COVID-19: Golwg Newydd ar Strategaethau Rhaglen Teyrngarwch i Fusnesau

Strategaethau Rhaglen Teyrngarwch

Mae'r Coronavirus wedi treulio'r byd busnes ac mae'n gorfodi pob busnes i edrych o'r newydd ar y gair teyrngarwch.

Teyrngarwch Gweithwyr

Ystyriwch deyrngarwch o safbwynt y gweithiwr. Mae busnesau yn diswyddo gweithwyr chwith a dde. Gall y gyfradd ddiweithdra fod yn uwch 32% oherwydd y Ffactor Coronavirus ac nid yw gweithio gartref yn darparu ar gyfer pob diwydiant na safle. Mae diswyddo gweithwyr yn ddatrysiad ymarferol i'r argyfwng economaidd ... ond nid yw'n anwybyddu teyrngarwch. 

Bydd COVID-19 yn effeithio dros 25 miliwn o swyddi a bydd yr economi fyd-eang yn dioddef yn unrhyw le colledion rhwng $ 1 triliwn a $ 2 triliwn

Sefydliad Llafur Rhyngwladol 

Mae busnesau sy'n rhedeg ar golled oherwydd rhith-stop yn wynebu'r penderfyniad anodd a ddylid diswyddo gweithwyr neu eu cadw ar gyflog is neu weithio allan strategaethau teyrngarwch eraill. Efallai y bydd yn hawdd gadael i weithwyr fynd ... ond peidiwch â disgwyl i weithwyr gwych ddychwelyd os a phan fydd eich busnes yn dychwelyd i iechyd. 

Mae CNBC yn asesu hynny 5 miliwn o fusnesau ledled y byd yn cael eu heffeithio gan y pandemig parhaus. Nid oes gan fusnesau, yn enwedig rhai bach a chanolig eu maint, lawer o gronfeydd wrth gefn ac mae angen iddynt weithredu cynllun wedi'i gynllunio'n ofalus strategaeth rhaglen teyrngarwch i sicrhau cyn lleied o aflonyddwch â phosib. Mae'n weithred gydbwyso iawn y gall eich arbenigwr teyrngarwch helpu i'w rhoi at ei gilydd a'i weithredu.

Teyrngarwch Cwsmer

Beth bynnag yw'r sefyllfa allanol, mae cwsmeriaid yn disgwyl gwasanaeth eithriadol. Gallai'r pandemig hwn fod yn gyfle euraidd i'ch busnes weithredu strategaethau teyrngarwch newydd sy'n canolbwyntio mwy ar wasanaeth ac empathi yn hytrach na gwerthiannau yn unig. Os nad ydych chi'n gwerthu hanfodol nwyddau, efallai y byddwch hefyd yn sicrhau bod cwsmeriaid yn ymgysylltu trwy strategaethau eraill - gan gynnwys cynnig gemau, y diweddariadau diweddaraf, darparu awgrymiadau ac ati. Dylai eich brand aros yn berthnasol, o werth, a pharhau i gymryd rhan. Os ydych chi'n gallu, dechreuwch dderbyn archebion ar y ffôn a danfon nwyddau gartref. 

Pan fydd busnes yn araf, efallai na fyddech chi eisiau gwneud hynny Cynyddu pwyntiau gwobrwyo. Ond yn yr amseroedd arian parod hyn, gallai gostwng y symiau ar gyfer adbrynu pwyntiau a enillir gynorthwyo'ch cwsmeriaid orau - ac yn y pen draw eich busnes pan fyddant yn cynyddu eu teyrngarwch i'ch brand wedi hynny.

Bydd eich arbenigwr teyrngarwch yn dangos i chi sut i weithredu'r rhain ac amrywiaeth o raglenni teyrngarwch i gwsmeriaid. Mae cwsmeriaid yn gwerthfawrogi meddylgarwch.  

Manwerthwyr a Theyrngarwch Cyfanwerthwr

Mae COVID-19 yn gam dros dro ond mae wedi gadael manwerthwyr a chyfanwerthwyr yn sownd â gormod o stocrestr, dim trosiant, ac ychydig o refeniw i gynnal eu gweithrediadau. 

