Luminar Neo: Golygu Delwedd Arloesol gan Ddefnyddio Deallusrwydd Artiffisial (AI)

Golygydd Llun Luminar Neo AI

Yn ddiweddar fe wnaethom rannu erthygl gyda 6 enghreifftiau o sut mae deallusrwydd artiffisial yn gwella technoleg gwerthu a marchnata ac un o'r ffyrdd oedd golygu llun. Mae llawer o'r ffotograffwyr a ddefnyddiwn i wneud portreadau proffesiynol, lluniau cynnyrch, a lluniau eraill ar gyfer ein cleientiaid yn arbenigwyr arnynt Photoshop a gwneud gwaith hollol wych. Fodd bynnag, os nad meistroli ffotograffiaeth a golygu lluniau yw eich swydd amser llawn, mae gan lwyfan anhygoel Adobe gromlin ddysgu eithaf serth.

luminar Neo

luminar Neo yn olygydd delwedd arloesol wedi'i bweru gan ddeallusrwydd artiffisial (AI). Mae platfform Luminar Neo yn symleiddio arferion golygu cymhleth ac yn galluogi crewyr i ddod â'u syniadau mwyaf beiddgar yn fyw. Mae'r injan Luminar Neo yn seiliedig ar yr holl atebion gorau o'u profiad cyfun ac esblygol ar gyfer y perfformiad a'r creadigrwydd mwyaf posibl ac fe'i datblygir ar gyfer cyflawni canlyniadau creadigol cymhleth. 

Mae'r platfform yn galluogi defnyddwyr i:

 • Sicrhewch gyflymder a hyblygrwydd yn eich golygu gyda'u llif gwaith injan graidd a haenau newydd sbon. 
 • Addaswch y golau mewn lluniau ar gyfer rheolaeth greadigol dros y goleuo mewn golygfa. Gallwch hyd yn oed reoli amlygiad delwedd yn seiliedig ar y pellter o'r lens i addasu'r cefndir a'r amlygiad blaendir yn annibynnol. 
 • Tynnwch smotiau ar eich delweddau a achosir gan lwch a baw ar eich lens a'ch synhwyrydd yn awtomatig. 
 • Glanhewch linellau pŵer diangen o'r awyr yn eich dinasluniau. 
 • Arbrofwch â phosibiliadau creadigol diddiwedd trwy gyfuno dwy ddelwedd neu fwy mewn saethiad yn ddiymdrech. 

…a llawer mwy. Mae'r technolegau newydd a'r profiad defnyddiwr arloesol yn Luminar Neo yn gwneud golygu delweddau creadigol yn syml ac yn hwyl. Mae'r platfform yn cynnwys:

 • Mwgwd AI - cuddio ardaloedd dymunol yn awtomatig fel y gallwch neidio i'r dde i'r golygiadau. Mae'r rhwydwaith niwral pwerus y tu ôl i Mask AI yn canfod hyd at naw elfen ar wahân mewn llun: pobl, awyr, adeiladau, cerbydau, dŵr, planhigion, mynyddoedd (a ddangosir isod), a thir naturiol ac artiffisial. Gallwch chi addasu'r mwgwd yn y bar offer os oes angen.

Mwgwd Luminar Neo AI - Ardaloedd Mwgwd

 • Sky AI - Os nad yw'r awyr yn eich llun yn gymhellol oherwydd tywydd gwael ac amlygiad gwael, gallwch chi osod Sky yn ei le yn hawdd.AIofferyn. Mae'n sganio delwedd i adnabod awyr a dŵr, yna'n newid yr awyr yn ddi-dor gyda'r awyr newydd a ddewiswyd, yn ychwanegu adlewyrchiadau realistig yn y dŵr, ac yn ail-oleuo'r olygfa yn ddeallus.

