Marchnata E-bost neu Farchnata Facebook?

derek-mcclain.pngDerek McClain gofynnwyd ymlaen Facebook: Os ydych chi'n fusnes sy'n marchnata ar-lein, a fyddai'n well gennych gael cyfeiriad e-bost rhywun neu gael yr un person â Pherson Facebook Fan aka sy'n “Hoffi” eich tudalen? Meddyliwch am yr un hon cyn i chi ateb.

Mae'n gwestiwn gwych. Dwi ddim yn ffan o “neu” gyda marchnata ar-lein. Rwy'n credu bod dull marchnata aml-sianel yn cynyddu'r ymateb cyffredinol trwy gydol eich marchnata. Mae Facebook yn ymddangos fel mogwl marchnata cyfryngau cymdeithasol, ond mewn gwirionedd mae Facebook yn ddarparwr gwasanaeth e-bost enfawr. Meddyliwch faint o negeseuon gwirioneddol rydych chi'n eu cael o fewn e-bost yn ogystal â faint o negeseuon rydych chi'n eu cael o fewn Facebook. Mae e-bost yn sianel enfawr yn llwyddiant cyffredinol Facebook!

Wedi dweud hynny, mae gwahaniaeth mawr iawn rhwng y ddau. Mae e-bost yn ymwthiol. Budd e-bost ydyw mewn gwirionedd, mae'r marchnatwr yn gorfod torri ar draws y defnyddiwr. Mae hefyd yn beryglus ... mae e-bost yn achubiaeth rhwng y tanysgrifiwr a'r cleient ond os yw'n cael ei gam-drin, rydych chi'n un clic o ddad-danysgrifio - neu'n waeth - cliciwch i'r hidlydd sothach. Fodd bynnag, mae angen i farchnatwyr fod yn ofalus wrth ddefnyddio e-bost, gan fod atalwyr yn dod yn fwy sensitif.

Mae cyfeiriad e-bost yn berthynas wych, gwerth uchel i'w chael gyda defnyddiwr oherwydd gallwch chi drosoleddu'r cyfeiriad pan Chi angen y galw.

Mae Facebook ychydig yn llai ymwthiol (am y tro). Dros amser, wrth i fwy a mwy o fusnesau ddechrau defnyddio Facebook ar gyfer marchnata, bydd sensitifrwydd y defnyddiwr yn dechrau cynyddu. Fodd bynnag, mae Facebook yn dal i fod yn weddol ymwthiol. Nid yw'n llawer o ymyrraeth i gwmni bostio diweddariad i'm wal unwaith neu ddwywaith y dydd. Mae'n hawdd edrych arno a'i fwyta heb fod yn rhy anodd.

Mae dilynwr Facebook yn berthynas hirdymor wych i'w chael gyda defnyddiwr oherwydd maent yn yn arsylwi'ch brand yn oddefol ac yn amlwg yn poeni am eich cwmni.

Felly - fy ateb yw “mae'n dibynnu”… a'r “ddau”. Mae gan bob sianel ar draws technolegau marchnata ar-lein ymddygiad sy'n gysylltiedig â hi. Mae gan hyd yn oed pob sianel yn y gofod cyfryngau cymdeithasol ddisgwyliadau gwahanol i'r defnyddwyr. Defnyddiwch bob un yn ddoeth, arsylwch ymddygiad y defnyddwyr wrth i chi ryngweithio â nhw.

7 Sylwadau

 1. 1

  Y ddau:

  Mae gwerth o hyd i restrau e-bost, os mai chi sy'n berchen ar y cyfeiriadau.

  Mae Facebook yn dda hefyd, ond gallai gau i lawr yfory neu golli ei boblogrwydd. Yna, does gennych chi ddim byd os mai hon oedd yr unig strategaeth.

 2. 2

  Mae'n well gen i'r ddau, gan fod gan y ddau eu heffeithiau eu hunain ar optimeiddio peiriannau chwilio. Gall e-bost fod yn beryglus oherwydd gall fynd at ffolder negeseuon sbam y derbynwyr, ac mae pobl fel fi yn gwagio'r ffolder sbam, heb edrych ar hynny. Er bod facebook wedi'i sicrhau llawer fel hyn.

 3. 3

  Cymer diddorol iawn. Ni feddyliais erioed am ymwthioldeb o ran marchnata e-bost yn erbyn y rhwydweithiau marchnata cymdeithasol e-bost. Rwy'n dyfalu ein bod ni'n paratoi'n well ar gyfer rhwydweithio cymdeithasol ar ôl Facebook. Rwy’n cytuno goramser, gall e-bost facebook “notif” ddod yn sbam fel melltith os yw mwyafrif y marchnatwyr e-bost yn trosi i Facebook a rhwydweithio cymdeithasol yn ei gyfanrwydd.

  😎

 4. 4

  Rwy'n rhagflaenu marchnata facebook yn fwy, gan ei fod yn rhoi'r amlygiad mwyaf posibl i'ch cynnyrch / gwasanaeth, hefyd ym maes marchnata e-bost, mae angen i chi fod yn fwy gofalus, gan fod y rhan fwyaf o'r negeseuon marchnata yn mynd i'r ffolder sbam, ac mae pobl fel fi yn gwagio'r ffolder sbam yn unig. heb gael golwg sengl, felly nid yw o unrhyw ddefnydd yn fy marn i.,

 5. 5

  Methu cytuno mwy, rydw i'n drysu'n fawr pan fydd marchnatwyr yn camu ar Facebook fel y platfform marchnata e-bost nesaf - yn syml nid dyna'r defnydd a fwriadwyd nac o ganlyniad!

  Rwy'n gweld Facebook yn fwy fel offeryn ychwanegol wrth helpu marchnatwyr gyda'u marchnata e-bost. Rydw i'n defnyddio http://www.fb2icontact.com i gael defnyddwyr i gyflwyno eu cyfeiriadau e-bost i'm rhestrau tanysgrifwyr iContact, sy'n ei gwneud hi'n hawdd i'r ymwelydd danysgrifio gydag 1-gliciwch, ac yn sicrhau i mi, y marchnatwr, fod gen i gyfeiriad e-bost cywir sydd wedi'i wirio ymlaen llaw.

  Rwy'n gweld offer fel 'na fel lle Facebook wrth gyfrannu at ddyfodol marchnata e-bost, ond nid yw'n cystadlu nac yn ei ddisodli o bell ffordd.

 6. 6

  Methu cytuno mwy, rydw i'n drysu'n fawr pan fydd marchnatwyr yn camu ar Facebook fel y platfform marchnata e-bost nesaf - yn syml nid dyna'r defnydd a fwriadwyd nac o ganlyniad!

  Rwy'n gweld Facebook yn fwy fel offeryn ychwanegol wrth helpu marchnatwyr gyda'u marchnata e-bost. Rydw i'n defnyddio http://www.fb2icontact.com i gael defnyddwyr i gyflwyno eu cyfeiriadau e-bost i'm rhestrau tanysgrifwyr iContact, sy'n ei gwneud hi'n hawdd i'r ymwelydd danysgrifio gydag 1-gliciwch, ac yn sicrhau i mi, y marchnatwr, fod gen i gyfeiriad e-bost cywir sydd wedi'i wirio ymlaen llaw.

  Rwy'n gweld offer fel 'na fel lle Facebook wrth gyfrannu at ddyfodol marchnata e-bost, ond nid yw'n cystadlu nac yn ei ddisodli o bell ffordd.

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.