MailButler: Yn olaf, Cynorthwyydd i Apple Mail sy'n Creigiau!

postbutler

Wrth i mi ysgrifennu hwn, rydw i mewn post ar hyn o bryd uffern. Mae gen i 1,021 o negeseuon e-bost heb eu darllen ac mae fy diffyg ymateb yn rhedeg drosodd i negeseuon uniongyrchol trwy'r cyfryngau cymdeithasol, galwadau ffôn a negeseuon testun. Rwy'n anfon tua 100 o negeseuon e-bost ac yn derbyn tua 200 o negeseuon e-bost bob dydd. Ac nid yw hynny'n cynnwys tanysgrifiadau i gylchlythyrau rwy'n eu caru. Mae fy mewnflwch allan o reolaeth a blwch derbyn sero yr un mor realistig i mi â deinosor pinc.

Rwyf wedi defnyddio tunnell o offer i gynorthwyo ac rwyf bob amser wedi cael fy siomi, gan eu taflu i gyd a dychwelyd i Apple Mail y mae eu baneri, eu hidlwyr a'u rhestrau VIP yn fysedd rwy'n eu defnyddio i blygio'r argae. Nid yw'n ddigon, serch hynny. Rwy'n dal yn rhwystredig. Rwyf am reoli'r don o geisiadau yn well. Ac rwy'n gwybod, am bob ychydig gannoedd o negeseuon e-bost, bod yna bob amser ddigon o gyfle mewn cwpl y dylwn fod ar ben.

Tua wythnos yn ôl, fe wnaeth Thaddeus Rex, a arbenigwr brand sy'n gweithio gyda ni ar gleientiaid a allai fod wedi bod yn dyst imi yn wylo'n agored o flaen fy mewnflwch, gadewch imi wybod amdanynt PostButler. Yn wahanol i lawer o lwyfannau trydydd parti sy'n archwilio neu'n cymryd drosodd eich blwch derbyn, mae MailButler yn ychwanegiad sy'n integreiddio'n ddi-dor ag Apple Mail. Mae mor dda y dylai Apple wir snapio'r cwmni hwn ac ychwanegu'r nodweddion hyn yn ddiofyn.

Nodweddion MailButler

 • Snooze - Trwy snoozing e-bost byddwch yn gwneud iddo ddiflannu o'ch Blwch Derbyn dros dro.
 • Olrhain - Gadewch i chi wybod a yw'r derbynnydd wedi agor eich e-bost mewn gwirionedd. Mae hwn yn offeryn gwych ar gyfer gweithwyr proffesiynol datblygu busnes i weld a wnaeth gobaith agor eu e-bost intro neu gynnig.
 • Amserlennu - Trefnwch i'ch e-byst gael eu hanfon ar ddyddiad ac amser penodol yn y dyfodol.
 • Dadwneud Anfon - Am beth amser gallwch ddadwneud anfon yr e-bost a chywiro camgymeriadau posibl.
 • Llofnodion - creu llofnodion e-bost hardd trwy ddewis rhwng eu gwahanol dempledi.
 • Llwythiad Cwmwl - Mae MailButler yn uwchlwytho atodiadau ffeiliau mawr i'r cwmwl yn awtomatig ac yn ychwanegu'r dolenni cyfatebol i'ch neges yn lle.
 • Atgoffa Atodiadau - Peidiwch byth ag anghofio atodi ffeil i neges eto y soniasoch amdani yn nhestun y neges.
 • Delweddau Avatar - Gyda MailButler gellir gweld anfonwr e-bost yn hawdd gan eu delwedd avatar lliwgar.
 • Mewnflwch Uniongyrchol - Cyrchwch eich blychau post a ddefnyddir amlaf o'r bar dewislen - un clic i ffwrdd o bob man
 • Emojis - Yr eiconau bach swynol hynny sy'n rhan o gyfathrebu modern ... nawr mewn e-byst hefyd.
 • Dad-danysgrifio - Mae MailButler yn ei gwneud hi'n haws na erioed o'r blaen i ddad-danysgrifio o gylchlythyrau diangen: Un clic!

Dyma lun o ba mor syml yw'rPostButler amserlennu gwaith. Un o'r nodweddion rwy'n eu caru yw ei fod yn cynnal fy lleoliad olaf - felly mae gen i Diwrnod Busnes Nesaf am 8:00 AM. Mae hyn yn wych oherwydd nid wyf yn poeni mewn gwirionedd am bobl sy'n gweld fy mod yn ymateb i'w e-bost am 2:48 AC, heh.

amserlennu postbutler

Nodweddion sydd ar ddod gan MailButler

 • Tasgau - Marciwch eich e-byst fel eitemau i'w gwneud i beidio byth ag anghofio am dasgau pwysig eto.
 • Toriad mewnflwch - Cael seibiant, cael MailButler: Analluoga rai cyfrifon e-bost yn awtomatig yn seiliedig ar eich oriau gwaith.
 • Dyfynnwch - Rhannwch ddyfynbris o neges e-bost yn gyflym mewn cymwysiadau neu wasanaethau eraill.
 • Giphy - Gyda MailButler mae gennych fynediad uniongyrchol at ddelweddau animeiddiedig trazillion i fynegi'ch hun yn well.

Gosod MailButler AM DDIM!

Rwyf wrth fy modd â hynny PostButler mae gan y Toriad mewnflwch nodwedd yn cael ei datblygu. Gormod o weithiau rydym yn derbyn e-byst hwyr y nos gan gleientiaid gyda cheisiadau i ni neidio arnynt. Nid ein bod ni ddim eisiau bod yn ymatebol, ond rydyn ni'n aml yn hyfforddi ein cleientiaid y gallan nhw gysylltu'n ymarferol â ni unrhyw adeg o'r dydd neu'r nos ... ddim yn arfer gwych gan nad ydyn ni'n adran gymorth. Byddai'n well gen i oedi derbyn e-byst tan y diwrnod busnes canlynol. Gall ein cleientiaid a allai gael argyfwng ein ffonio bob amser.

Datgeliad: Rwy'n defnyddio fy nghysylltiad atgyfeirio yn y post yn y gobaith y bydd tunnell ohonoch yn gosod ac yn talu am y gwasanaeth ac y gallaf ei gael am ddim! 🙂

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.