A yw'n well gan ddynion a menywod wahanol liwiau?

lliw rhyw

Rydyn ni wedi arddangos ffeithluniau gwych ar sut mae lliwiau'n effeithio ar ymddygiad prynu. Mae Kissmetrics hefyd wedi datblygu a infographic mae hynny'n darparu rhywfaint o fewnbwn ar dargedu rhyw benodol.

Synnais at y gwahaniaethau ... ac ystyriwyd bod yr oren hwnnw'n rhad!

Canfyddiadau Eraill ar Lliw a Rhyw

  • Glas yw'r mwyaf cyffredin hoff liw ymhlith dynion a menywod.
  • Mae gwyrdd yn ennyn teimladau ieuenctid, hapusrwydd, cynhesrwydd, deallusrwydd ac egni.
  • Mae gwrywod yn tueddu i gravitate tuag at liwiau mwy disglair, tra bod menywod yn grafangio i arlliwiau meddalach.
  • 20% o ferched wedi'u henwi'n frown fel eu hoff liw lleiaf.

O'r diwrnod y mae babanod yn cael eu cludo adref a'u crud yn eu blancedi pinc neu las, gwnaed goblygiadau ynghylch rhyw a lliw. Er nad oes unrhyw reolau pendant ynghylch pa liwiau sy'n fenywaidd neu'n wrywaidd yn unig, cynhaliwyd astudiaethau dros y saith degawd diwethaf sy'n tynnu rhai cyffredinoli.

Gall lliw gael effaith anhygoel ar farn ac ymddygiadau defnyddwyr. Ac ymhellach, gall gael effaith yn ôl rhyw.

Theori Lliw a Chanfyddiadau Rhyw Infograffig