Rheoli'ch Rhyngwyneb Rhaglennu Cais

Beth Mae API yn Sefyll amdano

Mae'n 2:30 AC yma ym Mharis, Ffrainc ... a alla i ddim cysgu felly beth well i'w wneud nag ysgrifennu post blog! Highbridge wedi gweithio'n ddiweddar gyda dau gwmni yn ddiweddar sydd wedi gweithredu technoleg i reoli eu rhyngwyneb rhaglennu cais (API). Mae APIs wedi dod yn nodwedd bwerus ac angenrheidiol i unrhyw blatfform fel y gall marchnatwyr integreiddio ac awtomeiddio eu systemau.

Y rhan anodd o weithredu APIs ar gyfer eich platfform meddalwedd yw sicrhau bod eich cwmni'n cael ei amddiffyn rhag hacwyr, gwasanaethau monitro ac adrodd adeiladau i fonitro'r defnydd, ac amddiffyn eich amgylchedd cynhyrchu rhag cleientiaid camdriniol sy'n llusgo'ch system i lawr.

Yn hytrach na holi cannoedd o dimau bob awr i weld a fu unrhyw newidiadau, rydym yn gwirio mai dim ond unwaith y dydd y mae pob tîm yn cael ei wirio. Os hoffai Coyle Media ddiweddaru tîm â llaw, gallant wneud y cais hwnnw fel un unwaith ac am byth. Mae hyn yn lleihau nifer gyffredinol y galwadau filoedd y dydd. Byddai wedi bod yn llawer haws i ni gwestiynu eu API bob 15 munud i bob cleient ... ond nid oedd hynny'n angenrheidiol felly fe wnaethom adeiladu byffer braf i sicrhau nad ydym yn cam-drin yr APIs Twitter a Facebook. Hyd yn hyn cystal - dydyn ni erioed wedi cael ein syfrdanu.

Os yw'ch platfform o ddifrif ynglŷn â lansio API, chi Rhaid darparu haen o inswleiddio rhwng y API a'ch cais i amddiffyn perfformiad system. Taflu mwy a mwy o galedwedd at eich API nid yw'n ateb cost-effeithiol. Mae yna sawl API atebion rheoli ar y farchnad sydd nid yn unig yn gwneud hyn, ond sydd â set gadarn o nodweddion sy'n eich galluogi i sbarduno cleientiaid (dim ond caniatáu nifer penodol o alwadau y funud, yr awr neu'r dydd), darparu adroddiadau defnydd ar eich API galwadau, a hyd yn oed yn caniatáu ichi monetize ac olrhain defnydd. Mae rhai darparwyr data yn codi tâl am bob galwad a wnewch (enghraifft: Rapleaf).

Datblygu'r offer sy'n angenrheidiol i reoli'ch API yn rhywbeth nad yw'n gost-effeithiol y dyddiau hyn gan fod nifer o wasanaethau ar gael i'w wneud i chi. Rhai adnabyddus API Y llwyfannau rheoli yw:

ChaCha gweithredu eu API roedd defnyddio Mashery ac roedd y broses yn syml iawn. Gweithredodd y tîm yn Mashery y galwadau a darparu rhyngwyneb defnyddiwr ar gyfer ChaCha i hyrwyddo eu API i'r gymuned. Fe wnaethant hyd yn oed gynorthwyo i hyrwyddo a marchnata'r API. Mae cost gyffredinol gwasanaeth lefel Menter fel hyn gryn dipyn yn is na'r cyflog neu'r gyfradd gontract wedi'i lwytho'n llawn ar gyfer un datblygwr sy'n gwneud $ 100K y flwyddyn.

Os ydych chi'n gweithio gyda gwerthwr Technoleg Marchnata gydag API, efallai yr hoffech chi ofyn iddyn nhw am eu API offer rheoli a sut mae'r ddau ohonyn nhw'n monitro, amddiffyn a sicrhau nad yw datblygwyr goresgynnol, diog eraill yn tarfu ar gynhyrchu!

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.