Dadansoddeg Marchnata Rhagfynegol gyda ThinkVine

logo thinkvine

Beth fyddai'r Enillion ar Fuddsoddiad pe gallech newid eich cymysgedd marchnata?

Mae hwn yn gwestiwn y mae cwsmeriaid mawr sydd â strategaethau marchnata cymhleth (sy'n gytbwys rhwng llu o gyfryngau) yn gofyn i'w hunain bob dydd. A ddylem ni ollwng radio ar-lein? A ddylwn i symud marchnata o'r teledu i chwilio? Beth fydd yr effaith ar fy musnes pe bawn i'n dechrau marchnata ar-lein?

Yn nodweddiadol, daw'r ateb trwy fyrdd o brofi a doleri marchnata coll. Hyd yn hyn. Mae marchnatwyr wedi bod yn defnyddio perfformiad yn y gorffennol i ragfynegi perfformiad marchnata yn y dyfodol. Mae risgiau enfawr yn gysylltiedig â hyn wrth i gyfryngau newydd gael eu hychwanegu dros amser. Un enghraifft fach yn unig yw symud dosbarthiadau o bapur newydd i ar-lein. Pe baech yn parhau â'ch gwariant dosbarthedig heb eu symud ar-lein, ni fyddech yn cyrraedd y potensial mwyaf. Mewn gwirionedd, fe allech chi fod yn gwastraffu'ch arian yn unig.

ThinkVine wedi bod yn gweithio ar senarios “Beth petai” ers bron i ddegawd. Mae eu cwsmeriaid yn eithaf trawiadol… Sunny Delight, SC Johnson, LegalZoom, Del Monte, Hershey, a Citrix Online.
model-seiliedig ar asiant.png

Gall ThinkVine wneud hyn trwy system fodelu profedig wedi'i seilio ar asiant a ddatblygwyd mewn gwirionedd yn y 1940au. Trwy ddeall y segmentau marchnad sydd wedi prynu gennych chi trwy bob cyfrwng a chymhwyso'r model i'r segmentau mewn cyfryngau eraill, mae ThinkVine yn gallu adeiladu model rhagfynegol o sut y bydd eich marchnata'n gweithio yn y cyfryngau eraill hynny. Mae'n system eithaf.
marchnata-trend.png

Gellir cymhwyso'r senarios y mae ThinkVine yn eu datblygu yn cael eu defnyddio yn y tymor hir, y tymor byr ar gyfer marchnata ar sail achlysuron, ac ymdrechion marchnata ar sail segment. Gall ThinkVine hyd yn oed ragweld y senario eithaf ... beth pe baech chi'n rhoi'r gorau i farchnata'n gyfan gwbl!
dim-cyfryngau.png
Dysgwch fwy trwy fynd ar daith cynnyrch o amgylch Meddalwedd Efelychu a Chynllunio Marchnata ThinkVine.

Datgeliad llawn: Gweithiodd y Prif Swyddog Gweithredol Damon Ragusa a minnau gyda Bruce Taylor o Praesage flynyddoedd lawer yn ôl i gymhwyso methodolegau tebyg i farchnata post uniongyrchol. Adeiladodd Damon fodelau ystadegol deinamig o broffiliau cwsmeriaid a, gan ddefnyddio awtomeiddio Bruce, gallem awtomeiddio'r modelau hynny i chwilio am gronfeydd data. Enw'r cais oedd Prospector ac roedd yn gweithio'n wych. Mae Bruce wedi mireinio'r cais dros y blynyddoedd ac mae'n dal i'w ddefnyddio ar gyfer nifer o gleientiaid marchnata uniongyrchol mawr.

2 Sylwadau

 1. 1
  • 2

   Adam,

   Mae'n bendant yn gofyn am ddata hanesyddol. Mae'n debyg pe bai ganddyn nhw ddigon o gleientiaid, gallai proffiliau agregu fod yn bosibl. Amheus y byddai eu cleientiaid yn gwerthfawrogi hynny, serch hynny! Rwy'n credu eu bod yn defnyddio o leiaf blwyddyn o ddata - rwy'n credu bod 1 yn cael ei argymell.

   Doug

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.