Marchnad Fel Blogiwr Mam

Blogwyr mamauMoms.jpg cael wedi bod yn y newyddion yn ddiweddar oherwydd eu penchant am nwyddau am ddim a'r manteision sy'n dod yn sgil bod yn ferched traw da.

Yr hyn sy'n gwneud blogwyr mamau yn grŵp mor boblogaidd gan fanteision cysylltiadau cyhoeddus a marchnatwyr yw y gallant ysgogi grwpiau mawr o fenywod (yn bennaf), sy'n ymddiried yn yr hyn maen nhw'n ei ddweud, wedi adeiladu eu hunain fel cynghorwyr dibynadwy, ac yn gwybod beth mae eu cymuned ei eisiau. Felly, beth mae marchnatwyr yn ei ddysgu gan blogwyr mamau?

Byddwch yn angerddol:

Ni ellir ffugio’r angerdd nad yw blogwyr mam wedi ei ffugio ac ni ddylid ffugio’r angerdd sydd gennych tuag at eich busnes chwaith. Y blogiau mwyaf llwyddiannus yw'r rhai sydd wedi'u hadeiladu allan o angerdd am rywbeth sydd gan yr ysgrifennwr, eu teulu, eu gwaith a'u teulu, ac ati. Fel marchnatwr mae angen i chi ddiffinio'r hyn y mae eich cwmni'n angerddol amdano. 37 Arwydd wedi adeiladu dilyniant enfawr o amgylch eu hangerdd am feddalwedd syml, effeithiol.

Monitro Ymgyrch wedi adeiladu teclyn marchnata e-bost gwych o amgylch angerdd e-byst wedi'u cynllunio'n dda. Beth bynnag yw eich angerdd, gwnewch iddo ddod drwodd yn eich marchnata a chofiwch, gall eich cwsmeriaid ddweud gwir angerdd o rywbeth sy'n cael ei weithgynhyrchu!

Gwneud Cysylltiad

Cysylltu â'u darllenwyr yw'r hyn y mae blogwyr mam yn ei wneud orau. Maent yn gwybod pa fotymau i'w gwthio a sut i yrru eu darllenwyr i weithredu oherwydd bod ganddynt fond cyffredin. Yn sicr, ni all pob marchnatwr gael bond unigryw fel mamolaeth â'u cwsmeriaid, ond gallant ddod o hyd i ryw fath o gyswllt cyffredin.

Fel marchnatwr mae angen i chi ddeall beth sydd ei angen ar eich cwsmeriaid a sut y gallwch chi gysylltu â nhw. P'un ai trwy a arolwg ar-lein syml, neu trwy offer ar-lein eraill fel Cyfryngau Cymdeithasol, mae dod o hyd i ffordd i gysylltu â'ch cwsmeriaid yn hanfodol ym myd marchnata un i un heddiw.

Rali am Achos:

Mae llawer o flogiwr mam wedi ralio dros achos. P'un a yw'n glefyd neu Cwcis Sgowtiaid Merched. Fel busnes gellir gweld eich angerdd trwy'r hyn rydych chi'n ei gredu. P'un a oes gennych fater cymdeithasol ymwybodol neu achos dros offer symlach, mwy effeithiol, gallwch rali eich cwsmeriaid a'ch darpar gwsmeriaid a'u gwneud yn eiriolwyr eich brand wedi'u hadeiladu o amgylch cred a rennir. 

Achos pwynt, daeth Salesforce yn fuan fel y CRM Dim Meddalwedd ac erbyn hyn mae ganddo 59,000 o gwmnïau fel defnyddwyr eu datrysiad. Daethant allan yn siglo yn erbyn yr atebion CRM clymu i lawr ar weinyddion cwmnïau a CRM democrataidd trwy ganiatáu ichi gyrchu'ch cronfa ddata unrhyw le yn y byd.

Ethos adeiladu brand o ddŵr o amgylch achos - dŵr glân i blant - a'i helpu i ddosbarthu drwyddo Starbucks. Pan fyddwch chi'n prynu Ethos rydych chi'n ei brynu am y gred y dylai plant gael dŵr glân. Mae angen i'ch brand sefyll am rywbeth i sefyll allan, ond cofiwch os ydych chi'n sefyll dros bopeth na allwch sefyll am unrhyw beth ... felly dewiswch yn ddoeth.