Mailtrack: Trac Eich Gmail Yn agor gan ddefnyddio'r Plugin Chrome hwn

trac agored gmail

Ydych chi erioed wedi meddwl a agorodd rhywun yr e-bost a anfonwyd gennych gan ddefnyddio Gmail ai peidio? Gallwch ddefnyddio Mailtrack i wneud yn union hynny. Mae Mailtrack yn ategyn Chrome sy'n ychwanegu picsel olrhain at eich neges sy'n mynd allan. Pan fydd eich derbynnydd yn agor eich e-bost, gofynnir am y ddelwedd ac mae Mailtrack yn cofrestru'r agored, gan nodi ei fod wedi'i weld gyda marc gwirio yn eich rhyngwyneb Gmail.

Mae hwn yn offeryn mor syml ac effeithiol yr hoffwn i bob cleient e-bost ei ymgorffori yn eu platfform. Mae bron pob e-bost yn cael ei anfon a'i weld ar ffurf HTML y dyddiau hyn, felly mae'n ddatrysiad effeithiol. Os yw'ch cwsmer yn defnyddio Outlook, mae'n aml yn blocio ac nid yn gostwng delweddau yn ddiofyn felly efallai na fyddwch yn cofrestru'r agored hyd yn oed os gwnaeth rhywun hynny.

Mae gan Mailtrack ryngwyneb syml i weld pa e-byst sydd wedi'u hagor a'u darllen.

dangosfwrdd mailtrack

Dylai Gmail brynu'r app hon gan y bobl hyn a'i integreiddio yn eu platfform ynghyd ag API methodoleg i'w defnyddio gyda chleientiaid. Nid yw cleient e-bost y tu allan i'ch Porwr Chrome yn mynd i ychwanegu'r picsel olrhain.