Papurau Newydd Ddim yn farw, Mae Gwerthu Newyddion yn farw

Newyddiaduraeth NespapersDave Winer, Robert Scoble, Scott Karp, Mathew Ingram, ac mae tunnell o rai eraill wedi bod yn ysgrifennu am bost blog Robert, mae papurau newydd wedi marw.

Fe af â hi gam ymhellach ... mae gwerthu newyddion wedi marw.

Yno. Dywedais i. Ar ôl gweithio am dros ddegawd yn y diwydiant papurau newydd, dwi'n golygu hynny. Y gwir yw nad yw papurau newydd yn gwerthu newyddion mwyach cymaint ag y maent yn gwerthu hysbysebion. Mae'r newyddion wedi bod yn eilradd i werthiannau papurau newydd ers cryn amser. Aeth papurau newydd yn lliw i werthu hysbysebion. Systemau pasiant awtomataidd papurau newydd i werthu hysbysebion. Adeiladodd papurau newydd blanhigion papur newydd newydd ar gyfer hysbysebu o ansawdd gwell. Erbyn hyn, mae papurau newydd yn gwerthu post uniongyrchol, cylchgronau, cyhoeddiadau wedi'u teilwra ... nid oherwydd eu bod yn gwerthu newyddion ond oherwydd ei fod yn cynyddu refeniw hysbysebu.

Bydd llawer o newyddiadurwyr yn cael eu gwylltio gan fy ngeiriau. Mae'n wir ddrwg gen i oherwydd mae gen i barch mawr at newyddiadurwyr. Cerddwch i mewn i unrhyw ystafell newyddion, serch hynny, ac fe welwch gyllidebau'n cael eu torri, golygyddion yn gweithio llaw-fer, papurau newydd yn llenwi bylchau AP cynnwys. Cyhoeddwyr yw hysbysebion, nid newyddion. Newyddion yw'r llenwad rhwng hysbysebion oherwydd bod hysbysebion yn dod ag arian i mewn.

Mae llawer o strategaethau cylchrediad mewn papur newydd yn gosod yr hysbysebion yn fwy na'r newyddion mewn gwirionedd ... “Prynwch y Papur Newydd ar y Sul a byddwch yn derbyn dros $ 100 mewn Cwponau.” Ni allaf ddychmygu sut mae hynny'n gwneud i newyddiadurwr deimlo ... cael ei ddisodli gan gwpon 25 cant ar gyfer papur toiled.

Dwi wir ddim yn meddwl bod hyn yn llawer gwahanol nag esblygiad diwydiannau eraill, serch hynny. Dychmygwch pa mor fedrus oedd yn rhaid i beiriannydd fod i dynnu setiau micromedr allan ac adeiladu peiriannau modurol. Roedd y peiriannwyr hynny yn artistiaid, yn dysgu eu crefft dros nifer o flynyddoedd, yn mynychu ysgolion masnach, yn dysgu meteleg uwch, mathemateg, a gweithrediad peiriannau trwm. Dyfalwch beth? Maent wedi cael eu disodli hefyd. Cnc Mae melinau a roboteg wedi disodli technegwyr medrus. Bellach, gall un ddylunio ar gyfrifiadur ac allbwn ei rannau ar unwaith heb ymyrraeth ddynol.

A yw hynny'n golygu nad yw Peirianwyr yn cael eu parchu? Wrth gwrs ddim. Maent newydd gael eu disodli. Mae newyddiadurwyr yn cael eu disodli hefyd. Rwy'n gwybod, rwy'n gwybod ... mae newyddiadurwyr yn gyfrifol, wedi'u haddysgu, maen nhw'n gwirio ffynonellau, maen nhw'n gyfrifol am eu geiriau. Mae'r rhain i gyd yn wir ond economeg yw'r hyn sy'n ennill yn y pen draw. Gwyliwch y newyddion gyda'r nos neu darllenwch bapur newydd ac rwy'n gwarantu y byddwch chi'n gweld o leiaf un cyfeiriad at flog, fideo wedi'i uwchlwytho, neu wefan. Nid yw'r newyddion bellach yn cael ei ddarganfod a'i ledaenu gan newyddiadurwyr, mae'n cael ei ddarganfod gennyf i a chi a'i ledaenu trwy'r Rhyngrwyd.

