Sut Rydym Yn Ymfudo Gosodiadau WordPress â Llaw

Depositphotos 20821051 s

Hoffech chi feddwl bod symud eich gwefan WordPress o un gwesteiwr i'r llall yn hawdd iawn, ond gall wirioneddol fynd yn rhwystredig. Roeddem yn llythrennol yn helpu cleient neithiwr a benderfynodd symud o un gwesteiwr i'r llall a throdd yn gyflym i sesiwn datrys problemau. Fe wnaethant yr hyn y byddai Folks yn ei wneud fel rheol - fe wnaethant sipio'r gosodiad cyfan, allforio'r gronfa ddata, ei symud i'r gweinydd newydd a mewnforio'r gronfa ddata. Ac yna digwyddodd… tudalen wag.

Y broblem yw nad yw'r holl westeion yn cael eu creu yn gyfartal. Mae gan lawer fersiynau gwahanol o Apache gyda gwahanol fodiwlau yn rhedeg. Mae gan rai faterion caniatâd ffynci iawn sy'n achosi problemau gyda lanlwytho ffeiliau, eu gwneud yn ddarllenadwy yn unig, ac achosi problemau uwchlwytho delweddau. Mae gan eraill fersiynau gwahanol o PHP a MySQL - problem ofnadwy yn y diwydiant cynnal. Mae rhai copïau wrth gefn yn cynnwys ffeiliau cudd sy'n dryllio llanast ar westeiwr gwahanol oherwydd caching perchnogol ac ailgyfeirio ar y gweinyddwyr.

Ac wrth gwrs, nid yw hyn hyd yn oed yn cynnwys cyfyngiadau uwchlwytho ffeiliau. Dyna'r rhifyn cyntaf yn nodweddiadol os oes gennych osodiad WordPress sizable ... mae'r ffeil gronfa ddata yn rhy fawr i'w lanlwytho a'i fewnforio trwy weinyddwr MySQL.

Mae yna offer gwych allan yna i helpu, fel CMS i CMS. Gallwch hefyd ddefnyddio Automattic's ei hun VaultPress gwasanaeth - dim ond gwneud copi wrth gefn o'r wefan, gosod WordPress yn ffres ar y gwesteiwr newydd, ailosod VaultPress, ac adfer y wefan. Mae'r bobl hyn wedi gwneud gwaith da yn gweithio o amgylch llawer o'r materion y byddwch chi'n dod i mewn iddynt wrth geisio mudo gwefan.

Fodd bynnag, rydym yn tueddu i fynd ar ei ben ei hun ar y pethau hyn ac, yn boenus, yn aml yn eu gwneud ein hunain. Rwy'n hoffi'r ffactor gosod ffres wrth symud i westeiwr newydd yn hytrach na llusgo unrhyw broblemau gyda ni. Felly dyma'r camau rydyn ni'n eu defnyddio:

 1. We gwneud copi wrth gefn o'r gosodiad cyfan a'i leoli a'i lawrlwytho'n lleol i'w gadw'n ddiogel.
 2. We allforio'r gronfa ddata (heb ei gynnwys gyda chopïau wrth gefn bob amser) a'i lawrlwytho'n lleol i'w gadw'n ddiogel.
 3. We gosod WordPress yn ffres ar y gweinydd newydd a'i roi ar waith.
 4. We ychwanegu ategion un ar y tro i sicrhau eu bod i gyd yn gydnaws ac yn gweithio. Mae rhai datblygwyr ategion wedi gwneud gwaith braf wrth gynnwys eu gosodiadau yn yr offeryn allforio neu ddarparu allforio a mewnforio i'w gosodiadau eu hunain.
 5. We allforio'r cynnwys o'r wefan bresennol gan ddefnyddio'r teclyn Allforio WordPress sydd wedi'i ymgorffori yn WordPress.
 6. We mewnforio'r cynnwys hwnnw i'r safle newydd gan ddefnyddio'r offeryn WordPress Import sydd wedi'i ymgorffori yn WordPress. Mae hyn yn gofyn ichi ychwanegu'r defnyddwyr ... ychydig yn llafurus ond werth yr ymdrech.
 7. We FTP y ffolderi wp-content / uwchlwytho lle mae ein holl asedau ffeiliau a uwchlwythwyd i'r gweinydd newydd, gan sicrhau bod caniatâd ffeiliau wedi'u gosod yn iawn.
 8. Rydym yn gosod y gosodiadau permalinks.
 9. We sipiwch y thema a'i gosod gan ddefnyddio'r gosodwr thema WordPress.
 10. Rhoesom y thema yn fyw a ailadeiladu'r bwydlenni.
 11. We ail-wneud y teclynnau a chopïo / gludo'r cynnwys yn ôl yr angen o'r hen weinydd i'r gweinydd newydd.
 12. We cropian y safle i chwilio am unrhyw broblemau gyda ffeiliau coll.
 13. We adolygwch yr holl dudalennau â llaw o'r wefan i sicrhau bod popeth yn edrych yn dda.
 14. Os yw popeth yn edrych yn dda, fe wnawn ni diweddaru ein gosodiadau DNS i bwyntio at y gwesteiwr newydd a mynd yn fyw.
 15. Byddwn yn sicrhau bod y Gosodiad Chwilio Bloc yn y Gosodiadau Darllen yn anabl.
 16. Rydym yn ychwanegu unrhyw CDN neu caching mecanweithiau a ganiateir ar y gwesteiwr newydd i gael y safle i gyflymu. Weithiau ategyn yw hwn, ar adegau eraill mae'n rhan o offer y gwesteiwr.
 17. Fe wnawn ni ail-lunio'r wefan gydag Offer Gwefeistri i weld a oes unrhyw broblemau y mae Google yn eu gweld.

Byddwn yn cadw'r hen westeiwr o gwmpas am ryw wythnos ... rhag ofn bod rhywfaint o fater trychinebus. Ar ôl wythnos neu ddwy o redeg yn dda, byddwn yn analluogi'r hen westeiwr ac yn cau'r cyfrif.