Gweithgynhyrchu Syniadau

bylbiau golau

Am gannoedd o flynyddoedd, mae'r diffiniad o cynhyrchiol yn mynnu bod llinell weithgynhyrchu yn mynd â chynnyrch o ddeunyddiau crai i nwyddau i'w marchnata. Mesurwyd cyfoeth mewn tunnell a lluniau a rhestr eiddo. Benthycodd banciau arian yn seiliedig ar faint asedau a gawsoch. Paratôdd ein system addysg ein hieuenctid i arddangos mewn pryd, dod yn unol i wneud swydd, ac roedd y gweithwyr wedi'u rhannu ... roedd lliw glas yn goruchwylio eu dwylo yn fudr a choler wen.

Mae ein gwleidyddion yn galaru ein bod wedi colli'r swyddi gweithgynhyrchu ... eu bod wedi mynd dramor i ardaloedd â llafur rhatach a dim rheoliadau. Maen nhw i gyd yn sgrialu i ddod â nhw'n ôl. Dewch â nhw yn ôl at bwy? Mae ein plant mewn dyled ddwfn ar ôl ariannu'r addysgiadau gorau ar y blaned. Maent yn graddio'n uniongyrchol i ddiweithdra. Nid yw busnesau'n llogi ... maen nhw'n dal i ddiswyddo pobl.

Nid yw gweithgynhyrchu nwyddau yn dychwelyd. Hyd yn oed gyda'r gwirionedd hwnnw'n dod yn realiti, mae ein banciau, ein harweinwyr, a'n system yn dal i farnu llwyddiant yn seiliedig ar faint o widgets maen nhw'n eu darparu a'r galw am y teclynnau hynny. P'un a yw'n ffonau symudol neu'n linellau cod, mae cynhyrchiant yn dal i fod yn seiliedig ar gynnyrch. Ond nid gweithgynhyrchu cynhyrchion bellach yw'r hyn rydyn ni'n wych yn ei wneud, ac ni allwn ei wneud yn fforddiadwy o ystyried cyfoeth ein gwlad.

Ar yr un pryd, gyda dyfodiad cyfryngau digidol, rydym yn dyst i farchnad newydd. Marchnad syniadau. Mae cyfrifiadura a chysylltedd rhad wedi creu'r priffyrdd inni gludo'r syniadau hynny. Yn DK New Media, mae gennym gleientiaid cyn belled â'r Swistir, dylunwyr yn Rwmania, ymchwilwyr yn India, ac rydym yn cynhyrchu syniadau yma yn yr Unol Daleithiau. Rydym wedi datblygu dull unigryw a chynhyrchiol o archwilio, gweithredu a mesur llwyddiant i mewn gyda'n cleientiaid.

Rydyn ni'n tueddu i feddwl delfryd fel un cam sy'n arwain at gynnyrch. Nid oes angen i hynny fod yn wir o gwbl. Gall syniadaeth be y cynnyrch. Mae yna ddigon o gwmnïau, gan gynnwys llawer o'n cleientiaid, sy'n buddsoddi yn ein syniadau. Yn sicr, yn aml mae modd cyflawni diriaethol sy'n dod ynghyd â'r ... archwiliadau, ffeithluniau, dadansoddi, postiadau blog. Ond lawer gwaith, dim ond syniad ydyw. A phan allwn gymryd y syniad hwnnw a'i droi'n gwsmer, dyna ganlyniad busnes a oedd werth y buddsoddiad.

Mae ein llinell gynhyrchu yn orlawn, ac mae'r galw yn tyfu. Y broblem, wrth gwrs, yw nad yw'r system yn cydnabod y galw na'r cynnyrch. Mae'r system yn dal i alw hyn yn gwasanaeth. Mae'r system yn dal i gredu, os wyf am dyfu fy musnes, mai'r unig ffordd o'i wneud yw tyfu fy nifer o weithwyr. Nid oes benthyciadau ar gyfer gweithgynhyrchu syniadau, dim cwmnïau buddsoddi ar gyfer gweithgynhyrchu syniadau, a dim cydnabyddiaeth ar y canlyniadau a gynhyrchwyd gan y rheini syniadau.

