Tecstio Symudol yn dod ymlaen yn Gryf!

negeseuon testun

006656 034267 7gwybedyn yn ddiweddar cynhaliodd arolwg o ddefnyddwyr Ffôn Symudol a chanfod nad yw 64% o ddefnyddwyr symudol yn defnyddio negeseuon testun. Gan fy mod yn ymchwilio i'r swydd hon, roeddwn i'n synnu bod ychydig o wefannau sioc gan y rhifau.

Efallai fy mod i'n ddefnyddiwr hŷn na rhai o'r blogwyr a wnaeth sylwadau, ond cefais fy synnu am y rheswm arall. Roeddwn i'n synnu bod 65% o ddefnyddwyr mewn gwirionedd wnaeth defnyddio negeseuon testun. Efallai yn syml fy mod i wedi troi’n 40 oed ond… a dweud y gwir? Mae hynny fel cael sioc nad oedd 35% o ddefnyddwyr ffôn erioed wedi defnyddio'r peiriant telegraff.

35 Nid yw canran y defnyddwyr ffonau symudol yn tecstio oherwydd eu bod yn cyfrif y gallant mewn gwirionedd siarad yn y blwch bach defnyddiol hwnnw amser real gyda'r person ar y pen arall. Ac nid oes raid iddyn nhw gyfyngu eu bodiau i wneud hynny. Wrth gwrs, gallai tecstio ddod yn ddefnyddiol os oeddech chi am dorri i fyny gyda rhywun ond ddim eisiau siarad â nhw mewn gwirionedd.

Rwy'n bod yn goeglyd wrth gwrs, rwy'n hoffi tecstio. Mae fy mhlant yn tecstio eu ffrindiau yn ddiddiwedd ac rwy'n gwerthfawrogi pan fyddant yn anfon neges destun ataf mewn cyfarfod yn hytrach na fy ffonio. Mae tecstio yn llawer llai ymwthiol ac mae'n weddol syth. Ac mae ar gynnydd.

Mae busnesau wedi bod yn cael trafferth gyda beth i'w wneud â symudol ers tro bellach. Y wefr yn y diwydiant gwasanaeth bwyd yw pa mor ymatebol yw cwsmeriaid i gwponau a rhybuddion testun. Cyfarfûm ag Adam Small, Llywydd Testun yn ôl Cais, y bore yma a chwyrodd Adam yn farddonol ar y pethau hynod gyffrous sy'n dod i lawr y biblinell.
6bachbg
Mae gan Text by Request rai defnyddiau diddorol o symudol eisoes. Mae un ohonynt yn rhoi eu hamser gorffen i ddefnyddwyr Marathon trwy gael neges destun iddynt yn eu rhif cofrestru. Nid oes angen aros nes i chi gyrraedd adref i edrych yr amser i fyny ar eich cyfrifiadur!

Aeth Adam ymlaen i egluro SMS yn erbyn MMS. Lle SMS (Gwasanaeth Negeseuon Byr) yn caniatáu anfon 160 nod o destun yn ôl ac ymlaen, MMS (Gwasanaeth Negeseuon Amlgyfrwng) yn caniatáu anfon delweddau, fideo a sain yn ôl ac ymlaen.

3glogo 2Wrth i ddarparwyr symudol barhau i wella eu rhwydweithiau ar gyfer cyflymder (ee 3g, wedi'u cyfieithu = trydydd cenhedlaeth) a ffonau symudol yn parhau i wella eu sgriniau gyda phenderfyniadau uwch, gall hyn agor y farchnad mewn gwirionedd!

96pxYn lle anfon neges destun at gwthiwch y pysgod amser cinio, efallai y gallwch chi anfon fideo byr gan y rheolwr ar ddyletswydd neu fideo gwych o'r ddysgl ei hun! Gallwch hefyd basio cwpon wedi'i addasu gan ddefnyddio'r technolegau cod bar diweddaraf fel y gall y manwerthwr chwifio darllenydd o flaen y ffôn i ad-dalu'r cwpon.

Rhannodd Adam rai technolegau cyffrous ychwanegol gyda mi nad oes gen i ganiatâd i'w rhannu yma (eto), ond rwy'n edrych ymlaen at weld a defnyddio.

A ddylai tecstio fod yn rhad ac am ddim?

Gofynnais i Adam a oedd yn credu y byddai'r prisiau'n newid ar gyfer negeseuon yma yn yr Unol Daleithiau (mae tecstio tramor yn aml yn rhad ac am ddim) a dywedodd ei fod yn gobeithio na fydd. Mae un golwg ar faint o sbam yn eich blwch derbyn yn esbonio pam ... pe na bai tecstio yn costio arian, byddai ein ffonau'n llenwi wrth i ni siarad!

4 Sylwadau

 1. 1

  Wel, ydw, er fy mod i'n un o'r hen bobl ddifrifol hyn ac nid wyf yn defnyddio ffôn symudol heblaw i anfon neges destun - yn ddefnyddiol fel cwrteisi nad yw'n ei gwneud yn ofynnol i'r derbynnydd roi'r gorau i weithio a gwrando, pan wn nad ydyn nhw ger dyfais e-bost ...

 2. 2

  Pe bai'ch cwmni'n canolbwyntio ar gynnwys symudol neu IM, byddech chi am i'ch arolwg adlewyrchu'r defnydd isel o negeseuon testun. ond mae'r niferoedd mwyaf diweddar o'r CTIA, sefydliad rhyngwladol di-duedd yn dangos bod dros 262 miliwn o negeseuon testun allan o'r 176 miliwn o berchnogion ffonau yn yr UD. Dros 400,000 y funud yn yr UD yn unig.

  Mae negeseuon testun yn yr UD yn tyfu ar gyfradd o 151% yn flynyddol, gyda'r bobl 30 i 45 oed yn tyfu ar gyfradd o 130%.

  Dim ond 3 o brif ddarparwyr yr UD sy'n caniatáu MMS torfol ar hyn o bryd ac mae'r rhan fwyaf o'r prif chwaraewyr yn canolbwyntio ar ehangu eu marchnad mynediad at ddata oherwydd yr heriau wrth ddarparu MMS, sy'n llai na 30%.

  Cynnwys symudol data a gyrchir yw'r dyfodol ar gyfer marchnata symudol, ond mae SMS ar gyfer cyfathrebu pur a nifer y cymwysiadau sydd ar gael trwy destun yn parhau i dyfu.

  Ar hyn o bryd mae gan bron i 50% o ffonau'r UD allu data ond dim ond tua 30% sy'n talu'r ffioedd ychwanegol i actifadu'r nodwedd.

  • 3

   Ystadegau gwych, Rbowen! Diolch gymaint am gymryd yr amser i rannu'r stats hyn. Rydw i wedi bod yn sgwrio'r rhwyd ​​i ddarganfod beth alla i ar y pwnc. Mae gan negeseuon yn fwrlwm, ond mae'n ymddangos bod ganddo ffordd i fynd i gael mabwysiadu marchnata prif ffrwd. Efallai mai hon yw'r flwyddyn!

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.