Mae M-Fasnach yn Gwneud Penffordd

Ystadegau a rhagfynegiadau M-Fasnach

Nid oes amheuaeth amdano. Mae mwy a mwy o ddefnyddwyr yn prynu tabledi ac yn eu defnyddio ar gyfer e-fasnach oherwydd y cyfleustra y mae'n ei ddarparu. Mae'r adroddiad diweddaraf gan eMarketer yn cadarnhau hyn ac yn rhagweld a ymchwydd mewn masnach llechen, gan droi’r m-fasnach yn ddiwydiant $ 50 biliwn y flwyddyn nesaf.

Ystadegau a rhagfynegiadau M-FasnachY gwariant cyffredinol ar fasnach symudol, gan gynnwys tabledi a ffonau clyfar, yn 2012 oedd $ 24.66 biliwn, ac roedd y ffigur hwn yn cynrychioli cynnydd o 81% o ffigurau 2011. Mae hynny'n nifer eithaf syfrdanol.

Mae adroddiad eMarketer yn rhagweld cyfanswm gwariant e-fasnach o ddyfeisiau tabled yn unig i gyffwrdd â $ 24 biliwn erbyn diwedd 2013 ac yna bron i ddyblu ei hun mewn blwyddyn i gyffwrdd â $ 50 biliwn erbyn diwedd 2014. Byddai cyfanswm y gwerthiannau m-fasnach symudol tua $ 39 biliwn yn 2013.

Yn 2013, disgwylir i 15% o'r holl werthiannau ddod o ddyfeisiau symudol, gyda thabledi yn unig yn cyfrif am 9% dominyddol o'r pastai hon. Erbyn 2016, bydd tabledi yn unig yn cyfrif am 17% sylweddol o'r holl werthiannau. 

Rheswm mawr dros yr ymchwydd yw'r gyfradd gynyddol o fabwysiadu tabled, wrth i fwy a mwy o bobl brynu'r ddyfais newydd hon. Daw hyn yn amlwg o'r tymor gwyliau sydd newydd ddod i ben. Dydd Nadolig 2012 gwelwyd 17.4 miliwn o ddyfeisiau newydd, yn sylweddol uwch na'r 6.8 miliwn o actifadu dyfeisiau newydd yn 2011. Yn draddodiadol, cymhareb dyfeisiau newydd fu pedair ffôn smart ar gyfer pob tabled. Ond fe wnaeth Dydd Nadolig 2012 ennyn syndod arall, pan oedd 49% o'r 17.4 miliwn o ddyfeisiau newydd a actifadwyd mewn gwirionedd yn dabledi.

Ni all marchnatwyr sydd am aros mewn busnes yn y blynyddoedd i ddod fforddio anwybyddu marchnata llechen mwyach. Er bod hyn yn canolbwyntio ar m-fasnach, mae'n bwysig deall effaith y niferoedd hyn o safbwynt trosi eraill hefyd. Mae'r cylch bywyd marchnata yn gofyn am lawer o bwyntiau cyffwrdd gyda gobaith dim ond er mwyn cael cyfarfod eistedd i lawr. Os nad yw'ch cynnwys symudol wedi'i optimeiddio, yna ni allant archwilio, ymchwilio a dod i adnabod eich brand. Optimeiddiwch eich gwefannau symudol. Cael galwadau i weithredu clir a beiddgar. Dewch i mewn i'r gêm!

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.