Nid cwyn yw hon, arsylwad a galwad i weithredu yw hon. Popeth rydyn ni wedi bod yn buddsoddi ynddo yn ystod yr holl flynyddoedd hyn yn Silicon Valley ac ym mhob Prifysgol oedd ein paratoi ar gyfer yr amser hwn ... ac rydyn ni'n ei chwythu. Rydyn ni'n pacio ymennydd ein plant gyda'r addysgiadau gorau ond does ganddyn nhw ddim yr ysbrydoliaeth na'r adnoddau i fynd â'u syniadau a rhedeg gyda nhw.

bylbiau golau

Nid oes amser gwell i wneud hyn. Mae gennym economi fyd-eang lle gallwn gynhyrchu ein syniadau gydag effeithlonrwydd anhygoel ... casglu adnoddau o bob cornel o'r byd, defnyddio llu o offer rhad a rhad ac am ddim trwy'r Rhyngrwyd i adeiladu ein llinellau cynhyrchu, a chyflawni ein syniadau i werthu yn y farchnad ... nid mewn misoedd neu flynyddoedd ... ond mewn oriau a dyddiau.

Byddai llawer yn euog o bobl i feddwl, gyda bron i 40 miliwn o bobl yn ddi-waith, mai dyma'r amser gwaethaf i ar y môr swyddi. Nid dyma'r amser gwaethaf, dyma'r amser gorau. Os gallwch chi gymryd eich syniad, ei ddatblygu, a'i gyflenwi gydag adnoddau alltraeth, gallwch ei gael i'w farchnata a'i werthu'n gyflymach ac yn rhatach. Os gallwch ei werthu, gallwch wedyn ail-fuddsoddi'r refeniw hwnnw a thyfu eich busnes. Y twf hwnnw yw'r hyn sydd wedi ein galluogi i logi tîm cyfan yma yn Indianapolis.

Mewn cwpl o wythnosau, rydyn ni'n mynd yn fyw gyda system gynnwys a fydd yn caniatáu inni gysylltu ein holl gleientiaid â dros 160 o adnoddau ledled y byd. Bydd ein tîm yn adeiladu'r llifoedd gwaith, yn ymgynnull y timau, yn curadu, ac yn cyhoeddi'r cynnwys sydd wedi'i ddatblygu drwyddo. Y canlyniad terfynol yw'r cynnyrch o'r ansawdd uchaf a adeiladwyd yn gyflym ac yn fforddiadwy. Rydyn ni'n adeiladu ein llinellau gweithgynhyrchu!

Mae'n bryd i'r pwerau gwleidyddol, y pwerau ariannol a'r pwerau busnes gydnabod y cyfleoedd sydd gennym o'n blaenau. Mae'n bryd i'n system addysg ysbrydoli ac addysgu ein myfyrwyr - nid yn unig ar sut i feddwl, ond ar sut i ddod â'u syniadau i'r farchnad. Nid oes cyfyngiadau i'r farchnad syniadau, dyma'r farchnad fwyaf sydd yno.

Mae angen i ni barhau i wella'r offer ar gyfer y farchnad hon, gan ddefnyddio'r wybodaeth uwchffordd sydd ar waith yn llawn gyda mwy o offer cymdeithasol, cydweithredu, llif gwaith a gwaith tîm sy'n rhychwantu'r byd. Mae angen i ni annog ac ysbrydoli'r marchnad syniadau. Mae angen i ni fuddsoddi yn y farchnad syniadau. Nid oes amser gwell nag yn awr na chael yn y diwydiant gweithgynhyrchu ... gweithgynhyrchu syniadau.

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.