Pam nad ydych chi'n trosoledd symudol?

defnydd ffôn symudol

Marchnata Symudol Billboard.jpgNa, nid wyf yn golygu pobl yn gyrru hysbysfyrddau o amgylch y dref. Rwy'n golygu cyrraedd defnyddwyr a chleientiaid trwy ffôn symudol. Cyfeirir at hyn yn nodweddiadol fel Marchnata Symudol ond rwyf wedi gweld nifer o bobl yn ei alw Hysbysebu Symudol yn ddiweddar. Mae yna nifer o wahanol ffurfiau o Marchnata Symudol; SMS/ Marchnata Negeseuon Testun, tudalennau gwe optimized symudol a chymwysiadau symudol yw'r tri amlycaf.

Er bod gan bob math o farchnata symudol ei fanteision a'i anfanteision ei hun ac mae pob un ohonynt yn honni bod ganddynt gyfraddau adbrynu uwch, yr un peth am farchnata symudol na ellir ei wrthbrofi yw ei ddefnydd yw cynyddu. Mae'n ymddangos ei fod mewn sefyllfa debyg i farchnata e-bost ddiwedd y '90au a dechrau'r 2000au, ar fin dod yn brif gynheiliad yn y mwyafrif o strategaethau marchnata.

Eisoes rydym yn gweld llawer o frandiau mawr a busnesau bach yn hyrwyddo rhyw fath o raglen ffyddlondeb negeseuon testun. Mae labeli cerddoriaeth mawr yn gwerthu cerddoriaeth trwy tudalennau gwe optimized symudol. Mae cwmnïau meddalwedd yn rhyddhau rhaglenni sydd wedi'u cynllunio'n benodol ar gyfer y ddyfais symudol. Mae sioeau teledu yn defnyddio SMS i gynhyrchu refeniw trwy daliadau negeseuon premiwm ar gyfer pleidleisio rhyngweithiol. Mae gwleidyddion yn galfaneiddio cefnogwyr mewn eiliadau trwy rybuddion symudol.

Mae gan farchnata symudol ddwy fantais anhygoel dros gyfryngau hysbysebu a marchnata eraill:

 1. Mae pobl yn cario eu ffonau symudol gyda nhw - felly mae bod yn amserol a sicrhau bod y neges yn cyrraedd y derbynnydd yn beth sicr! (Mae ganddo gyfrifoldeb hefyd, wrth gwrs.)
 2. Mae cael cwsmer yn optio i mewn i farchnata symudol yn darparu a cysylltiad uniongyrchol gyda'u rhif ffôn symudol.

Un enghraifft wych o ddefnyddio'r cyfrwng hwn yw gyda strategaeth symudol eiddo tiriog. Rydym yn darparu placardiau i werthwyr tai go iawn i'w rhoi ar eu heiddo lle mae darpar brynwyr yn anfon neges destun at rif am fanylion ychwanegol am yr eiddo yn ogystal â thaith rithwir. Ar yr un pryd mae'r prynwr wedi optio i mewn ac yn derbyn y manylion, mae'r asiant eiddo tiriog hefyd yn cael gwybod am y cais a rhif ffôn symudol y darpar brynwr! Rydym hyd yn oed yn gwella rhai o'r cyfrifon gyda galwad llais wedi'i recordio'n bersonol gan yr asiant.

Mae hyn yn rhoi'r holl wybodaeth sydd ei hangen ar y prynwr - yn ogystal â rhoi modd i'r gwerthwr tai go iawn gysylltu â ymgysylltu â'r prynwr. Nid yw rhoi llungopïau ar arwydd iard yn caniatáu i'r lefel honno o ymgysylltu!

Felly'r cwestiwn yw, beth ydych chi'n ei wneud i fanteisio ar farchnata symudol a sianeli symudol? Pa fentrau marchnata symudol y mae eich cwmni'n eu lansio? Os ydych chi'n a asiantaeth farchnata, a yw Marchnata Symudol yn eich portffolio? Dylai fod!

4 Sylwadau

 1. 1

  Hei Doug!

  Rwy'n gwybod eich bod wedi bod yn eithaf beirniadol o ChaCha yn y gorffennol, ond hoffwn CARU eich argyhoeddi ein bod yn gwneud rhai pethau anhygoel gyda Mobile Advertising. Hoffwn eich gwahodd i weminar rydyn ni'n ei chynnal gyda'n VP of Ad Sales, Greg Sterling, a Phrif Swyddog Gweithredol 4INFO - mewn gwirionedd, mae ffocws y weminar ar ENGAGIO'r cwsmer.

  http://www.localmobilesearch.net/news/podcastsmai...

  Gobeithio y gallwch chi fod yn bresennol!

  Lloniannau.

 2. 2

  Syniadau gwych. Rwy'n credu bod symudol yn ymddangos yn eithaf brawychus i lawer o bobl, ond mewn gwirionedd nid yw mor ddrwg â hynny os ydych chi'n siarad â'r bobl iawn yn unig.

  Stwff diddorol rydych chi'n ei wneud gyda'r ongl eiddo tiriog. Dylech edrych ar swydd ddiweddar Darren Herman (http://bit.ly/10t0cO) ar lleol.

  Daliwch ati gyda'r gwaith gwych. 🙂
  - Garrett

 3. 3

  Helo Justin!

  Peidiwch â chymryd fy personol cam-drin ChaCha - rwy'n gwybod bod yna dunnell o bobl hynod dalentog yno. Rwy'n fwy beirniadol o arian cyhoeddus ChaCha pan mae dynion fel fi â chofnodion profedig a syniadau gwych i'w hariannu ... efallai ei fod yn dipyn o genfigen. 🙂

  Byddaf yn edrych ar y weminar! Diolch gymaint am y gwahoddiad. A - Mae croeso bob amser i ChaCha wneud swydd westai yma yn Y Blog Technoleg Marchnata!

  Dymuniadau gorau,
  Doug

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.