Dim ond oherwydd y gallwch chi…

Ychydig flynyddoedd yn ôl pan darodd Bluetooth y farchnad, roedd bwrlwm yn y diwydiant hysbysebu. Pa mor wych fyddai cael naid hysbyseb ar eich ffôn pan fyddwch yn agos at y cynnyrch, y gwasanaeth neu'r busnes? Gallaf weld hysbysebwyr yn poeri nawr!

ymgyrch bluetoothDyma ddelwedd wnes i ddod o hyd iddi Safle portffolio mae hynny'n esbonio'r broses.
Wrth i rywun ddod yn agos at fan hysbysebu, mae ffôn symudol defnyddiwr wedi'i alluogi gan Bluetooth yn cyflwyno neges ar gyfer hysbyseb.

Does ryfedd bod hysbysebwyr yn ysbeilio drosto - mae gennych y pedwar P o farchnata i gyd mewn un: cynnyrch, pris, hyrwyddiad a lle! IMHO, rydych chi'n colli'r 'P' newydd a phwysicaf o farchnata, er ... Caniatâd!

Mae nifer yr hysbysebion y mae'r Americanwr cyffredin yn eu gweld yn ddyddiol wedi ffrwydro i raddau helaeth 3,000 o negeseuon y dydd. Cymaint, mewn gwirionedd, fel ein bod wedi ychwanegu verbiage at ein geiriadur ar gyfer negeseuon diangen - gan ddechrau gydag e-bost ac a dderbynnir yn eang bellach fel unrhyw hysbysebu ymwthiol - SPAM.

Mae Americanwyr yn sâl ac yn flinedig. Fe wnaethon ni orfodi ein llywodraeth i wneud rhywbeth yn ei gylch, gan greu'r Peidiwch â Galw'r Gofrestrfa a'r CAN-SPAM Gweithredu drosodd e-bost diangen. Yn eironig, mae'r ddeddf CAN-SPAM wedi'i gwneud sbamio yn haws o sbamwyr ac yn galetach ar e-bostwyr yn seiliedig ar ganiatâd.

Stopiwch anfon e-bost ataf! Stopiwch fy ffonio amser cinio! Stopiwch! Os ydw i eisiau'ch cynnyrch neu wasanaeth, fe ddof o hyd ichi! Byddaf yn edrych chi i fyny ar-lein. Gofynnaf i'm ffrindiau am argymhellion. Byddaf yn darllen postiadau blog amdanoch chi.

Mae marchnata Bluetooth eisoes wedi esblygu. Mae Michael Katz wedi corlannu’r ymadrodd, Adverjacking, gan ddisgrifio arfer eich cystadleuaeth yn eich taro â neges gystadleuol tra'ch bod yn agos at y gystadleuaeth. Ouch! Dychmygwch brynu car a chael neges trwy Bluetooth o'r deliwr drws nesaf yn dweud wrthych chi am ddod drosodd ar unwaith am $ 500 o arian parod!

Mae hysbysebu yn debyg iawn i firws (mewn mwy nag un ffordd!). Wrth i ddefnyddiwr ddod i gysylltiad â firws fwyfwy, mae ei allu i wrthsefyll y firws hwnnw'n cynyddu nes ei fod yn y pen draw yn anghofus ag ef. Wrth i hysbysebu fynd yn fwy gwthiol, mae defnyddwyr yn dod yn fwy ymwrthol iddynt. Daliwch ati ar ôl technegau hysbysebu mwy ymwthiol a dim ond eich hun - a'r diwydiant, y byddwch chi'n mynd i'w brifo.

Pam fyddai pobl yn ei wneud wedyn? Oherwydd ei fod yn gweithio! Ar gyfer 1,000 o bobl y gallwch chi anfon y neges am $ 500, gallai 5 ymateb. Mae'r ROI ar hynny ar gyfer dim ond gwthio neges Bluetooth yn y miloedd y cant. Ac nid oedd y bobl yr ydych chi wir yn eu gwylltio yn mynd i brynu gennych chi beth bynnag, felly pwy sy'n poeni?

