uned gwneud penderfyniadau eich cleient (DMI) deall beth rydych chi'n ei wneud a pham - sy'n diffinio oes y cleient hwnnw.

Mae cadw ar ben yr holl newidiadau DMU hynny yn golygu cadw'r cleient hwnnw am gyfnod hirach.

Llwyfan sy'n helpu busnesau bach i reoli eu hapwyntiadau, taliadau, a pherthnasoedd cwsmeriaid, vcita bellach yn caniatáu i asiantaethau sefydlu ap wedi'i gyd-frandio i'w gynnig i'w cleientiaid ar sail tanysgrifiad. Mae hyn yn caniatáu i gleientiaid symleiddio llifoedd anogaeth arweiniol trwy e-bost a SMS, a'u trosglwyddo i drosi gwerthiannau a refeniw, gan ysgogi gwerth busnes gweithgaredd eich asiantaeth ymhellach. 

Yn fwy na hynny, bydd gweld eich logo yn yr amgylchedd digidol y maent yn ei ddefnyddio i reoli eu busnesau yn sicr yn helpu i'ch cadw chi ar flaen y gad fel partner hanfodol.

ZmhF0wfre1MvC1uUT31ysdquwrnijwT8qbiLH 8 kEjQH0pBRQXMBs1kMa1Q9yr9Yh9iCOhGxy6IUX0Yuqglj68DI8FReDiXv69eqPDBSvLKL p3zbvnjnmHT6Qb khKEucRvVzeaInrNTgL ABQzQ

vcita yn cynnig rhad ac am ddim demo i unrhyw un sy'n barod i ddeall yn well a fydd eu busnes yn elwa o'r ateb.

Trefnu Demo vcita

2. Cofleidio Awtomeiddio Marchnata

Yn ôl yn nyddiau cynnar marchnata digidol, awtomeiddio oedd y ffordd i raddfa tasg i'r pwynt pan ddaw'n sbam. Defnyddiodd marchnatwyr awtomeiddio i gynhyrchu cynnwys a oedd yn swnio'n rhyfedd yn awtomatig a chyflwyno'r erthyglau hynny i gannoedd o gyfeiriaduron erthyglau o ansawdd isel.

Y dyddiau hyn mae awtomeiddio yn golygu eich galluogi i wneud yr hyn na allech fod wedi'i wneud erioed o'r blaen. Mae hyn yn cynnwys:

 • Cael eich hysbysu ar unwaith am argyfwng enw da sydd o bosibl ar y gorwel (hyd yn oed cyn i unrhyw beth ddigwydd), 
 • Gallu datrys problemau defnyddiwr eich gwefan ar unwaith a'u troi'n gwsmer heb erioed gynnwys bod dynol nac oriau aros am ateb
 • Gallu cyrraedd cwsmer yn union ar hyn o bryd mae angen eich cynnyrch arnynt (gan ddefnyddio llifoedd gwaith awtomataidd)
 • Gallu rhagweld tueddiadau, cynnydd neu ostyngiad yn y galw am gynnyrch neu nodwedd benodol, ac ati.

3. Enghreifftiau o Atebion Awtomeiddio Marchnata Arloesol

Mae WebCEO yn cynnig solid awtomeiddio tasgau SEO platfform sy'n awtomeiddio monitro safleoedd a rhybuddion, adroddiadau SEO rheolaidd, a monitro cystadleuwyr. Mae'n cynnig opsiwn label gwyn sy'n caniatáu i'ch asiantaeth gynnwys adroddiadau SEO yn hawdd yn eich cynnig marchnata cyfredol:

5S1ajlVDfyK173BqhVRXSh7 6eCJllOprhRiloFFVlJiYlqhJyhEOLzUEy2aq3XpZF jnI7GiaxzeY3yyfniNAml368fmd9

Mae WebCEO yn cynnig treial 14 diwrnod am ddim y gallwch ei ddefnyddio i sicrhau bod y platfform yn gweithio i chi!

Dechreuwch eich Treial Am Ddim WebCEO

Dod o hyd i Bartner Technoleg a yrrir gan AI

Yn syml, deallusrwydd artiffisial (AI) yw gallu peiriant i feddwl ac ymateb fel y byddai bod dynol. Yn naturiol, daw hefyd â gallu i hunan-ddysgu ei hun i ymateb yn wahanol i sefyllfaoedd tebyg yn seiliedig ar feini prawf amrywiol (fel profiadau yn y gorffennol gyda'r sefyllfa, emosiynau dan sylw, ac ati)

Mae deallusrwydd artiffisial yn cymryd marchnata digidol yn aruthrol gwneud llawer o dactegau yn bosibl ac yn hygyrch i fusnesau bach, y rhai nad oedd ganddynt gyllidebau o'r blaen i gofleidio technoleg o'r radd flaenaf.

