Ai fi yw'r unig un sy'n dal i garu marchnata creadigol?

gwerthiannau creadigol

Roeddwn i'n gyrru ar Ochr Orllewinol y dref, yn edrych drosodd ar hysbysfwrdd, ac roedd hysbysfwrdd ar gyfer offer. Yn lle bod y hysbysfwrdd yn hysbyseb nodweddiadol, aeth yr hysbyseb yr holl ffordd i'r llawr. Rhedodd braich i fyny'r postyn ac roedd yr offeryn gwirioneddol yn ardal y hysbysfwrdd. Roedd yn edrych fel petai'r fraich yn dod allan o'r ddaear. Pe bawn i angen morthwyl, mae'n debyg y byddwn i'n cofio'r brand ac efallai, byddwn i wedi'i brynu.

Ar y Rhyngrwyd, rwy'n gwerthfawrogi cael hysbysebu perthnasol pan fyddaf yn perfformio chwiliad. Mewn gwirionedd mae gen i fwy o ffydd mewn hysbysebwr yn gwneud ymchwil allweddair datblygedig, yn fy olrhain, ac yn cyflwyno hysbyseb berthnasol i mi nag sydd gen i yn Google gan ddarparu canlyniad perthnasol i mi.

Rwy'n hoffi rhoi tunnell o wybodaeth bersonol i hysbysebwyr. Rwy'n ei wneud fel eu bod yn fy neall yn well ac yn darparu hysbysebu i mi sy'n cyfateb i'm demograffeg. Rydw i eisiau hysbysebion craff. Rydw i eisiau strategaethau marchnata deallus. Rwy'n dal i garu ymgyrch farchnata neu hysbysebu greadigol sy'n gallu mynd ar ôl fi, dal fy sylw, ac yn gwneud i mi hofran fy mys dros y llygoden honno.

Ai fi yw'r unig un? Rwy'n siopa am bron popeth ar-lein nawr. Pe na bawn byth yn gorfod ymweld â siop arall yn fy mywyd, ni fyddwn. Pan welaf hysbyseb ac rwy'n barod i brynu, rwy'n sboncio arni. Rwyf wrth fy modd â marchnata ac rwyf wrth fy modd yn hysbysebu.

Rwy'n credu bod marchnata a hysbysebu yn cael rap gwael oherwydd marchnatwyr diog. Yn hytrach na pheryglu creadigrwydd neu wneud y diwydrwydd dyladwy ychwanegol i bersonoli a thargedu, maen nhw'n syml yn gwthio eu crap o flaen cymaint o belenni llygaid ag y gallant.

Mae marchnatwyr gwych yn gallu darganfod i ba gyfeiriad rydych chi'n mynd ac, os ydych chi'n mynd i'w cyfeiriad, maen nhw'n eich arwain chi i mewn. Mae fel pysgota plu ... mae'r pysgodyn eisiau bwyd ac mae'r atyniad yn cadw popio o'u cwmpas drosodd a throsodd nes ei fod o fewn pellter brathu. Mae marchnatwyr ofnadwy yn syml yn taflu'r rhwyd ​​allan. Methu â chael digon o dennynau? Rhwyd mwy! Dal yn methu? Mwy o rwydi! Maen nhw'n tynnu eu pysgod i mewn tra maen nhw'n cael trafferth ac yn gasio i ddianc.

Beth amdanoch chi? Ydych chi'n dal i werthfawrogi marchnata a hysbysebu gwych?

4 Sylwadau

 1. 1

  Dyma'r marchnata gorau a chreadigol rwy'n ei gofio. Dwi'n tueddu i diwnio'r gweddill oherwydd ei fod wedi mynd mor ddi-glem.

 2. 2

  Yn gallu dweud yn onest nad wyf yn gwerthfawrogi hysbysebu gwych, ni waeth pa mor darged ydyw. Mewn gwirionedd, po fwyaf y mae hysbysebwr yn ceisio fy nhargedu, y mwyaf y byddaf yn ei ail-alw. Mae'n brofiad tebyg gyda defnyddio llawer o gynhyrchion Microsoft: maen nhw'n ymdrechu mor galed i ragweld yr hyn rydw i eisiau (edrych, autoformatting!), Ond dydyn nhw ddim yn gwneud gwaith da ohono.

  Mae'r un peth yn wir am hysbysebu brand sydd, yn lle ceisio cymell gwerthiant uniongyrchol, yn ceisio creu naws sy'n gysylltiedig â'r brand. Ar y gorau mae'n aneffeithiol, ar y gwaethaf ei dwyllodrus.

  I mi, mae hysbysebwyr yn gwneud mwy o ddifrod i'w brand wrth hysbysebu. Rwy'n teimlo eu bod nhw'n ceisio bod ychydig yn dwyllodrus. Ac yn ddwfn i lawr, rwy'n credu bod y rhan fwyaf o bobl yn teimlo'n debyg. Maent yn prynu cynhyrchion hysbysebwyr yn grintachlyd, ond byddai'n well ganddynt brynu gan frandiau mwy gonest a thryloyw pan fydd dewisiadau amgen yn bodoli.

  Rwy'n credu ei bod hi'n anodd i'r diwydiant hysbysebu ei dderbyn, ond gyda chymaint o sianeli a thechnolegau bellach wedi'u neilltuo i weini hysbysebion, mae gwerth pob hysbyseb yn dirywio; hyd yn oed y rhai “da”.

 3. 3

  Deckerton, mae'n bersbectif gwych! Rwy'n chwilfrydig, serch hynny, faint o farchnata a hysbysebu rydych chi'n dyst iddo mewn gwirionedd heb hyd yn oed fod yn ymwybodol eich bod chi'n cael eich cyfathrebu'n gynnil!

 4. 4

  Rydw i gyda chi, Doug! Rwy'n ei werthfawrogi pan fydd hysbysebion yn berthnasol i'm dewisiadau ac yn dal fy sylw mewn ffyrdd creadigol. Y gwir amdani yw, rwy'n prynu pethau ... ac mae hysbysebu da yn ei gwneud hi'n haws i mi gysylltu â chynhyrchion sy'n berthnasol i mi.

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.