Y broblem yw mai marchnata golwg byr yw hwn sy'n mynd ar ôl canlyniadau ar unwaith heb unrhyw strategaeth hirdymor. Mae'n anodd mesur y difrod rydych chi'n ei wneud oherwydd dim ond canlyniadau llawer pellach i lawr y ffordd y mae'n effeithio arno. Erbyn hynny, efallai y bydd eich Is-adran Marchnata neu Hysbysebu wedi hen ddiflannu ac yn sugno eu busnes nesaf o dan.

Y gwir yw, os na roddwch ychydig o sylw i'r pumed 'P' - Caniatâd - rydych chi'n fwy addas i wneud niwed mawr i'ch marchnata tymor hir. Hynny yw, nid yw'r ffaith eich bod chi'n gallu defnyddio technoleg gwthio fel hyn yn golygu y dylech chi wneud hynny.

Byddaf hyd yn oed yn mynd allan i gyd ac yn dweud mai dyma'r math o hysbysebu a esblygodd o'r dechnoleg, ac nid i'r gwrthwyneb. Nid oedd sylfaenwyr Bluetooth yn eistedd o gwmpas un diwrnod ac yn dweud, “Ddyn, hoffwn pe bai ffordd y gallem wthio hysbysebu i ffôn symudol wrth i'r person gerdded heibio!”.

7 Sylwadau

 1. 1

  Dim ond yr enghraifft nodweddiadol o sut mae'r rhan fwyaf o bobl yn treulio llawer mwy o amser yn meddwl sut y gallant dynnu gwerth yn hytrach am bastai sy'n bodoli a chael eu damnio am unrhyw un arall, yn hytrach na sut y gallant chwistrellu gwerth yn seiliedig ar yr hyn y mae eraill ei eisiau mewn gwirionedd.

  Mae pobl wedi gwneud hyn erioed ond yn y dyddiau cyn y Rhyngrwyd â chysylltiad bob amser nid oedd bron mor amlwg. Nawr oherwydd ei bod yn costio cyn lleied i orfodi awydd rhywun i dynnu gwerth ar nifer mor enfawr o bobl rydym wedi cyrraedd pwynt lle, oni bai bod pethau'n newid. rydyn ni i gyd yn mynd i fod o dan straen cyson ac wedi ein gorlethu cymaint fel bod pethau'n mynd i chwalu mewn ffyrdd na allwn ni hyd yn oed eu dychmygu.

  OTOH, a dyma fy ngobaith, y bydd pobl yn dechrau sylweddoli bod gwerth chwistrellu yn rhoi karma da iddynt yn unig, y bydd hefyd yn sicrhau enillion llawer gwell iddynt dros y daith hir. A fydd pobl mewn gwirionedd yn dod yn oleuedig? Dim ond amser a ddengys ...

 2. 2
 3. 3
 4. 4

  Fel gwerthwr uniongyrchol, gofynnwyd i mi yn aml a yw pethau fel e-bost, a bellach yn tecstio, wedi brifo post uniongyrchol. Nid yw'n hafan? T. Os rhywbeth, mae'n ei gwneud yn fwy poblogaidd, oherwydd mae llawer o bobl yn dal i hoffi derbyn gwybodaeth a biliau cynnyrch newydd trwy'r post, yn hytrach nag e-bost.

  Fodd bynnag, rydym yn brin yn y diwydiant post uniongyrchol, oherwydd rydym mewn gwirionedd yn annog pobl i dorri'n ôl ar faint o bost uniongyrchol y maent yn ei anfon. Dydw i ddim eisiau i bobl anfon mwy at lawer o bobl nad ydyn nhw am ei gael; Rwyf am iddynt anfon llai at y bobl sy'n fwy tebygol o brynu, mwy o ddiddordeb mewn clywed ganddynt, ac yn llai tebygol o osod eu hamlen heb edrych arni.

