Gwneud Achos dros Farchnata E-bost Allanoli

costau e-bost

rhwystredig02Ar gyfer marchnatwyr sydd am fwyngloddio mwy o aur o'u rhaglenni e-bost; marchnata e-bost wedi'i gontractio i ffynonellau allanol yn prysur ennill poblogrwydd.

Gall marchnata e-bost wedi'i reoli fod ar sawl ffurf, megis crefftio a rheoli cyfathrebiadau e-bost cylchol.

Gallai hefyd gynnwys datblygu cynnwys, dosbarthu traws-sianel, twf rhestrau, yn ogystal ag integreiddiadau technegol heb eu plygu a mecanweithiau adrodd. Mae'r rhestr yn hir.

Beth bynnag, pan ddaw ein cleientiaid atom yn gofyn gwasanaethau e-bost a reolir mae hyn yn bennaf oherwydd eu bod nhw rhwystredig ac ffrwythlon.

Marchnatwyr Rhwystredig

Maen nhw wedi cael llond bol. Ni allant ddod o hyd i dalent fewnol gymwys neu seiffon cynhyrchiad (neu allu) ychwanegol gan eu staff presennol, ac eto maent yn gwybod y gallent ac y dylent fod yn gwneud cymaint mwy.

Mae hynny'n gyffredin. Mewn sawl ffordd mae marchnata e-bost yn ddisgyblaeth unigryw. Mae e-bost yn anodd. Ond mewn ffyrdd eraill, yn syml, mae angen talent a dycnwch. Mae'n anodd dod o hyd i'r ddau ofyniad hynny mewn un ffynhonnell neu mewn tîm sy'n gorweithio ac sydd heb ddigon o hyfforddiant.

Mae rhoi gwaith ar gontract allanol yn gweithio oherwydd ei fod yn caniatáu i farchnatwyr ddefnyddio setiau sgiliau amrywiol, ond arbenigol eu partner ... boed yn asiantaeth farchnata e-bost neu'n ESP.

Ar wahân i greadigrwydd, sgiliau technegol, a phwerau perswadio (mae angen pob un ohonynt os ydych chi'n mynd i ennill y gêm e-bost), mae partner marchnata e-bost hefyd yn dod â'r profiadau o weithio gyda sylfaen cleientiaid amrywiol gyda nhw. Mae hon yn ffynhonnell ddiderfyn ar gyfer syniadau ffres sy'n sicrhau nad yw'r ymdrech yn dioddef o “feddwl grŵp” a bod pob doler a werir yn cael ei huchafu.

Marchnatwyr Frugal

Wrth benderfynu allanoli eu marchnata e-bost neu ei gadw'n fewnol, edrychodd llawer o'n cleientiaid ar y doleri yn gyntaf i weld a yw'n gwneud synnwyr. Maen nhw'n frugal ddim yn dwp.

Gadewch i ni ei wynebu, mae gwasanaethau marchnata e-bost yn cymryd amser. Felly, ar ryw ffurf neu'i gilydd, amser yw ffynhonnell cost y marchnatwr.

Dyna un o'r rhesymau pam mae rhoi gwaith ar gontract allanol yn gwneud synnwyr; mae'n cymryd llai o amser.

Oherwydd y profiad y mae eich partner gwasanaethau e-bost yn dod ag ef i'r bwrdd, nid oes fawr ddim cromlin ddysgu, gan ei fod yn ymwneud â'u galluoedd. Maent hefyd yn teimlo'r angen i brofi eu gwerth, bob mis.

Ni allaf siarad dros bob asiantaeth ond rydym wedi treulio misoedd gyda'n hwynebau wedi'u claddu ym mron rhyngwyneb ac API bron pob ESP. Rydym yn gwybod eu cryfderau, gwendidau, a'u cyfyngiadau. Rydym wedi saernïo miloedd o ymgyrchoedd ac wedi darparu gwasanaethau ymgynghori i lawer o farchnatwyr B2C a B2B. Mae hyn yn creu effeithlonrwydd y gellir ei ennill trwy brofiad yn unig. Mae effeithlonrwydd yn golygu llai o amser, sy'n golygu llai o gost.

Ar wahân i effeithlonrwydd, daw addysg barhaus yn draul y darparwr gwasanaeth. Treuliau cyflogres, meddygol, amser gwyliau? Fugetaboutit.

Mae'r gost fel arfer yn llai na chost staff amser llawn, neu'n dibynnu ar y gofynion, gellir dod o hyd i fwy fyth o arbedion cost. Unwaith eto, mae'r cyfan yn cefnu ar amser.

Os ydyn nhw'n allanoli, pa fath o ROI y gall y marchnatwr ei ddisgwyl? Dim ond un ffordd sydd i ddarganfod: cychwyn trosiad a dewis yn ddoeth. Efallai y bydd yn talu ar ei ganfed i ddod o hyd i bartner a all weithio ar y cyd â nhw neu eu timau mewnol, neu efallai yr hoffent allanoli'r ymdrech farchnata e-bost gyfan, cawl i gnau.

2 Sylwadau

  1. 1

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.