Yr hyn a ddigwyddodd mewn gwirionedd yma yw bod y defnyddwyr ' Mae angen ar gyfer prynu newyddion wedi diflannu. Newyddiadurwyr a phapurau newydd oedd y cyfrwng rhwng cymdeithas a'r newyddion. Nid oedd unrhyw ddewisiadau eraill. Nawr mae'r dewisiadau'n anfeidrol ac yn rhad. A yw ansawdd wedi ennill? Efallai. Mae'n debyg iawn i gymharu Wikipedia â Gwyddoniadur Brittanica. Mae gan Wikipedia fwy o wybodaeth yn esbonyddol ac nid yw'n costio ceiniog. Mae gan Brittanica ffracsiwn o'r erthyglau ond gwell ansawdd. Pryd oedd y tro diwethaf i chi brynu gwyddoniadur? Dyna'ch ateb.

Y gwir yw y gallaf ysgrifennu amdano Blogbar newydd Google. Efallai bod gwallau sillafu a gramadegol yn y swydd, efallai nad oes ganddo gyfeiriadau, efallai nad yw mor ddifyr ag y byddai ar dudalen y Times Technology - ond fe gyrhaeddodd filoedd o ddarllenwyr nad oeddent yn onest yn poeni am y pethau hynny. Roeddent yn gwerthfawrogi imi ysgrifennu amdano ac maent bellach yn defnyddio'r cynnwys hwnnw i wella eu gwefannau. Ni chymerodd newyddiadurwr i dorri'r stori.

Y Rhyngrwyd yw'r cyfrwng newydd sy'n disodli newyddion ar bapurau ac newyddiadurwyr. Mae braidd yn drist, mae'n grefft wych sy'n mynd i ddiflannu. Bydd newyddiadurwyr yn dal i fodoli, dim ond cymaint â hynny. Bydd papurau newydd o hyd, dim ond cymaint â hynny. Gadewch i ni ei wynebu, er. Bydd papurau newydd yn parhau i ddod o hyd i ffyrdd eraill o werthu hysbysebion. Efallai na fydd yn inc ar goed marw, ond fe ddônt o hyd i ffordd.

Nid yw papurau newydd wedi marw, mae gwerthu newyddion wedi marw.

9 Sylwadau

 1. 1

  > Mae papurau newydd bellach yn gwerthu post uniongyrchol, cylchgronau, cyhoeddiadau wedi'u teilwra?

  Gallaf felly ymwneud â hynny. Mae gan ein papur ddwywaith yr wythnos fwy o daflenni i mewn ar ddydd Mawrth nag sydd ganddo dudalennau o newyddion.

  Yn debyg iawn i'r diwydiannau cerdd a ffilm, mae'n rhaid i'r diwydiant papurau newydd ddod o hyd i ffyrdd newydd o werthu ei hun - ei wneud yn brofiad dyddiol nad oes ots gan bobl 1.50 amdano.

  Mae hyn yn mynd hyd yn oed yn fwy felly i bapurau newydd lleol y dref fach

  • 2

   Rwyf wrth fy modd â'ch pwynt ynglŷn â newyddion lleol. Rwy'n dal i fwynhau ein papur newydd Busnes yma yn lleol yn ogystal â'm papur newydd Cymunedol. Mae ganddyn nhw fantais fawr o hyd dros y rhwyd ​​- eu cysylltiad â'r gymuned.