Fel cwmni gofalgar fe allech chi gynllunio set newydd o strategaeth ffyddlondeb i ennill eu hewyllys da yn ystod yr amseroedd anodd hyn. Un ffordd yw gohirio taliadau neu gynnig dull rhandaliadau. Efallai y byddwch hefyd yn ceisio dod o hyd i ffordd i'w helpu i symud eu rhestr eiddo i ddefnyddwyr terfynol - o bosibl trwy ddosbarthu gartref.

Pan fydd y cloi i lawr yn ymsuddo, sut allwch chi addasu gweithrediadau i wobrwyo teyrngarwch? Mae'n bryd dangos empathi a rhoi'r ffactor dynol ar y blaen mewn unrhyw strategaeth. Mae hefyd yn amser i ymyrryd a chyfathrebu â'ch manwerthwyr a'ch cyfanwerthwyr. Dyma'r amser i gryfhau bondiau, datblygu syniadau newydd ar gyfer y dyfodol, a pharatoi i weithio gyda'n gilydd.

Teyrngarwch Gwerthwr

Yn union fel rydych chi'n cynorthwyo manwerthwyr a chyfanwerthwyr, byddwch chi am gael yr un ystyriaeth gan eich gwerthwyr. Bydd eu cefnogaeth yn amhrisiadwy i'ch helpu chi i gyflawni momentwm ar ôl i'r cloi ddod i ben a'r gwerthiannau fod yn swrth. Adeiladu teyrngarwch ac efallai y cewch gredyd gan eich gwerthwyr, gan gynorthwyo'ch llif arian a helpu'ch busnes i ddychwelyd i iechyd yn gyflymach.

Adeilad Enw Da Mewn Pandemig

Adeiladu eich enw da trwy'r gwasanaethau cymdeithasol nad ydyn nhw hyd yn oed yn cyd-fynd â'ch gwerthiannau. Gall ac fe ddylai busnesau ddod ymlaen i wasanaethu'r rhai heb swyddi, heb arian, dim lle i aros, a dim bwyd.

Mae'n debyg y bydd gweithgareddau dyngarol yn ennill diolch ichi gan y rhai yr effeithir arnynt a dim arall. Fodd bynnag, gall gael effaith fawr ar eich enw da yn gyffredinol. Bydd eich gwerthwyr, eich cwsmeriaid, yn ogystal â'ch gweithwyr, yn eich gweld chi mewn goleuni gwahanol. A bydd eu teyrngarwch yn tyfu. 

Y Byd Coronafirws Post

Efallai y bydd y pandemig yn ymsuddo ond bydd yr atseiniau'n aros yn ôl a rhaid i fusnesau feddwl am ailddyfeisio strategaethau rhaglenni teyrngarwch aml-hir. Mae'n annhebygol y bydd defnyddwyr a busnesau yn tasgu pan ddaw'r cloi i ben gan fod ansicrwydd o hyd ynghylch dyfodol economaidd y byd. 

Gadewch i arbenigwr teyrngarwch cwsmeriaid ddatblygu strategaethau newydd a fydd yn rhoi pobl yn ôl ar y trywydd iawn i'w gwario gydag opsiynau talu hawdd, gwobrau mwy uniongyrchol a chyfres o wasanaethau. Mae annog cwsmeriaid i wario yn golygu bod angen i chi gynnig anogaeth a chymhellion i bobl sy'n gwerthu - gan ddisgwyl y byddant yn darparu mwy o werth. Gyda cholledion cronedig ac economi swrth bydd yn anodd sicrhau bod y busnes yn gyflym. Yn yr amseroedd hyn, gwerthwyr, cwsmeriaid a gweithwyr yw eich asedau gorau. Efallai y bydd rhaglenni teyrngarwch adfywiedig yn costio mwy heddiw ... ond byddant yn talu ar ei ganfed yn y dyfodol. 

Maen nhw'n dweud hynny mae popeth yn digwydd am reswm. Os yw'r pandemig yn newid sut rydyn ni'n byw, sut rydyn ni'n cyd-dynnu, a sut mae busnesau'n gweithredu - yna efallai y byddwn ni'n byw mewn byd gwell. Rhaid i'ch busnes fanteisio ar y sefyllfa hon a gweithredu rhaglenni teyrngarwch sy'n fwyaf addas ar gyfer ein dyfodol. Meddyliwch a gweithredwch yn gyflym gyda chymorth arbenigwr - a gallwch chi gael y blaen.

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.