Marchnata Diferu Rhan 2: Peidiwch â Sugno.

Depositphotos 41543635 s

Ychydig wythnosau yn ôl, postiais ran 1 o'r gyfres marchnata diferu: Pwy sy'n becso? A oedd, mewn gwirionedd, yn erthygl ar sut i gynhyrchu arweinyddion. Syniad newydd, iawn? Cyn y gallwch chi ddiferu, mae'n rhaid i chi gael cynulleidfa i ddiferu arni. Wel, os oedd y cysyniad hwnnw'n ymddangos yn rhy elfennol i chi, yna mae'n debyg y dylech chi roi'r gorau i ddarllen nawr. Mae fy nghyngor yr wythnos hon hyd yn oed yn fwy sylfaenol: peidiwch â sugno.

Ysgrifennais fy ymgyrch diferu gyntaf erioed tua 13 munud ar ôl i mi ryddhau'r nodweddion marchnata diferu yn AddressTwo. Na wir, mi wnes i. Ysgrifennais raglen, yna meddyliais, “AH, beth yw'r hec, mae'n debyg y byddai'n well gen i ei defnyddio.” Treuliais tua 30 munud arall yn ysgrifennu cyfres o negeseuon e-bost copi hir ar gyfer pob arweinydd treial am ddim. Dyfalwch beth. Fe wnaethant sugno.

Ers yr amser hwnnw, rwyf wedi dysgu popeth rwy'n ei wybod heddiw am farchnata diferu Dawns Lorraine. Beth ddysgais i? Nid oedd ei chynnwys yn sugno. Roedd yn dda. Da iawn. Mor dda, mewn gwirionedd, os ydych chi'n cofrestru ar gyfer ei e-gwrs ar sut i ysgrifennu cynllun busnes, mae'r canlyniad yn rhyfeddol: rydych chi'n dysgu mewn gwirionedd sut i ysgrifennu cynllun busnes. Nid ydych chi'n cael ymlidwyr wythnos ar ôl wythnos ynglŷn â sut y gallech chi ddysgu ysgrifennu cynllun busnes. Nid ydych chi'n cael eich pwmpio â hype ynglŷn â sut rydych chi'n ddigon da, rydych chi'n ddigon craff, ac mae pobl fel chi yn doggone-it. Nid ydych yn darganfod y gallwch chi hefyd ddysgu ysgrifennu cynllun busnes ar gyfer dim ond 4 rhandaliad hawdd o $ 19.95 / mo. Na, nid yw ei chynnwys yn sugno.

Os ydych chi'n ysgrifennu marchnata diferu, peidiwch â sugno. Rhowch eich cynnwys gorau. Mae angen i chi gydnabod bod pobl wedi cofrestru ar gyfer eich diferu i gael rhywfaint o werth, ac os na fyddant yn ei dderbyn, byddant yn dad-danysgrifio. Felly, wrth ichi ysgrifennu'ch cynnwys diferu, cadwch yr egwyddorion hyn mewn cof:

  • Pam y cytunodd y derbynnydd i dderbyn y cynnwys hwn? Beth maen nhw'n gobeithio ei dderbyn yn gyfnewid am gost (ie, cost) cael eich e-bost yn eu blwch derbyn? Yna… a ydych yn cwrdd â'r disgwyliad hwnnw?
  • Sut fydd y derbynnydd yn elwa o gael y neges hon? Nid sut y byddwch CHI yn elwa o'u derbyn, byddwn yn cyrraedd hynny yn nes ymlaen. Yn gyntaf, atebwch sut maen nhw'n elwa.  Os nad oes unrhyw beth ynddynt, byddant yn peidio â'i dderbyn.
  • Sut y byddwch chi'n elwa o'r derbynnydd yn cael y neges hon? Oes, gallwn ofyn y cwestiwn hwnnw, ond sylwi ar y drefn yr ystyrir ef. Yr hyn yr ydych yn edrych amdano yma yw cynnwys y gallwch ei ddysgu neu ei rannu gyda'r derbynnydd bod (1) o fudd iddynt tra (2) o fudd i chi ar yr un pryd gan eu bod wedi ei adnabod. Yn wahanol i arbenigwyr hyfforddiant gwerthu, nid yw addysgu'r prynwr bob amser yn rhoi gwybodaeth am ddim. Gall prynwr addysgedig fod yn well gobaith / cleient. Beth ydych chi am i bob gobaith ei wybod cyn i chi ymgysylltu â nhw?

Os ydych chi'n sugno (hynny yw, rhannwch linynnau llinynnol a chynnwys hyrwyddo digywilydd) efallai y cewch ganlyniad cadarnhaol: gwerthiannau. Fodd bynnag, os na fyddwch chi'n sugno, fe gewch chi werthiannau hefyd. Na, mewn gwirionedd, fe wnewch chi. Gellir ei wneud, a'i wneud yn dda. Gwerthiannau mwy. Gwerthiannau hapusach. Ac un peth arall: mwy o danysgrifwyr. Mae pobl yn anfon cynnwys da ymlaen, nid copi ad da. Sugno ac efallai y byddwch chi'n dal i werthu. Peidiwch â sugno, a byddwch chi'n gwerthu dro ar ôl tro. Chi sy'n penderfynu.

2 Sylwadau

  1. 1

    Mae'n braf gwybod, dwi ddim yn sugno ... O ddifrif, dwi'n dilyn model Seth Godin. rhowch ef i ffwrdd, ac os yw'r cynnwys yn ddigon da, bydd pobl yn dal i dalu amdano.

    Fe wnes i restru i lyfr sain cyfan Tribes, am ddim, ond dal i brynu copi. Rwyf wedi darganfod y bydd fy nghwsmeriaid hefyd!

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.