   Yn eironig ddigon, mae'r holl bapurau newydd mawr yn parhau i werthu i gewri enfawr sy'n datganoli'r newyddion ymhellach. Yma yn Indy, mae'r Star yn eiddo i Gannett. Mae Gannett yn parhau i dorri adnoddau lleol a cheisio gwthio mwy i gorfforaethol trwy integreiddio system. Mae'n torri'r papur oddi ar y gymuned, serch hynny. Hunanladdiad.

   Yn syml, nid yw'n werth i mi brynu'r papur. Fe wnes i hynny BOB DYDD am dros ddegawd. Gallaf ddweud yn onest nad wyf yn llai gwybodus yn cael fy newyddion am ddim ar-lein.

   • 3

    Yng Nghanada - yn enwedig Ontario bob mae'r papurau newydd bach yn eiddo i un o ddau o gewri newyddion y cyfryngau. Nid wyf yn credu bod unrhyw bapurau newydd gwirioneddol annibynnol o unrhyw ganlyniad ar ôl yn y trefi neu'r dinasoedd bach i midsize.

    Roedd hyn yn hapus dros y pump i ddeng mlynedd diwethaf lle aeth y ddau gawr ar sbri prynu. Rwy'n credu ein bod ni wir wedi colli rhywbeth gwerthfawr pan ddigwyddodd hynny.

 2. 4

  Erthygl neis! Nid wyf yn credu y dylai hyn fod yn syndod mawr - bob ers i'r we ddechrau lladd papurau newydd dosbarthedig wedi bod mewn trafferth, neu dylent fod wedi sylweddoli o leiaf fod helbul ar y ffordd.

 3. 5

  Y broblem yw nad yw papurau newydd wedi GWERTHU'r newyddion ers degawdau. Unwaith roedd rhyfeloedd papur newydd dros straeon poeth. Pryd oedd y rhyfel olaf o'r math hwn y gall unrhyw un ei gofio?

  Dylai prif olygydd y papur newydd hefyd fod yn werthwr a phrif swyddog marchnata gorau. Gall taith i unrhyw newsstand mawr brofi nad yw hyn yn wir yn y byd sydd ohoni.

  Edrychwch ar gloriau blaen y cylchgronau ar y newsstand o gymharu â thudalennau blaen y papurau newydd sy'n cael eu harddangos yno. Gellid dadlau bod llawer o’r cylchgronau’n defnyddio “triciau rhad 78-Ways-to-Refresh-Your-Sex-Life” i werthu darllenwyr. Eto i gyd, ni ellir gwadu bod papurau newydd yn systematig yn gwerthu eu newyddion ac yn cynnwys cynnwys i ddarllenwyr. Mae bron fel pe baem yn gweithio i wneud y dudalen flaen yn fwy diflas ac yn llai perthnasol nag y mae angen iddi fod.

  Bydd golygyddion yn dadlau bod bod yn “hyrwyddol” yn twyllo eu menter. Byddwn yn dadlau nad yw’r adroddiadau ymchwiliol gorau, pwysicaf, sy’n ennill Pulitzer eleni o fawr o werth os nad yw mwyafrif llethol cwsmeriaid y papur newydd yn trafferthu darllen y gyfres.

  Rhaid inni ddod yn dda am werthu'r newyddion eto. Rhaid inni ddod yn dda am ddweud wrth ddarllenwyr beth sydd ynddo ar eu cyfer os ydyn nhw'n darllen.

  Yn y diwedd mae'n rhaid i ni fod yn gyffrous am y newyddion a'r cynnwys arall rydyn ni'n ei gyflwyno bob dydd, wythnosol a misol ein hunain ac yna cyfleu'r cyffro hwnnw mewn ffordd heintus i'r rhai rydyn ni'n gobeithio eu cyrraedd a dylanwadu arnyn nhw gyda'r newyddion. Os byddwn ni fel golygyddion yn cyflawni'r dasg hon, bydd y doleri yn dilyn a bydd papurau newydd (ni waeth sut y cânt eu cyflawni) yn ffynnu.

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.