Maniffesto'r Cyfryngau Newydd

ymgysylltu neu farw macleod

Mae'n ddiddorol bod y rhai yn y diwydiant cyfryngau cymdeithasol yn credu bod popeth sy'n digwydd mewn perthynas â chyfryngau cymdeithasol yn newydd. Wrth imi edrych yn ôl at farchnata uniongyrchol, marchnata cronfa ddata, rhwydweithio a hysbysebu - nid wyf yn credu bod ein nodau ar gyfer busnesau yn wahanol o gwbl. Mae yna lawer o straeon gwawd a gwallgof am sut pob busnes rhaid addasu neu maen nhw'n mynd i fethu. Nid wyf yn credu bod hynny'n wir.

Er fy mod yn cytuno bod y cyfryngau wedi newid (a gwella), mae busnesau'n dal i geisio cyflawni'r hyn sydd ganddyn nhw bob amser. Ni fu'r nodau ar gyfer busnes erioed yn wahanol, cyfryngau a disgwyliadau defnyddwyr sydd wedi newid.

Pe bawn i'n ysgrifennu maniffesto ar gyfer busnes, mae'n debyg y byddai'r deg nod hyn ganddo:

 1. Bydd fy musnes i ar gael lle mae rhagolygon a chwsmeriaid yn chwilio amdanom ni.
 2. Bydd fy musnes i ar gael pan mae rhagolygon a chwsmeriaid ein hangen ni.
 3. Bydd fy musnes ymateb pryd rhagolygon a chwsmeriaid yn gwneud cais.
 4. Bydd fy musnes yn gosod disgwyliadau realistig ar gyfer rhagolygon a chwsmeriaid.
 5. Bydd fy musnes cyflwyno beth disgwylir cwsmeriaid.
 6. Bydd fy musnes cyflawni pan dywedasom y byddem.
 7. Bydd fy musnes cyfaddef pan wnaethon ni gamgymeriad.
 8. Bydd fy musnes gosod ein camgymeriadau.
 9. Bydd fy musnes i yn onest gyda ti.
 10. Bydd fy musnes cyfathrebu'n effeithiol symud ymlaen ar hyd y ffordd.

Yn gyfnewid am fod yn agored, yn onest, yn atebol ac ar gael, mae busnesau'n gobeithio y bydd rhagolygon a chwsmeriaid yn dychwelyd y ffafr - gan gyfathrebu pa mor dda y gwnaethon nhw berfformio. Nid marchnata da yn unig mo hyn newydd marchnata, mae hwn yn fusnes da. Mae'r rhain bob amser wedi bod yn nodau'r busnesau rydw i wedi gweithio gyda nhw.

Wrth ichi adolygu'r nodau hyn, nid oes unrhyw beth wedi'i grybwyll am gyfryngau newydd, marchnata trwy brofiad, cyfryngau cymdeithasol, chwilio, optimeiddio peiriannau chwilio, twitter, Facebook, e-bost nac unrhyw gyfrwng marchnata arall. Mae bodolaeth y cyfryngau hynny yn ei gwneud hi'n llawer haws cyflawni'r nodau busnes - ond nid yw'n ei gwneud yn ofynnol i bob busnes eu mabwysiadu.

Efallai y bydd eich cwmni'n gweld bod galwadau diwahoddiad hen ffasiwn da yn gwneud y gamp. Cofiwch - mae'n dal yn wir nad yw mwyafrif y byd busnes wedi mabwysiadu cyfryngau cymdeithasol, ac mae llawer yn fusnesau llwyddiannus, sy'n tyfu a hyd yn oed yn ffynnu. Cymerwch Afal er enghraifft ... Nid wyf yn gweld Apple yn agored, yn dryloyw nac yn cymryd rhan fawr yn y cyfryngau cymdeithasol - ond maen nhw'n gwneud yn eithaf da, onid ydyn?

Fy mhwynt yw peidio ag annog cwmnïau i fabwysiadu a defnyddio cyfryngau cymdeithasol. I'r gwrthwyneb. Os yw'ch busnes am fabwysiadu nodau'r maniffesto uchod, nid oes gennyf unrhyw amheuaeth y bydd cyfryngau cymdeithasol yn cyflymu'ch busnes o ystyried yr adnoddau cywir a'r strategaeth gywir. Os nad nodau eich cwmni yw'r nodau hynny, efallai na fydd cyfryngau cymdeithasol yn ffit.

Meddyliwch cyn i chi lamu! Mae'r dŵr yn oer ac yn ddwfn. 🙂

Credyd delwedd: (CC) Brian Solis. www.briansolis.com. Mae'r llun gan Hugh MacLeod o Bwlch gwag.

3 Sylwadau

 1. 1

  Rwy'n cytuno'n llwyr. Rwy’n clywed llawer o gwmnïau yn gofyn i’w hunain “A ddylen ni fod ar Facebook i ddod o hyd i gwsmeriaid newydd?”. Yr ateb i'r mwyafrif yw na, oherwydd byddai'n methu'ch nod cyntaf: bod ar gael lle mae'r rhagolygon yn chwilio amdanoch chi. Mae pobl yn mynd i Facebook i gysylltu â ffrindiau a theulu, i rannu chwerthin, ac i fynegi eu hunain. Nid ydyn nhw'n mynd i ddod o hyd i gwmnïau newydd i wneud busnes â nhw. Gall cwmnïau ddefnyddio offer cyfryngau cymdeithasol heb ddefnyddio offer fel Facebook, na chawsant eu cynllunio erioed i'w helpu i ddod o hyd i ragolygon newydd. Rhaid cyfaddef, mae angen gwella offer cyfryngau cymdeithasol ar gyfer busnes, ond nid yw hynny'n golygu eich bod chi'n defnyddio busten pan fydd yr hyn sydd ei angen arnoch chi yn fagnet.

 2. 2

  Darllen gwych, diolch am rannu!

  Hoffais eich rhestr. Rwy'n credu y gallai helpu eraill i sefydlu eu nodau busnes a'u dilyn yn effeithiol. Rwyf wrth fy modd â swyddi yn cyflwyno enghreifftiau plaen a chynghorau ymarferol.

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.