Mae'r Braster Guy Yn Caru Marchnata Coca-Cola

marchnata coca cola

Dwi y tu hwnt i fraster ... a dweud y gwir, mae angen i mi golli pwysau dyn cyffredin i fynd yn ôl i ddim ond bod yn dew. Byddwn i wrth fy modd yn ei feio ar fy thyroid, fy geneteg, fy ngwaith, fy lefel straen ... rhywbeth. Y gwir yw, serch hynny, ei fod yn eithaf syml. Pan fyddaf yn bwyta'n iawn ac yn gwneud ymarfer corff, rwy'n colli pwysau. Pan nad ydw i'n ymarfer corff neu'n bwyta'n iawn, dwi'n magu pwysau. Yn ystod amseroedd anodd yw pan fyddaf yn tueddu i gefnu ar fy iechyd a phlymio i'r affwys ... ac mae'r amseroedd wedi bod yn llawer mwy o straen yn ystod yr ychydig flynyddoedd diwethaf.

Nid yw bod yn dew o ddiffyg gwybodaeth am faeth na deall ymarfer corff a sut mae'r corff yn gweithio. Rwy'n barod i betio fy mod i wedi darllen mwy o lyfrau, wedi gwylio mwy o raglenni dogfen ac yn deall mwy am faeth na'r mwyafrif o bobl iach. Byddwn i hefyd yn betio fy mod i wedi colli mwy o bwysau na neb ... cannoedd o bunnoedd dros y blynyddoedd. Yn anffodus, rydw i wedi ennill llawer, llawer mwy oherwydd fy niffyg pŵer ewyllys a blaenoriaethu cydbwysedd iechyd a gwaith yn fy mywyd.

Ar wahân i fy nghariad at flawd gwyn a siwgr hefyd mae fy nghariad at y Rhyngrwyd a rhyddid. Mae'r Rhyngrwyd yn darparu cyfrwng cyhoeddus lle nad oes angen i berson neu gwmni aros i newyddiadurwyr neu'r llywodraeth roi'r sylw iddynt. Gall cwmni fynd â materion i'w ddwylo, a datblygu ei negeseuon ei hun - heb hidlo, barn na sensoriaeth. Dyma pam rwyf wrth fy modd â'r ffaith Mae Coca-Cola yn mynd i'r afael â'r peryglon iechyd sy'n gysylltiedig â'i gynhyrchion yn uniongyrchol mewn cyfres o hysbysebion newydd.

Rydyn ni'n byw mewn byd lle mae unrhyw beth yn mynd yn ofnadwy o anghywir, rydyn ni'n teimlo'n well am bwyntio ein bysedd a beio rhywun arall yn hytrach na dadansoddi sut y gallwn ni effeithio ar newid yn bersonol. Mae corfforaethau yn darged hawdd, yn enwedig pan maen nhw'n broffidiol iawn. Pa mor syml yw beio Coca-Cola ar ein epidemig gordewdra na chael ein plant yn fwy egnïol gyda gweithgareddau awyr agored, rhoi ein ffonau smart i lawr, mynd i'r gampfa, neu fwyta'n iachach. Rydyn ni'n beio marchnata cynnyrch o'r radd flaenaf yn lle esblygiad galwedigaethau sydd angen ychydig neu ddim egni.

Yn gynhenid ​​i unrhyw farchnata mae'r strategaeth i geisio cael mwy o bobl i brynu mwy o'ch cynnyrch yn amlach. Nid wyf yn credu bod marchnata yn ystrywgar, ond rwy'n teimlo bod pobl yn cymryd llai a llai o gyfrifoldeb am eu gweithredoedd. Mae pawb yn gwybod nad diod yw soda sy'n cyfrannu at ffordd iach o fyw. Nid oes angen Coca-Cola arnaf i ddweud hynny wrthyf ... ond rwy'n falch eu bod yn dweud wrth bawb sy'n ymosod arnynt y ffeithiau am eu cynnyrch.

Gyda llaw ... cefais gwpl o wydrau o Coke neithiwr, ac roeddent yn anhygoel. Heddiw, cefais frecwast iach, torri allan byrbryd, a chael cinio iach iawn. Yfory dwi'n cynllunio ar reidio fy meic (dwi'n ddolurus heddiw ar ôl marchogaeth am y tro cyntaf ers misoedd yr wythnos diwethaf). Nid oes angen Coca-Cola na'r llywodraeth arnaf i ddweud wrthyf fod angen i mi gael fy mwtyn ar y beic hwnnw yfory.

Rwy'n dew, nid wyf yn dwp.

5 Sylwadau

 1. 1

  Post gwych Doug! Gan weithio ar fod yn fi craffach ac iachach yr ychydig fisoedd diwethaf ac i mewn i 2013 hefyd. Dyma i fod yn ddoethach ac yn fwy cyfrifol ac yn llai gwirion a beio popeth arall ond ni ein hunain!

  O, ac ymrwymais i reidio digwyddiad RAIN 2013 gyda fy mrawd ym mis Gorffennaf. Felly, byddaf yn cael ychydig o ddolur bach yn prepping am hynny hefyd.

 2. 3

  Ymagwedd glyfar, yn ôl yr arfer, gan Coke. Yn fy atgoffa o gamblo - “chwarae’n gyfrifol”. Yn bersonol, mae'r swydd hon yn enghraifft o gwpl o'ch rhinweddau mwyaf annwyl: bod yn ddilys ac yn dryloyw. Ar wahân i'r ffaith eich bod chi'n farchnatwr craff, mae'r rhinweddau hyn yn eich gwahaniaethu'n llwyr o'r pecyn ac yn cyfrannu at lwyddiant eich cwmni. Rydych chi'n ddyn gwych, Mr Doug.

 3. 5

  Ai fi yw'r amheuwr yn yr ystafell sy'n dymuno y byddent wedi gwneud hyn 30 mlynedd yn ôl yn lle poeni am gael braster oddi ar yr elw? Ac rydw i bob amser yn casáu dechrau amheugar oherwydd mae'r ffaith bod DK yn ôl ar ymosod ar y gic yn brydferth.

  Mae'n braf bod Coke yn gwneud marchnata sy'n ymwybodol o iechyd yn braf - ond ar yr un pryd rwy'n credu ei fod oherwydd bod arian ynddo nawr ar gyfer y bobl yn Atlanta. Mae soda yn rhoi egni cyflym i chi ac yn eich dadhydradu ar yr un pryd a dyna pam na allwch prin gael un erioed. O leiaf ni allaf. Nid yw hynny'n cael sylw. Yr hyn sy'n cael sylw yw y gall pobl gyfrif y calorïau ac yfed mwy o Coca-Cola a chymryd y calorïau o rywle arall - fel Siocled neu fynd gyda'r caws caws yn lle'r Big Mac @ McDonalds.

  Nid oes angylion mewn marchnata, ond mae eich ymladd yn gyfiawn ac rwy'n eich gwerthfawrogi chi, 'bromance.

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.