Y dyddiau hyn, defnyddir AI yn eang at lawer o ddibenion, gan gynnwys:

 • Argymhellion cynnyrch deallus (meddyliwch: Amazon) sy'n dibynnu ar yr hyn y mae cwsmer yn debygol o'i brynu yn y dyfodol yn hytrach na'r hyn y maent wedi'i brynu yn y gorffennol. Mewn geiriau eraill, mae argymhellion cynnyrch wedi'u pweru gan AI yn “dyfalu” yr hyn y gallai person ei eisiau cyn i'r person hwnnw wybod hynny.
 • Intelligent meddalwedd seiberddiogelwch sy'n dadansoddi eich ôl troed digidol ac yn nodi gweithgarwch anarferol
 • Intelligent bots cymorth cwsmeriaid sy'n cyfathrebu â defnyddwyr eich gwefan ar eich rhan yn brydlon gan eu helpu i ddilyn trywydd eich twndis gwerthu yn llwyddiannus.
 • Intelligent targedu ad sy'n dal data am bob defnyddiwr, yn dysgu eu hanghenion a'u hoffterau, ac yn gwasanaethu hysbysebion personol iddynt sy'n sicr o sbarduno cliciau a throsiadau.
 • Intelligent ymadael-bwriad technoleg sy'n defnyddio AI i ddysgu'r algorithm i gyflwyno cynnig arbennig i ddefnyddiwr pan fyddant ar fin gadael.

Enghreifftiau Arloesol o Atebion a yrrir gan AI

Mae llawer o enghreifftiau o offer marchnata sy'n defnyddio AI. Mae fy nghanfyddiadau diweddaraf yn defnyddio AI mewn ffordd fwy annisgwyl.

 • Gweithle Naruto defnyddio deallusrwydd artiffisial i drefnu a gwella proses creu cynnwys busnes. Mae'n arf gwych ar gyfer asiantaethau marchnata sy'n chwilio am ffyrdd i drefnu'r broses creu cynnwys yn well ar gyfer eu cleientiaid. Mae'r platfform yn defnyddio AI i gynhyrchu briffiau cynnwys wedi'u optimeiddio â chwiliad yn seiliedig ar ddata SEO (hy geiriau allweddol). Mae Narato yn cynnig treial 30 diwrnod am ddim sy'n ddigon i ddeall y platfform a darganfod a yw'n gweithio i chi.

PKEsLW4 r8JSwGxXxz2WJ m0vHBOvp2z8twIkAvh6HJlLFJ3gmjgW4Q5W M7nyjr1PvjQGK8e5CM1K6Tc6HquVpFLCyuZmA

Dechrau Arni Gyda Gweithle Narato

 • Enwi yn arf diddorol arall sy'n defnyddio deallusrwydd artiffisial i ddeall hanfod yr hyn y mae'r defnyddiwr yn chwilio, ac yn unol â hynny yn awgrymu enwau brand sy'n ystyrlon ac yn ddefnyddiadwy. Os yw'ch asiantaeth farchnata yn cynnig datblygiad map ffordd marchnata cyn ac ar ôl lansio, mae'r offeryn hwn yn un gwych i ddechrau. Mae Namify yn rhad ac am ddim ac nid oes angen cofrestru.

Dechreuwch Adeiladu Eich Brand Gyda Namify

 • Yn olaf, Awario yn blatfform gwrando cyfryngau cymdeithasol sy'n defnyddio AI i flaenoriaethu cyfeiriadau brand yn seiliedig ar ba mor frys y mae angen mynd i'r afael â nhw. Os ydych chi'n rheoli enw da cleientiaid lluosog, mae hon yn ffordd wych o hysbysu'ch cleientiaid yn brydlon os oes rhywbeth hanfodol yn digwydd. Mae Awario yn cynnig demo am ddim yn ogystal â threial 30 diwrnod am ddim.

Gwrando ar Cyfryngau Cymdeithasol Awario

Trefnwch Demo Neu Dechreuwch Eich Treial Awario

Mae technoleg yn amharu ar y ffordd y mae defnyddwyr yn darganfod, ymchwilio, cymharu a phrynu cynhyrchion ar-lein. Yn amlwg, mae angen i farchnata digidol gadw i fyny â'r newidiadau hynny yn ymddygiad defnyddwyr a gallu addasu. 

Bydd y syniadau arloesi uchod yn rhoi cychwyn i'ch asiantaeth ond nid yw'n rhestr gyflawn mewn unrhyw ffordd. Mae pob asiantaeth yn unigryw ac nid yw'r broses arloesi yn dod i ben gan fod angen i'ch cleientiaid addasu i ddisgwyliadau eu cwsmeriaid sy'n newid yn gyflym. 

Arloeswch eich asiantaeth bob blwyddyn. Cynhwyswch arloesedd yn eich cyllideb farchnata a thechnoleg flynyddol.

Datgelu: Martech Zone wedi diweddaru'r erthygl hon ac wedi cynnwys dolenni cyswllt ar nifer o'r offer yn yr erthygl hon.

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.