Gyda Blwch Post, Fe Allaf i Wneud Mewnflwch Sero

bost post

Pan fyddaf yn clywed gweithwyr proffesiynol yn hoffi Michael Reynolds o Spinweb yn trafod Mewnflwch Zero (gan gyrraedd pwynt lle nad oes gennych unrhyw e-byst yn eich blwch derbyn), rwy'n dawel yn snicker ac yn mumble “Mae eich mam yn rhwystr, a'ch tad yn arogli mwyar duon".

Mae gan fy mewnflwch dros 3,000 o negeseuon. Ychydig fisoedd yn ôl roedd dros 20,000 o negeseuon nes i mi ddileu 17,000 ar ddamwain. Doeddwn i ddim yn poeni. O ystyried fy rhagolwg smyg (pun pun) ar gelcio e-bost, ni freuddwydiais erioed y byddwn yn cyrraedd Mewnflwch Dim, ond. Dwi ddim hyd yn oed yn siŵr fy mod i erioed wedi gofalu amdano - tan nawr.

Dywedodd ffrind da, Adam Small, wrtha i Blwch post - ap ar gyfer Gmail mae hynny'n gweithio gyda'r iPhone. Mae'n wych ... caniatáu 4 strôc ar bob neges sy'n eich galluogi i archifo, sbwriel, ychwanegu at restr, neu swipeio yn nes ymlaen. Mae'r opsiwn diweddarach yn ymddangos ffenestr sy'n eich galluogi i ddewis yn hwyrach yn y dydd, heno, yfory, y penwythnos hwn, yr wythnos nesaf, mewn mis, ryw ddydd neu ddewis dyddiad!

Dyma ingenius - y swipe diweddarach yw fy hoff un gan nad oes gen i amser yn aml i ddarllen yr holl negeseuon e-bost a gaf yn ystod y dydd oherwydd ceisiadau cleientiaid. Nid wyf yn Mewnflwch Zero ac ni fyddaf am ychydig wythnosau ... ond mae gobaith o'r diwedd!