Lumanu: Dewch o Hyd i Ddylanwadwyr a Darganfod Cynnwys Dylanwadol

lumanu

Mae'n hollbwysig ymestyn cyrhaeddiad eich cynnwys. P'un a ydych chi'n ceisio tyfu eich safleoedd organig trwy gael cyfeiriadau at eich cynnwys a'i gysylltu â gwefannau awdurdod uchel, p'un a ydych chi'n ceisio ehangu eich cyrhaeddiad cymdeithasol i gynulleidfaoedd perthnasol, neu a ydych chi'n ceisio adeiladu awdurdod yn eich diwydiant trwy gael sôn gan rywun am ddylanwad ... mae marchnata dylanwadwyr yn hanfodol.

Mae marchnata dylanwadwyr wedi'i rannu'n ddwy gydran hanfodol

  1. Pwy yw'r dylanwadwyr sydd â mynediad at gynulleidfa fawr, ymgysylltiedig yr ydych yn ceisio ei chael o flaen?
  2. Beth yw'r unigryw a'r wybodaeth cynnwys mae hynny'n mynd i ddenu sylw dylanwadwyr?

Arferion gorau ar gyfer defnyddio dylanwadwyr ar gyfer gwahanol senarios

Mae gwerth dylanwadwr yn debyg i strategaeth dosbarthu cyfryngau. Bydd gwahanol ddylanwadwyr yn ddelfrydol ar gyfer gwahanol amcanion marchnata a busnes. Isod mae ychydig o amcanion rydyn ni wedi dod ar eu traws a rhai arferion gorau i ddefnyddio'r dylanwadwyr cywir

  • Cysylltiadau Cyhoeddus - yn brin o logi asiantaeth cysylltiadau cyhoeddus drud, mae defnyddio Lumanu i nodi newyddiadurwyr a blogwyr sy'n arbenigo mewn trafod newyddion ar gyfer eich pwnc penodol yn hanfodol ar gyfer gyrru traffig ar gerrig milltir allweddol (ee nodwedd nodwedd newydd, cyllido carreg filltir, ac ati). Trwy nodi darpar newyddiadurwyr a thrafod yr allgymorth, bydd cwmni'n gallu mewnoli'r berthynas honno yn erbyn ei ildio i gwmni cysylltiadau cyhoeddus. Bydd hyn yn amhrisiadwy yn y tymor hir gan y byddant yn fwy tebygol o ysgrifennu am nodweddion / cyhoeddiadau cynyddrannol
  • Adborth Cynnyrch a Nodwedd - Mae dylanwadwyr yn arbenigwyr ac mae eu cynulleidfa yn ymddiried yn dda ynddynt, gyda dealltwriaeth ddofn o'r gofod y maent yn ei gwmpasu. Maent yn gwneud seinfyrddau rhagorol ar gyfer cynhyrchion newydd, nodweddion, neu hyd yn oed newid i gyfeiriadau cynhyrchion sy'n bodoli eisoes. Rydym wedi gweld brandiau enfawr yn defnyddio dylanwadwyr wrth ddeall manteision ac anfanteision mynd i mewn i ofod newydd. Mae dylanwadwyr yn aml yn frwdfrydig pan gânt gyfle i roi adborth ar gynnyrch neu gynnig newydd.
  • Creu Cynnwys - Mae gan ddylanwadu ar ddylanwadwr i greu cynnwys ar gyfer eich brand y fantais ychwanegol o gael cynulleidfa wedi'i hymgorffori y gall dylanwadwr hyrwyddo'r cynnwys drwyddi. P'un a yw'n diwtorial cynnyrch neu'n ddadansoddiad cystadleuol, mae dylanwadwyr trosoledd ar gyfer creu cynnwys yn gwarantu y bydd eich cynnwys o ansawdd uchel yn ogystal ag y bydd y bobl iawn yn ei weld. Y gamp yw dod o hyd nid yn unig i'r dylanwadwr mwyaf perthnasol, ond hefyd un sydd â hanes o greu'r mathau o gynnwys hynod effeithiol rydych chi'n edrych i'w greu
  • Syniadau Brand - Trwy fod ar radar dylanwadwr, gall brand gynyddu ei gyfran o lais. Rydym wedi gweld mai'r ffordd orau o adeiladu hygrededd i'ch brand a'i gynnal yw bod yn flaenllaw yn gyson yn sylw eich cynulleidfa darged. Nid oes ots a yw'r gynulleidfa honno'n llawn CTOs neu'ch mam aros gartref, mae amlygiad i'r brand yn bwysig. Yn naturiol mae dylanwadwyr eisiau creu cynnwys atyniadol, ac os gallwch chi eu helpu trwy ddata diddorol neu ddyfyniadau gwybodaeth - bydd yn eich helpu i fynd o flaen mwy o bobl.

Lumanu yw'r platfform cyntaf a'r unig blatfform i adeiladu dylanwadwyr a graffiau cynnwys ar gyfer pob defnyddiwr, ar gyfer pob pwnc. Mae hyn yn golygu canlyniadau hyper-berthnasol sy'n gwella dros amser. Eu nod yw cymryd set mewnbwn brand o eiriau allweddol a chynhyrchu'r bobl orau ar draws digidol a chymdeithasol, a gwneud yr agwedd allgymorth ac adeiladu perthnasoedd mor ddi-ffrithiant â phosibl.

lumanu-chwilio

Mae Lumanu yn adeiladu graff dylanwadwr amser real yn seiliedig ar bwnc penodol. Yn seiliedig ar ein dull cynnwys-ganolog, rydych yn sicr o gael rhestr o ddylanwadwyr sydd wedi'u haddasu i'ch pwnc - sy'n gwella ac yn fwy manwl dros amser.

Graff Dylanwadwr Lumanu

Dim ond clic i ffwrdd yw dylanwadwyr, data cymdeithasol ac ymgysylltu, ynghyd â'u cynnwys mwyaf perthnasol. Mae'r platfform wedi'i adeiladu gyda'r egwyddor arfer gorau o edrych ar Dylanwadwr fel swm eu cynnwys + metrigau, nid dim ond eu bio Twitter. Mae hyn yn caniatáu ar gyfer allgymorth wedi'i deilwra'n fawr y dangoswyd ei fod ddwywaith mor effeithiol nag allgymorth oer.

Data Ymgysylltu Lumanu

Mae algorithmau prosesu iaith naturiol o'r radd flaenaf yn tynnu themâu o gynnwys poblogaidd ar gyfer eich pwnc i roi syniad o'r hyn y mae pobl yn ymgysylltu arno. Mae data CPC a chystadleuaeth hysbysebion yn rhoi syniad o ba mor werthfawr yw'r traffig hwnnw (mae cystadleuaeth CPC & Ad uwch yn golygu bod dylanwadwyr yn y gofod hwnnw'n arbennig o werthfawr gan fod cynulleidfaoedd sydd â diddordeb yn y themâu hyn yn gwsmeriaid gwerthfawr).

Darganfod Cynnwys Lumanu

Mae cwmnïau o bob maint yn elwa'n fawr nid yn unig o nodi'r dylanwadwyr mwyaf perthnasol ond hefyd o gymryd rhan yn barhaus i gynhyrchu canlyniadau busnes go iawn.

Rhowch gynnig ar Lumanu am ddim