Dylai Eich Brand Fod Ar Gyfryngau Cymdeithasol

pont cyfryngau cymdeithasol

dyn busnes_in_a_bowler_hat.jpgBob hyn a hyn deuaf ar draws swyddi yn siarad am sut nad yw pobl eisiau “ymgysylltu” â brandiau ar gyfryngau cymdeithasol ac na ddylai eich brand fod yno, dylai fod yn bobl, ac ati, ac ati.

Y diweddaraf oedd swydd gan Mike Seidle, blogiwr a pherson busnes lleol. Rwyf am ragymadrodd nad wyf yn adnabod Mike ac nid oes gennyf ddim yn ei erbyn. Rwy'n ei ddilyn ymlaen Twitter ac rwy'n credu bod ganddo rai meddyliau da yn gyffredinol am flogio busnes a'r cyfryngau cymdeithasol, fodd bynnag rwy'n dal i anghytuno â Mike ar y pwynt hwn.

Mae'n iawn i'ch brand fod ar Twitter - i fod ar Facebook - i fod yn weithgar yn y cyfryngau cymdeithasol. Mae'n wir, ac am gwpl o resymau.

 1. Mae'n rhoi un pwynt i'ch cwsmeriaid gasglu newyddion a gwybodaeth am eich cwmni.
 2. Mae'n caniatáu ichi fonitro'r sgwrs.
 3. Mae'n caniatáu ichi gysylltu â brandiau eraill ac, o bosibl, meithrin perthnasoedd a phartneriaethau ar sail eu rhyngweithio yn y cyfryngau cymdeithasol.

Mae Mike yn tynnu sylw bod pobl eisiau ymgysylltu â phobl eraill. Ydy, mae hyn yn wir, ond nid yw'n golygu na allwch gerfio lle i'ch brand hefyd. Dyma rai ffyrdd effeithiol o wneud hyn:

 1. Cydnabod pwy sy'n trydar / diweddaru Facebook ac ati ar ran eich cwmni: Trwy ddarparu rhai wynebau go iawn mae'n helpu i ddyneiddio'ch brand. Mae FreshBooks yn gwneud gwaith da o hyn ymlaen eu tudalen Twitter.
 2. Caniatáu i'ch gweithwyr ryngweithio ar gyfryngau cymdeithasol ar lefel bersonol AC ar ran eich cwmni: rwy'n rheoli ein cyfrif twitter yn ogystal â'n Facebook dudalen ond mae gen i fy nghyfrifon personol fy hun hefyd. Llawer offurfwedd nid yw cwsmeriaid eisiau fy nilyn, oherwydd wel, weithiau rwy'n hoffi siarad am chwaraeon, neu fy mhlant neu beth bynnag arall sy'n digwydd. Felly, nid yw llawer o'r hyn sydd gen i i'w ddweud yn wych iddyn nhw. Ond rydw i hefyd yn eiriolwr ac yn efengylydd dros adeiladwr ffurflenni ar-leinffurfwedd , a phan mae'n gwneud synnwyr, rwy'n siarad am y pethau cŵl rydyn ni'n eu gwneud ar fy nghyfrifon personol. Mae'n rhoi mewnwelediad i bobl sy'n fy nilyn ar yr hyn rwy'n ei wneud ar gyfer bywoliaeth ac yn helpu i ddod i gysylltiad â nhwffurfwedd . Grymuso'ch brand a'ch gweithwyr a bydd yn talu ar ei ganfed.
 3. Cael personoliaeth. Os ydych chi'n mynd i ymgysylltu fel eich brand ar gyfryngau cymdeithasol, dangoswch ychydig o bersonoliaeth. Rydym yn gwybod nad bodau dynol yw brandiau, ond po fwyaf o “fywyd” y gallwch chi roi mwy o werth i'ch brand ar gyfryngau cymdeithasol y byddwch chi'n ei gael o ryngweithio trwy'r cyfryngau lluosog.

Cytuno? Anghytuno? Os oes gennych chi syniadau eraill ar sut i ddefnyddio'ch brand ar draws cyfryngau cymdeithasol, gadewch i mi wybod yn y sylwadau!

4 Sylwadau

 1. 1

  Post gwych! Pwynt arall y byddwn i'n ei wneud yw na fydd pobl yn dilyn, yn dod yn gefnogwr, ac ati ... o frand nad ydyn nhw am ymgysylltu ag ef. Felly os ydyn nhw'n dilyn neu'n gefnogwr yna mae'n sefyll i reswm eu bod nhw eisiau rhyngweithio / ymgysylltu. Edrychwch ar dudalen gefnogwr Facebook am YATS! Mae ganddyn nhw filoedd o gefnogwyr a rhyngweithio gwych â'u cwsmeriaid.

 2. 2
 3. 3

  Rydyn ni wedi cael llawer o lwyddiant yn defnyddio cyfryngau cymdeithasol gyda'n brand yn Ty drwg. Rwy'n credu mai'r gamp yw ei ddefnyddio mewn ffordd wahanol nag y byddech chi â mathau eraill o gyfryngau traddodiadol. Er enghraifft, mae Twitter yn ffordd wych o ryngweithio'n unigol â chwsmeriaid - os yw rhywun yn trydar cwestiwn am ein brand, rydyn ni'n eu hateb yn syth yn ôl yn bersonol a bob amser gyda hiwmor a phersonoliaeth ddigywilydd.

  Ty drwg

 4. 4

  Rwy'n cytuno.

  Edrychwch arno fel hyn. Rhan o'r hyn rydych chi'n ei wneud gyda Social yw ymgysylltu. Byddwn yn darparu person go iawn ar amser ymgysylltu os ydych chi'n gwerthfawrogi'r berthynas!

  Fodd bynnag, rhan arall yr hyn rydych chi'n ei wneud yw denu neu wahodd. Rydych chi am wneud pobl yn ymwybodol. Mae llawer o hyn yn eithaf generig. Nid ymgysylltiad personol mohono mewn gwirionedd. Mae'n Trydar am gynnwys newydd rydych chi'n ei ddarparu, neu'n Trydar am gynnwys pobl eraill rydych chi'n ei hoffi oherwydd mae'n atseinio â'ch negeseuon eich hun. Nid oes angen person go iawn ar y stwff hwnnw.

  Yn olaf, mae yna adegau pan rydych chi am wneud y brand yn amlwg oherwydd mae angen i chi ddweud rhywbeth eithaf masnachol. Os yw person go iawn yn gwneud hynny, mae'n niweidio eu dilysrwydd. Os yw brand yn gwneud hynny, mae'n ymddygiad disgwyliedig.

  Yn ddiweddar, rwyf wedi ysgrifennu post blog am strategaethau ar gyfer Marchnata Cymdeithasol yma:

  http://corpblog.helpstream.com/helpstream-blog/20...

  Cheers,

  Bob Warfield
  Prif Swyddog Gweithredol llif cymorth

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.