A yw Marchnata Cyfrifol yn cael ei wobrwyo?

gwyrdd

Flynyddoedd yn ôl, Seth Godin corlannu yr ymadrodd enwog Marchnata Caniatâd ac ysgrifennodd lyfr gwych arno. Mae gen i gopi wedi'i hunangofnodi rwy'n ei drysori ac rydw i wedi prynu pob llyfr ers hynny. Mae marchnata ar sail caniatâd yn wych oherwydd bod eich cwsmer wedi rhoi ei ganiatâd i chi farchnata iddyn nhw - cytundeb dirwy.

Dwi newydd godi Economi Ddwfn: Cyfoeth Cymunedau a'r Dyfodol Gwydn by Bill McKibben ar gais ffrind da Pat Coyle. Rydw i wedi darllen y bennod gyntaf ac rydw i wedi gwirioni. Mae'r llyfr yn ymylu tuag at ochr 'Achub y Ddaear' y busnes ond mae'n darparu persbectif gwahanol arno yr wyf yn ei werthfawrogi.

Yn syml, nid wyf yn fath o unigolyn 'gwyrdd yn ôl euogrwydd'. Rwy'n wirioneddol berson sy'n credu mewn cyfalafiaeth a rhyddid. Os ydych chi am fynd i yrru SUV sy'n llosgi tunnell o nwy, dyna'ch rhagorfraint. Os ydych chi am fod yn anghyfrifol a dinistrio'r byd, yna ewch ymlaen i geisio. Wrth gwrs rwyf hefyd yn credu yng nghydbwysedd pŵer a democratiaeth i geisio eich rhwystro chi. Yn bennaf oll, rwy'n credu mewn atebolrwydd personol am weithredoedd rhywun ... sy'n dod â mi at farchnata cyfrifol.

Yma yn Indiana, byddant yn rhoi benthyciad cartref i bron unrhyw un. Er bod y cartrefi yn fforddiadwy, mae gan Indiana un o'r cyfraddau cau cyflymaf sy'n tyfu yn y wlad. Ble mae'r atebolrwydd am bobl sy'n gwerthu'r cartrefi hyn i bobl y maen nhw'n gwybod na allant eu fforddio? Pe bai Meddyg yn rhagnodi lladdwyr poen caethiwus i gaethiwed, byddem yn barod i'w taflu yn y carchar. Ond mae marchnatwr anghyfrifol sy'n gwerthu cynhyrchion neu wasanaethau i bobl nad ydyn nhw eu hangen nid yn unig yn cael ei batio ar y cefn, ond maen nhw'n cael eu gwobrwyo'n ariannol. Gwerthu mwy i fwy ... dyna'r arwyddair gyrru!

Dychwelaf at fy nodyn am atebolrwydd personol am eiliad ... Rwy'n credu ein bod yn gyfrifol am ein gweithredoedd ein hunain. Rwyf hefyd yn credu bod angen i ni roi pwysau ar y rhai sy'n ceisio trin neu ddefnyddio anghenion a dymuniadau pobl. Dylai marchnata cyfrifol drechu. Mae marchnata cyfrifol yn golygu marchnata cynnyrch neu wasanaeth rydych chi'n gwybod bod ei angen ar rywun i rywun sydd ei angen. Mae marchnatwyr cyfrifol yn ffafrio defnyddwyr, gan arbed amser neu arian iddynt…. heb werthu rhywbeth iddyn nhw dim ond er mwyn ei werthu.

Ym mhennod gyntaf Economi Ddwfn, mae'n herio'r syniad o 'mae mwy yn well' - diwylliant y mae'r llywodraeth a marchnatwyr yn ei wthio. Fe'ch anogir yn gyson i brynu'r tegan newydd, y car newydd, y tŷ newydd ... bwyta, bwyta, bwyta a byddwch yn hapusach. Ond nid ydym yn hapusach. Wna i ddim manylu ar hyn - mae'r cyfan yn fy Maniffesto Hapusrwydd. Rwy'n gobeithio wrth imi ddarllen y llyfr nad yw'n sgrechian 'gwyrdd' ond ei fod yn gwthio cymdeithasau minimalaidd sy'n dal eu hunain yn bersonol atebol.

Stopiwch werthu mwy i fwy. Gwerthu mwy trwy ddod o hyd i'r bobl rydych chi'n eu hadnabod sydd ei angen! Os mai nod eich caffaeliad yn syml yw cyflymu eich cadw, mae'n debyg nad ydych chi'n gwerthu'ch nwyddau i'r dorf iawn - neu efallai nad oes gennych chi gynnyrch neu wasanaeth da i ddechrau.

3 Sylwadau

  1. 1

    Fy meddwl erioed yw nad ydych chi'n gwerthu mewn gwirionedd, rydych chi'n darparu gwasanaeth i rywun sydd ei angen. Waeth pa mor fawr neu fach, byddwch bob amser yn fwy llwyddiannus yn y tymor hir (nid bob amser yn y tymor byr) os cofiwch beidio â “gwerthu”, ond “gwasanaethu”. Oni bai, wrth gwrs, mai RonCo yw eich enw ac mae gennych chi ryw fath o syniad o wasg garlleg / chopr nionyn / butwaitthere, yna byddwch chi'n llwyddiannus gyda phobl fel fi sy'n caru teclynnau ac yn methu â chysgu felly yn cael eu goleuo prynu pethau nad oes eu hangen arnynt. I wasanaethu, dyna yw ein mandad ar y Ddaear hon mewn gwirionedd, ynte?

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.