Luminar Neo Sky AI

 • Portread Bokeh AI – mae hyn yn dynwared y niwl bokeh hufennog ar gefndir eich pwnc. Mae'n gweithio ar bron unrhyw ddelwedd bortread, waeth beth fo'r lens a ddefnyddir neu'r amodau goleuo. Sicrhewch reolaeth fanwl dros ddyfnder y cae, meddalwch a llewyrch.

Lwminar Neo Portread Bokeh

 • Rhyddhad AI - Ail-oleuo lluniau wedi'u goleuo'n ôl neu ddelweddau tywyll mewn sleid gyda'r nodwedd Relight AI. Mae Luminar Neo yn cyfrifo dyfnder llun ac yn creu ei fap 3D. Fel hyn mae'n bosibl lledaenu'r golau yn naturiol mewn gofod 3D ar ddelwedd 2D.

Luminar Neo Relight AI

 • cyfansoddiad AI - yn addasu cyfansoddiad, cnwd a phersbectif y llun yn awtomatig, gyda'r posibilrwydd o fireinio unrhyw agwedd ar y ffrâm canlyniadol â llaw. Aliniwch y gorwel mewn un clic a sythwch y fertigol yn awtomatig i gael saethiad hyd yn oed yn well.

Cyfansoddi Luminar Neo AI

 • Tynnu Cefndir Portread AI - yn nodwedd bwerus a grëwyd ar sail MaskAI, y dechnoleg AI smart sy'n canfod ac yn dewis y gwrthrychau yn y llun yn gyflym. Anghofiwch am ddewisiadau llaw sy'n cymryd llawer o amser. Tynnwch y cefndir cyfan y tu ôl i'r bobl yn eich llun, yn awtomatig.

Tynnu Cefndir Luminar Neo Portread AI

 • Wyneb AI – Gan ddefnyddio technoleg adnabod wynebau, yr WynebAI Mae'r offeryn yn targedu wyneb, llygaid a cheg pwnc yn ddetholus ac yn eu gwneud yn fywiog, yn llachar ac yn llyfn mewn llai na 5 munud - yn lle 40 munud gyda gweadau a brwshys atgyffwrdd clasurol.

Luminar Neo Wyneb AI

 • Dileu Powerlines AI - Dileu elfennau sy'n tynnu sylw eich dinasluniau, tirweddau trefol neu luniau teithio yn awtomatig. Cael awyr glir heb unrhyw ffôn anniben na llinellau pŵer.

Luminar Neo Dileu Powerlines AI

 • Awyr Estynedig AI – Os gallai eich llun elwa o unrhyw wrthrych yn yr awyr, fel cymylau neu adar, yr Awyr Estynedig AI offeryn yw'r ateb perffaith. Awyr Estynedig AI yn canfod awyr llun ac yn ychwanegu elfen ddewisol i'r ardal awyr, gan adael lle ar gyfer gweadu a thrawsnewidiadau. Nid oes angen tocio, mewnosod, ail-oleuo ac ail-gyffwrdd.

luminar neo awyr estynedig ai

Mae yna lawer mwy o nodweddion, gan gynnwys y gallu i wella'n awtomatig, gosod niwl, niwl, neu niwl, ychwanegu pelydrau'r haul, gwella tirweddau, cael gwared ar frychau neu smotiau llwch, rheoli uchafbwyntiau, rheoli tonau canolig, rheoli cysgodion, cynyddu cyferbyniad delwedd, addasu eglurder , denoise, addasu tôn ar gyfer hwyliau, a dwsinau mwy o nodweddion.

luminar Neo ar hyn o bryd mae llawer iawn lle Martech Zone gall darllenwyr ddewis o ddau gynnig gostyngol sy'n ffracsiwn o gost meddalwedd golygu lluniau proffesiynol neu danysgrifiadau. Daw'r feddalwedd hon gyda thrwydded oes a gwarant arian-yn-ôl 30 diwrnod!

Prynu Luminar Neo

Datgeliad: Rwy'n aelod cyswllt ar gyfer luminar Neo ac rwy'n defnyddio dolenni cyswllt trwy gydol yr erthygl hon.

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.