Sut Mae Hysbysebwyr yn Cyfalafu ar wallgofrwydd Mawrth?

Marchnata Gwallgofrwydd Mawrth

Yn 2015, roedd Cyfanswm gwylwyr 11.3 miliwn ar gyfartaledd o wallgofrwydd Mawrth yr NCAA, ynghyd â record Ffrwd fideo byw 80.7 miliwn gwylwyr. Y gêm a wyliwyd fwyaf a ddenwyd Cyfanswm o 28.3 miliwn o wylwyr. Os nad ydych chi'n credu ei fod yn fargen fawr, dylech geisio gweithio yn Downtown Indianapolis y mis hwn (lle mae ein swyddfeydd)! Byddwn yn gweithio gartref y rhan fwyaf o'r mis.

Mae hyn yn ffeithlun o Koeppel Direct yn tynnu sylw at y cyfle aruthrol y mae'n rhaid i frandiau a marchnatwyr gyrraedd cefnogwyr chwaraeon drwyddo hysbysebu traws-ddyfais yn ystod Gwallgofrwydd mis Mawrth.

Roedd stats marchnata Gwallgofrwydd Mawrth y llynedd yn syfrdanol - gwariodd 126 o frandiau $ 1.163 biliwn ar smotiau teledu 30 eiliad a oedd ar gyfartaledd yn $ 1.55 miliwn yr un yn ystod Gwallgofrwydd mis Mawrth. Ond dim ond blaen y mynydd iâ yw hynny. Mae tymor marchnata March Madness yn gyfle enfawr ar gyfer hysbysebu ar draws dyfeisiau, a rhagwelir y bydd gwylwyr March Madness eleni yn cael hyd yn oed mwy o gynnwys i ffwrdd o'r teledu.

Roedd gwariant hysbysebion digidol ar Fawrth Gwallgofrwydd yn $ 30.4 biliwn ar ffonau smart a thabledi a bydd yn sicr o guro'r record honno eleni. Gwariwyd $ 27.6 biliwn arall ar hysbysebion bwrdd gwaith a gliniaduron yn ystod y 17.8 miliwn o oriau o ffrydio fideo.

Wrth i'r ail a'r drydedd sgrin ddod yn fwy poblogaidd, mae hysbysebwyr yn gweithio i fanteisio ar y wylwyr traws-ddyfais rhwng teledu, bwrdd gwaith, llechen a ffôn clyfar.  Rhyfedd pwy arall sy'n bwriadu cyfnewid arian, lle maen nhw'n bwriadu gwario'r doleri ad hynny, a faint yn union? Dyma chi ...

Gwallgofrwydd Mawrth Gwallgofrwydd