  Ysgrifennais hefyd am peidiwch â galw rhestrau ymlaen fy mlog fy hun

 5. 5

  Rwy'n synnu braidd at olwg byr ymddangosiadol yr erthygl hon a'r rhan fwyaf o'r sylwadau. Na, nid oedd y bobl dda yn Bluetooth yn eistedd o gwmpas yn ceisio dyfeisio dulliau amgen o hysbysebu pan wnaethant greu eu cynnyrch. Ond yna eto rwy'n siŵr nad oedd dyfeiswyr teledu a radio yn ceisio gwneud hynny chwaith. Eto i gyd rywsut, ddegawdau yn ddiweddarach, mae'n gyfrwng marchnata a dderbynnir yn eang.

  Os ydych chi wir yn meddwl amdano, mae marchnata Bluetooth yn fwy seiliedig ar ganiatâd na theledu, radio ac argraffu. Nid oes gennych ddewis y rhan fwyaf o'r amser wrth edrych ar hysbysebion o gyfryngau mawr, ond bydd pob dyfais Bluetooth allan yna yn eich annog i'w cymeradwyo cyn derbyn unrhyw gynnwys (fel y mae eich llun yn nodi'n glir). A beth os nad ydych chi am gael eich annog o gwbl? Gwych! Yn syml, analluoga Bluetooth ar eich dyfais, neu ei osod i? Anweledig? modd.

  Nawr rydyn ni i gyd yn gwybod bod cyfryngau mawr yn ddiwydiant sâl a / neu'n marw, ac rwy'n cytuno bod eich asesiad o hysbysebu fel firws. Mae pobl yn sâl o weld negeseuon gwirion gan gwmnïau nad oes ganddyn nhw ddiddordeb ynddynt? ac ymlaen nawr ar fy ffôn symudol? Gwarthus! Ond ble fydden ni pe baem ni'n gadael i hen syniadau ladd y rhai newydd? Wrth gwrs, nid ydym eisiau hysbysebion traddodiadol ar ein ffôn symudol. Byddai hynny'n gwneud i'r cyfrwng newydd hwn yr hyn a wnaeth i'r hen rai. Ond pe bawn i'n anfon tôn ffôn, adferf, neu arbedwr sgrin cŵl? pssh siwr, bachwch fi. Dyna'r rhan fwyaf am y technolegau newydd hyn: mae'r dewisiadau ar gyfer cynnwys bron yn ddiderfyn. Fel y nododd Mike Schinkel, dim ond ar sut i chwistrellu gwerth y mae angen addysgu'r diwydiannau hyn. Os yw marchnatwyr yn cadw hynny mewn cof ac yn dosbarthu cynnwys gafaelgar a rhyngweithiol, nid cwpon i ffwrdd o 10% yn unig ar gyfer Starbucks, yna maen nhw'n gwneud eu gwaith. Os yw pethau'n cael eu cadw'n berthnasol ac yn ddiddorol, rwy'n credu y bydd yn helpu eu diwydiant a'u cwmni, nid ei brifo.

 6. 6

  Helo, rydw i newydd fod yn defnyddio AreaBluetooth Light ac rydw i wedi cael argraff dda ar y cyfan am y feddalwedd. Rwy'n defnyddio'r fest arddangos ond yn ystyried prynu'r drwydded $ 99.
  Maent hefyd yn rhoi cwpon disgownt o 25% i mi ar gyfer til Google? Blue4less?
  Am fwy o wybodaeth mae eu gwefan http://www.areabluetooth.com/en/

 7. 7

  Helo Douglas,

  Rydw i wedi creu post am y 6 'P mewn marchnata agosrwydd bluetooth sydd wedi'i ysbrydoli'n rhannol gan y swydd hon. Rwy'n teimlo bod permssion bron yn cael ei ddarllen yn yr ystyr bod angen i chi weithredu unrhyw ymgyrch yn gywir ac yn unol ag arfer gorau.

  O brofiad, rwyf wedi gweld bod y 'P' pwysicaf mewn ymgyrchoedd dirprwyol yn addawol. Rwyf wedi rhoi rhai ffigurau i ddangos hyn.

  http://some-spot.blogspot.com/2009/01/what-others-think-about-proximity.html

  Cofion gorau

  jetd

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.