Canllaw'r Marchnatwr i Ddod yn Llif Ymddiriedolaeth ™ Pro

llif ymddiriedaeth

Mae'r ddwy flynedd ddiwethaf wedi dod â llawer o newidiadau i farchnata. Rydyn ni wedi gweld mawr yn symud tuag at symudol, gyriant newydd ar gyfer cynnwys deinamig ac a priodas rhwng cymdeithasol a masnach. Ond mae un o'r esblygiadau mwyaf seismig wedi bod yn y gofod SEO.

Yn 2013, cyhoeddodd John Mueller na fyddai Google bellach yn diweddaru PageRank (TudalenRank Bar Offer), ei system ar gyfer rhestru tudalennau Gwe yn seiliedig ar werth. Ac nid yw wedi gwneud hynny. Yn lle, mae gennym siryf newydd yn y dref: llif ymddiriedaeth ™.

Crëwyd gan Majestic SEO, llif ymddiriedaethMae ™ yn fetrig newydd sy'n pennu ansawdd gwefan yn seiliedig ar ei gysylltiadau â gwefannau eraill yn ei fertigol, neu ei segment arbenigedd. Mae'r pwyslais cynyddol hwn ar gysylltiadau o ansawdd uchel a safleoedd amserol yn gam pwysig wrth greu'r amgylchedd chwilio ar sail gwerth y mae Google yn ei eiddigeddu ar gyfer y Rhyngrwyd fodern.

Enghraifft o Safle Da yn Llif yr Ymddiriedolaeth

Enghraifft o Safle Da yn Llif yr Ymddiriedolaeth

Mae'r newidiadau hyn, ar y cyfan, yn wych i'n diwydiant. Yn gyntaf, maen nhw'n ein symud gyda'n gilydd i ffwrdd o'r arfer hen ysgol o stwffio geiriau allweddol - yn y bôn, llwytho tudalen we gydag allweddeiriau neu rifau mewn ymgais i drin safle ar safle yng nghanlyniadau chwilio Google. Yn ail, mae'r dirwedd ansawdd-nid-maint sy'n cael ei drin gan lif ymddiriedaeth ™ yn canolbwyntio ar y defnyddiwr, yn y pen draw yn cyfateb i ddefnyddwyr gael yr hyn sydd ei angen arnynt o'ch ymdrechion marchnata.

Yn amlwg, mae llif ymddiriedaeth ™ yn duedd sy'n deilwng o fandwagon. Ond, sut ydych chi'n ei roi i weithio i chi a'ch strategaeth brand? Er mwyn helpu, fe wnaethon ni greu'r canllaw marchnatwr cyflym hwn, ynghyd â phum awgrym hawdd i'ch cefnogi chi i lywio'r dirwedd SEO newydd, a sicrhau bod eich gwefan yn cysylltu â gwefannau marchnata digidol eraill o ansawdd uchel.

Awgrym 1: Adeiladu eich strategaeth ar sylfaen o gynnwys creadigol, wedi'i deilwra.

Rydym i gyd yn gwybod bod cynhyrchu cynnwys yn rheolaidd yn uchel ar restr gofynion Google, ond mae creu cynnwys perthnasol ac amserol yn bwysicach.

Trwy greu cynnwys ar gyfer eich marchnad (h.y., negeseuon sydd ar bwnc ac sy'n berthnasol i'w hanghenion), bydd defnyddwyr mwy perthnasol yn ymweld â'ch gwefan, a byddwch yn mwynhau sgôr awdurdod yn y pwnc penodol dan sylw. Po uchaf yw eich llif ymddiriedaeth ™ (neu ansawdd backlinking), y gorau y byddwch yn ei restru yn Google. Yn y bôn, dyma ffordd Google i wirio ffynonellau arbenigol a'u gosod yn agosach at frig y chwiliad i ddarllenwyr ddod o hyd iddo.

Creu cynnwys ffres, addysgiadol iawn, a byddwch yn naturiol yn caffael backlinks awdurdodol. Mae swyddi gwesteion yn un enghraifft dda o sut y gall hyn weithio. Mae'n broses organig sy'n cymryd peth amser a strategaeth, ond mae'n adeiladu sylfaen gadarn i'ch brand ac mae'n werth yr ymdrech. 

Tip 2: Ymarfer defnydd allweddair da.

Ar ôl y newid i gynnwys o ansawdd a backlinking, datganodd rhai marchnatwyr fod allweddeiriau wedi marw. Ond mewn gwirionedd, mae'n bwysicach nawr nag erioed i ymarfer defnydd allweddair da - defnyddio geiriau sy'n briodol i'ch arbenigol a'ch cynulleidfa.

Os ydych chi ddim ond yn cychwyn eich strategaeth SEO allweddair-ganolog gyntaf, dechreuwch gyda'r safon aur. Ads Google yn parhau i fod yn un o'r ffyrdd gorau i'ch helpu i ddod o hyd i'r allweddeiriau sydd wedi'u optimeiddio fwyaf, ac i ddod â'r arweinwyr mwyaf o ansawdd i mewn. Cyfunwch ef ag a datrysiad cipio data, ac nid yn unig y bydd gennych ddata pwerus ar eich rhagolygon sydd ar gael ichi - byddwch hyd yn oed yn gwybod beth sy'n dod â nhw i'ch gwefan.

Awgrym 3: Parhewch i ddilyn y rheolau sydd wedi hen ennill eu plwyf o ran tagiau meta, disgrifiadau ac amser llwyth cyflym.

Mae hen reolau tagiau meta, disgrifiadau ac amser llwyth cyflym yn dal i fod â phwysau. Mae tagiau disgrifiad a theitl yn adeiladu ansawdd ac awdurdod y safle ynghyd â pherthnasedd amserol, sy'n cyfateb i well llif ymddiriedaeth ™.

Awgrym 4: Ei gwneud hi'n hawdd i'ch defnyddwyr ddod o hyd i'r hyn sydd ei angen arnyn nhw.

Creu elfennau thematig ar eich gwefan sy'n caniatáu i ddefnyddwyr ddod o hyd i wybodaeth neu is-adrannau yn hawdd. Nid yn unig y bydd y dacteg hon yn creu diddordeb gweledol - bydd yn cynyddu rhyngweithio ac yn gostwng cyfradd bownsio, ffactorau allweddol wrth bennu Llif Ymddiriedolaeth Amserol cyffredinol ™. 

Awgrym 5: Cadwch y mesuriad ar eich rhestr o bethau i'w gwneud.

Fel marchnatwyr, mae mesur yn allweddol i ddangos ein llwyddiant - ac yn bwysicach fyth, dyblygu ein hymdrechion yn y dyfodol. Fel PageRank, gellir a dylid mesur llif ymddiriedaeth ™. Rhowch gynnig ar yr opsiynau olrhain llif ymddiriedaeth ™ rhad ac am ddim hyn, gan gynnwys ychwanegion ar gyfer Google Chrome ac Firefox, a Checker SEO Gwefan Dyfyniad Llif Dyfynnu a Gwiriwr Llif yr Ymddiriedolaeth.

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.