Pam Mae Marchnata Teyrngarwch yn Helpu i Weithrediadau Lwyddo

Rydyn ni'n Caru Cwsmeriaid

O'r dechrau, mae rhaglenni gwobrau teyrngarwch wedi ymgorffori ethos gwneud eich hun. Byddai perchnogion busnes, sy'n ceisio rhoi hwb i draffig ailadroddus, yn arllwys dros eu niferoedd gwerthu i weld pa gynhyrchion neu wasanaethau a oedd yn ddigon poblogaidd a phroffidiol i'w cynnig fel cymhellion am ddim. Yna, roedd hi i'r siop argraffu leol i argraffu cardiau dyrnu ac yn barod i'w dosbarthu i gwsmeriaid. 

Mae'n strategaeth sydd wedi profi'n effeithiol, fel sy'n amlwg gan y ffaith bod llawer o fusnesau bach a chanolig (SMBs) yn dal i ddefnyddio'r dull cerdyn dyrnu technoleg isel hwn, a'r ethos gwneud hyn eich hun sy'n parhau i fod wrth wraidd y genhedlaeth nesaf o raglenni teyrngarwch digidol. Yr unig wahaniaeth yw bod rhaglenni teyrngarwch digidol - y rhai gorau, o leiaf - yn darparu cyfleoedd ar gyfer enillion hyd yn oed yn fwy wrth dorri'r amser a'r costau sy'n gysylltiedig â'r dull technoleg isel.

Achos pwynt-mewn gwych yw sut mae Susan Montero, athrawes ysgol uwchradd iau yn Coral Springs, Florida, yn ymgorffori a rhaglen teyrngarwch digidol i mewn i'w hystafell ddosbarth. Nid dyma'r achos defnydd nodweddiadol o sut y gallai rhywun ddisgwyl i raglen gwobrau teyrngarwch gael ei defnyddio, ond ar y lefel sylfaenol, mae Montero yn wynebu'r un her y mae perchnogion busnes ym mhobman yn ei wneud: sut i ysgogi cynulleidfa darged i arddangos a chwblhau targed wedi'i dargedu. gweithredu. Mae'n digwydd felly cynulleidfa darged Montero yw myfyrwyr yn hytrach na defnyddwyr, a'r weithred a dargedir a ddymunir yw troi gwaith dosbarth yn hytrach na phrynu.

Oherwydd yr hyblygrwydd yn y rhaglen teyrngarwch digidol, mae Montero yn gallu gweithredu ei rhaglen wobrwyo yn hawdd i'w hanghenion penodol, gan ddechrau gyda'r arfer yn gwobrwyo creu a gweithredu. Gyda'i rhaglen ffyddlondeb arferol, mae myfyrwyr yn ennill pwyntiau teyrngarwch trwy ddangos hyd at y dosbarth ar amser a throi gwaith dosbarth i mewn ar neu cyn y dyddiad dyledus.

Yna gall myfyrwyr ad-dalu'r pwyntiau teyrngarwch hynny ar gyfer gwobrau, a greodd Montero gyda dull haenog. Am bum pwynt teyrngarwch, gall myfyrwyr gael pensil neu rwbiwr. Am 10 pwynt, gallant ennill y fraint o wrando ar gerddoriaeth neu gael byrbryd am ddim. Ac i'r myfyrwyr sy'n cynilo eu pwyntiau, gallant ennill tocynnau gwaith cartref a thocynnau credyd ychwanegol am 20 a 30 pwynt, yn y drefn honno.

Mae canlyniadau rhaglen Montero yn rhyfeddol. Mae gan absenoldebau wedi gostwng 50 y cant, mae tardis wedi gostwng 37 y cant, ac yn bwysicach efallai, mae ansawdd y gwaith y mae myfyrwyr yn ei droi i mewn yn well, yn dyst cywir i'r teyrngarwch y mae Montero wedi'i adeiladu gyda'i myfyrwyr. Fel y dywedodd hi,

Yn syml, mae myfyrwyr yn cwblhau gwaith gyda mwy o benderfyniad pan addair gwobrau teyrngarwch.

Susan Montero

Yr hyn y mae achos defnydd (a llwyddiant) Montero yn ei ddangos yw pa mor effeithiol y gall rhaglenni teyrngarwch digidol fod wrth roi'r hyblygrwydd sydd ei angen ar ddefnyddwyr i'w addasu i'w hanghenion, allan o'r bocs. Dyma'r un rysáit ar gyfer llwyddiant y gellir ei ddefnyddio ar gyfer SMBs, er mwyn manteisio ar eu cynigion cynnyrch unigryw a'u sylfaen cwsmeriaid, sy'n sicr o fod â naws a chwiorydd ei hun.

Yn benodol, mae rhaglen teyrngarwch digidol yn caniatáu i SMBs:

  • Creu gwobrau personol yn unol â'u offrymau brand a chynhyrchion
  • Rhowch eu cwsmeriaid sawl ffordd i ennill pwyntiau teyrngarwch, p'un ai yn ôl nifer yr ymweliadau, y doleri a wariwyd, neu hyd yn oed rhannu swyddi cyfryngau cymdeithasol y busnes
  • Streamline y broses mewngofnodi ac adbrynu trwy ddefnyddio tabled teyrngarwch neu ddyfais POS integredig
  • Gweithredu ymgyrchoedd wedi'u targedu i rannau penodol o gwsmeriaid, fel ymrestrwyr newydd, cwsmeriaid yn dathlu pen-blwydd, a chwsmeriaid sydd wedi darfod nad ydynt wedi ymweld mewn amser a bennwyd ymlaen llaw
  • Ehangu eu cyrhaeddiad trwy gysylltu â defnyddwyr newydd trwy'r rhaglenni teyrngarwch ap symudol defnyddwyr
  • Gweler analytics ar wiriadau mewn teyrngarwch ac adbryniadau fel y gallant wella eu rhaglen dros amser er mwyn sicrhau'r proffidioldeb mwyaf
  • Awtomatig mewnforio aelodau rhaglen teyrngarwch i mewn i'w cronfa ddata farchnata fel y gallant wedyn estyn allan i'w rhestr cwsmeriaid sy'n tyfu'n barhaus gydag ymgyrchoedd marchnata wedi'u targedu

Mae rhaglenni teyrngarwch cenhedlaeth heddiw yn llawer mwy cynhwysfawr a phwerus na'r dull cardiau dyrnu hen ysgol, ac mae'r canlyniadau'n profi hynny, p'un ai mewn ysgol uwchradd iau neu SMB traddodiadol. Er enghraifft, gwelodd Pinecrest Bakery yn Pinecrest, Florida, eu refeniw teyrngarwch cynnydd o dros $ 67,000 yn y flwyddyn gyntaf o weithredu eu rhaglen teyrngarwch digidol. Mae'r busnes teuluol bellach wedi ehangu i 17 lleoliad ac mae eu teyrngarwch digidol yn parhau i fod yn gonglfaen i'w model busnes.

Mae llawer o'n cwsmeriaid yn dod i mewn am grwst a choffi i frecwast ac yna'n dod i mewn yn hwyrach yn y dydd i godi prynhawn yn lle ymweld â chaffi neu siop goffi arall. Maent wir yn gwerthfawrogi'r gwobrau ychwanegol am eu teyrngarwch.

Victoria Valdes, Prif Swyddog Cyfathrebu Pinecrest

Enghraifft wych arall yw Hufen Iâ Baja yn Fairfield, California, a welodd mae eu refeniw yn neidio 300% yn ystod y ddau fis cyntaf o weithredu eu rhaglen. Yn nodweddiadol, roedd y busnes bach yn dioddef oherwydd dirywiad tymhorol yn y galw am hufen iâ, ond gyda'u rhaglen teyrngarwch digidol, maent wedi gallu cadw busnes yn gyson ac yn tyfu.

Mae ein twf wedi bod trwy'r to.

Dadansoddwch Del Real, