Sut mae Rhaglenni Teyrngarwch Llwyddiannus yn Gyrru Mewnwelediadau ac Economeg Ymddygiadol

Rhaglenni Teyrngarwch, Mewnwelediadau, Economeg Ymddygiadol

Nodyn: Ysgrifennwyd yr erthygl hon gan Douglas Karr o gyfweliad Holi ac Ateb gyda Suzi trwy e-bost.

Mae rhaglenni teyrngarwch yn rhoi cyfle i frandiau gadw eu cwsmeriaid presennol a'u troi'n gefnogwyr ysgubol. Yn ôl diffiniad, mae aelodau teyrngarwch yn gyfarwydd â'ch brand, yn gwario arian gyda chi, ac yn darparu data gwerthfawr i chi yn y broses.

I sefydliadau, mae rhaglenni teyrngarwch yn fodd delfrydol i ddatgelu mewnwelediadau ystyrlon am gwsmeriaid, dysgu am yr hyn sy'n gwneud iddynt dicio, ac yn y pen draw adeiladu perthnasoedd cryfach a mwy gwybodus sydd â llawer o fuddion tymor hir. Gyda chynnig gwerth cryf, gall rhaglenni teyrngarwch hefyd gefnogi ymdrechion caffael cwsmeriaid.

I gwsmeriaid, mae'r hyrwyddiadau a'r buddion am ddim yn bendant o bwys, ond mae'n llawer mwy na hynny. Mae defnyddwyr yn hoffi teimlo eu bod yn cael eu gwerthfawrogi ac eisiau meithrin perthnasoedd - dyna beth rydyn ni'n cael ei wifro i'w wneud. Mae rhaglenni teyrngarwch yn rhoi ymdeimlad o berthyn i gwsmeriaid, yn teimlo eu bod yn cael eu gwerthfawrogi, ac yn rhoi taro dopamin hefyd pan welant y manteision hynny yn rholio i mewn neu ein statws teyrngarwch yn codi. Yn fyr, mae rhaglenni teyrngarwch o fudd i'r sefydliad a'r defnyddiwr.

Nid yw Rhaglenni Teyrngarwch yn ymwneud â Gwerthiannau yn unig

At Brooks Bell, rydym yn datrys problemau busnes cymhleth trwy arbrofi a mewnwelediadau. Mae'r rhan fwyaf o sefydliadau'n diffinio rhaglen ffyddlondeb lwyddiannus fel un sy'n taro eu nodau o ran cael nifer benodol o aelodau teyrngarwch newydd neu symud nifer benodol o aelodau o un haen i'r nesaf.

Fodd bynnag, marc rhaglen wirioneddol lwyddiannus yw bod sefydliadau yn gweld eu rhaglen ffyddlondeb fel sianel ar gyfer mewnwelediadau cwsmeriaid. Yn lle canolbwyntio ar y niferoedd, mae'r sefydliadau hyn yn canolbwyntio ar nodi'r pam y tu ôl i ymgysylltu â chwsmeriaid â'r brand.

Yna mae'r sefydliadau'n defnyddio'r wybodaeth honno i ddeall cwsmeriaid yn ddyfnach a darparu gwerth anhygoel yn seiliedig ar y pethau sy'n bwysig i'w cwsmeriaid. Nid yw'r hyn a ddysgwyd yn aros o fewn y rhaglen ffyddlondeb - cânt eu rhannu trwy'r sefydliad ac mae ganddynt y pŵer i ddylanwadu ar y nifer o bwyntiau cyffwrdd sydd gan bob cwsmer â'u brand.

Peryglon y Rhaglen Teyrngarwch i'w hosgoi

Mae rhaglenni teyrngarwch yn aml yn cael eu hystyried yn ganolfan gost o fewn sefydliad, gan arwain atynt yn aml ar y llinell ochr - heb gyllideb, adnoddau nac offer. Mae gan raglenni teyrngarwch gymaint o botensial i gynhyrchu mewnwelediadau ystyrlon ond, oherwydd eu safle yn y sefydliad, gellir anwybyddu neu danamcangyfrif hyn. Rydym yn annog brandiau i sicrhau bod teyrngarwch yn gweithio'n uniongyrchol gyda phob rhan o brofiad y cwsmer fel e-fasnach, gofal cwsmer, marchnata, ac ati. Mae ganddynt wybodaeth bwysig i'w rhannu a rhaid eu lleoli'n briodol fel y gall y sefydliad elwa o'r hyn y maent yn ei wybod. , ac i'r gwrthwyneb.

Beth Yw Economeg Ymddygiadol?

Economeg ymddygiadol yw'r astudiaeth o wneud penderfyniadau dynol. Mae'r ymchwil hon yn hynod ddiddorol oherwydd nid yw defnyddwyr bob amser yn gwneud y penderfyniadau y mae busnesau'n eu disgwyl. Mae yna lawer o astudiaethau sy'n diffinio amrywiol egwyddorion ymddygiad y gallwn ni ddysgu ohonyn nhw i helpu i sicrhau ein bod ni'n cyflwyno profiadau cadarnhaol i ragolygon a chwsmeriaid. Mae hyn yn arbennig o bwysig yn ein busnes, gan ein bod yn canolbwyntio ar ddatgelu mewnwelediadau cwsmeriaid sy'n meithrin perthnasoedd cryfach rhwng ein cleientiaid a'u cwsmeriaid.

I gael dealltwriaeth fanwl o Economeg Ymddygiadol, darlleniad argymelledig yw Yn afresymol yn afresymol: Y Lluoedd Cudd sy'n Llunio Ein Penderfyniadau gan Dan Ariely.

O ran rhaglenni teyrngarwch, mae yna lawer o egwyddorion ymddygiadol sydd â gwreiddiau dwfn ar waith - gwrthdroad colled, prawf cymdeithasol, gamification, effaith delweddu nodau, yr effaith cynnydd waddoledig, a mwy. Ar gyfer brandiau sy'n ystyried sut i gyfathrebu eu rhaglen ffyddlondeb, mae'n hollbwysig cydnabod bod bodau dynol eisiau ffitio i mewn, i deimlo'n rhan o rywbeth ac mae'n gas gennym golli allan ar bethau.

Mae rhaglenni teyrngarwch yn taro pob un o'r marciau hynny'n naturiol, felly dylai eu cyfathrebu'n glir atseinio ar unwaith. O ran gwneud teyrngarwch yn bleserus fel bod eich aelodau eisiau ymgysylltu, dylai brandiau wybod bod gwneud cynnydd yn hawdd ei weld, arddangos cyflawniadau, a'i wneud yn hwyl yn bwerus iawn.

A yw eich profiad digidol wedi'i adeiladu ar gyfer ymddygiad siopwr go iawn? Dadlwythwch ein papur gwyn y gwnaethon ni weithio mewn partneriaeth ag ef FullStory ymlaen i amlinellu pedair egwyddor economeg ymddygiadol allweddol y gallwch eu defnyddio i adeiladu profiad digidol sy'n soniarus yn emosiynol, yn reddfol ac yn trosi'n uchel:

Dadlwythwch Economeg Ymddygiadol ar Waith

Datgelu: Martech Zone yn cynnwys ei gyswllt cyswllt Amazon â Dan's Book yma.