Sut i Wneud i Awtomeiddio Marchnata Weithio i Chi

sut i wneud i awtomeiddio marchnata weithio

Mae yna lawer o ddryswch yn y ffrynt ar-lein heddiw ynglŷn â beth yn union yw awtomeiddio marchnata. Mae'n ymddangos bod unrhyw gwmni sy'n cyfrif sut i anfon e-bost yn seiliedig ar ddigwyddiad wedi'i sbarduno yn galw eu hunain awtomeiddio marchnata. Rydyn ni wedi dysgu gan ein noddwr awtomeiddio marchnata, Dechrau'n Rhyngweithiol, bod nodweddion unigryw iawn system awtomeiddio marchnata y dylai pob marchnatwr edrych amdani:

  • Dyddiad - y gallu i gasglu data, naill ai trwy ffurflenni, neu drwy gronfeydd data integredig cwsmeriaid a gwerthu. Mae hyn yn galluogi cwmnïau i rannu eu cyfathrebiadau yn iawn ar ddemograffeg, firmagraffig, hanes prynu, a data beirniadol arall.
  • Sgorio - nid awtomeiddio yn unig sy'n sbarduno digwyddiad, ond y gallu i arsylwi rhyngweithiadau lluosog arweinydd neu gwsmer a datblygu model sgorio sy'n symud y cwsmer ar hyd cylch bywyd y cwsmer yw sut rydych chi wir yn cael y neges gywir i'r derbynnydd cywir ar yr amser iawn.
  • Negeseuon Drip a Sbardun - Weithiau mae sbarduno e-bost, fel yn achos trol siopa segur, yn gweithio'n dda. Ond ar adegau eraill bydd angen i chi basio gwybodaeth ddefnyddiol sy'n llywio'ch gobaith nes eu bod yn barod i weithredu neu brynu. Mae marchnata diferion yn hollbwysig, gan ddod â neges i'r derbynnydd pan maen nhw ei eisiau neu ei angen.
  • Integreiddio Cymdeithasol - mae cwsmeriaid ac arweinwyr yn rhyngweithio â brandiau trwy'r cyfryngau cymdeithasol, nid dim ond ar eu gwefan neu drwy dudalen lanio. Dylai eich platfform awtomeiddio marchnata allu mesur effaith y pwyntiau cyffwrdd hynny.

Wrth gwrs mae adnabod ymwelwyr, tudalennau glanio, e-bost a marchnata symudol, rhyngwyneb defnyddiwr syml i gyd yn nodweddion gwych o system awtomeiddio marchnata. Dewiswch eich platfform awtomeiddio marchnata yn ddoeth. Rydyn ni'n gwylio cymaint o gwmnïau'n prynu system gyfoethog nodwedd nad ydyn nhw byth yn ei gweithredu - ond yn talu amdani. Ac rydym yn gwylio cwmnïau eraill yn ei chael hi'n anodd gwireddu'r enillion ar eu pryniant awtomeiddio marchnata yn llawn oherwydd bod y system yn rhy gyfyngedig. Mae llawer o lwyfannau awtomeiddio marchnata wedi'u cyfyngu i gaffaeliad, ac nid oes digon yn canolbwyntio ar gadw a datblygu'r cwsmer.

Ar gyfer adrannau marchnata sy'n ceisio ennill mantais gystadleuol, mae offer awtomeiddio marchnata yn cynnig posibiliadau aruthrol. Er enghraifft, mae cwmnïau sy'n buddsoddi mewn marchnata meddalwedd awtomeiddio fel arfer yn gwireddu arbedion o 15 y cant ar eu gwaith creadigol. Hyd yn oed yn well, mae'r rhan fwyaf o gwmnïau'n dechrau sicrhau enillion ar eu buddsoddiad ar unwaith - mae 44 y cant yn sylweddoli ROI o fewn chwe mis, ac mae 75 y cant yn gweld ROI o fewn blwyddyn. Er mwyn gwneud hyn i gyd, serch hynny, mae angen i chi gael y bobl iawn yn eu lle.

Mae hyn yn ffeithlun awtomeiddio marchnata o Adecco mae ganddo ddadansoddiad gwych o fuddion ac arferion gorau ar gyfer defnyddio'ch platfform awtomeiddio marchnata.

Marchnata-Awtomeiddio-Infograffig

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.