Mae marchnatwyr Mor Llawn o Crap

Paparazzi

dylanwadwr-prosiect.pngRwy'n gwrando Y Prosiect Dylanwadwyr. Mae'n brosiect diddorol iawn - 60 munud o awgrymiadau 60 eiliad o'r Pwy yw Pwy ar y we yn siarad am greu dylanwad ar-lein. Fe allwn i fod ychydig yn chwerw na chefais fy ngwahodd i helpu, ond wrth i mi wrando ar y bobl hyn ... deuthum i sylweddoli bod llawer ohonyn nhw'n syml yn llawn crap.

Yn gyntaf, wrth ichi ddarllen trwy'r rhestr, gwnewch eich gwaith cartref ... y rhan fwyaf o'r bobl hynny mewn gwirionedd ni adeiladodd eu dylanwad ar-lein. Roeddent eisoes yn ddylanwadol ac yna aeth ar-lein. Eto i gyd, roedd eraill yn ddylanwadol oherwydd eu bod yn ysgrifennu llyfrau llwyddiannus neu'n creu busnesau llwyddiannus. Hynny yw, roedd ganddynt ddylanwad eisoes. Wedi dweud hynny, rwy'n parchu pob un ohonyn nhw am y gwaith caled maen nhw wedi'i wneud ... Rwy'n anghytuno eu bod nhw'n arbenigwyr ynddo dylanwadu ar bobl ar-lein.

Peidiwch â choelio fi? Ewch i lawr y rhestr o bobl a chylchwch y rhai a greodd eu dylanwad eu hunain ar-lein mewn gwirionedd.

Anne Handley, Ann Holland, Brian Clark, Jason Falls, Liz Strauss, Hugh MacLeod, Dan Schabel, Steve Woodruff, Chris Garrett… I enwi ond ychydig ... doedd neb yn gwybod at bwy oedd y bobl hyn cyn iddyn nhw grafu, bledio a chropian eu ffordd dylanwadu ar. Fe wnaethant hynny trwy fentro, cynilo mewn banciau piggy i deithio i gynadleddau, gweithio tan oriau dwfn y bore, jyglo swyddi dydd a siarad gigs, colli eu swyddi, ysgrifennu blogiau ac e-lyfrau…

Cyflawnodd y bobl hyn ddylanwad yn eu rhwydweithiau yn ddiflino gwaith caled.

Mae rhai pobl rwy'n eu hadnabod yn rhyfeddu imi ddechrau busnes llwyddiannus mewn llai na blwyddyn. Mewn llai na blwyddyn? Really? Folks - rydw i wedi bod yn gweithio ar hyn ers degawd! Deng mlynedd o fynd i drafferth gyda fy mhenaethiaid am flogio am gleientiaid. Blynyddoedd o ddim cwsg. Blynyddoedd o wythnosau gwaith 7 diwrnod. Blynyddoedd o fyw ar y Rhyngrwyd. Dydw i ddim hyd yn oed yn agos at yr un gymdogaeth dylanwad â'r bobl hynny ar y prosiect - ond dwi'n gwybod pa mor galed maen nhw wedi gweithio i gyrraedd lle maen nhw.

Y rhan ddoniol yw, wrth ichi wrando ar y Prosiect Dylanwadwyr, mae rhai o y dylanwadwyr hyn mewn gwirionedd wedi anghofio yn union sut maent yn cyrraedd yno! Ni chlywais i bethau fel…

Ymunwch â chychwyn risg uchel a ddigwyddodd i wneud bajillions, ysgrifennu llyfr sy'n gwerthu orau, bod yn ddychrynwr costig doniol sy'n cusses llawer, cychwyn asiantaeth draddodiadol lwyddiannus ac yna symud ar-lein, bod yn arbenigwr oddi ar-lein ...

Clywais crap fel ymuno â rhwydwaith cymdeithasol neu ddechrau defnyddio rhywfaint o offeryn ar-lein. Ydych chi'n fy niddanu? Offer yn union yw hynny ... offer! Rhowch focs o baent i mi ac ychydig wythnosau a byddaf yn dangos paentiad i chi sydd prin yn cyfateb â lefel sgiliau pedwerydd graddiwr. Nid yw rhoi offer dylanwad ar-lein i bobl yn mynd i'w helpu i ddylanwadu mwy na rhoi labordy i mi yn mynd i'm helpu i ennill y wobr Nobel.

Mae yna rai negeseuon gwych gyda'r prosiect, peidiwch â'm cael yn anghywir. Dwi ddim yn chwerw mewn gwirionedd ... a dweud y gwir. 🙂

Felly ... ydych chi am ddylanwadu ar bobl? Hone eich crefft nes eich bod yn ei wybod y tu mewn a'r tu allan. Manteisiwch ar bob cyfle i arwain neu wirfoddoli i gael eich enw allan. Helpwch bawb. Buddsoddwch yn eich dyfodol eich hun yn lle'ch cyflogwr ... neu'r codiad cyflog neu'r dyrchafiad nesaf. Methu. Methu. Methu. Methu. Methu. Methu eto. Cael eich enw allan. Ffoniwch eich hun yn arbenigwr. Cael gwawd. Ewch i siarad - mae'n debyg y byddwch chi'n sugno, ond byddwch chi'n gwella. Gweithio'n galed.

Rwy'n credu bod fy 60 eiliad ar i fyny.

SYLWCH: Yn edrych fel bod FastCompany yn rhedeg ei Brosiect Dylanwadwyr ei hun.

4 Sylwadau

 1. 1

  Gorau. Post. Erioed.

  Rwy'n falch bod gan rywun y tywod i'w ddweud. Nid yw adeiladu dylanwad a chreu eich lwc eich hun yn digwydd trwy Hoffi pethau ar Facebook a'i alw'n ddiwrnod.

  Nid yw hyd yn oed yn dod o gael postiadau blog gwych.

  Mae'r cyfan yn ymwneud â thraed ar y stryd.

 2. 2
 3. 3

  Post gwych Doug. Gwrandewais ar y gynhadledd hefyd. Yn gyffredinol, gwnaed rhai pwyntiau da, ond rwy'n cytuno â llawer o'ch swydd.

 4. 4

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.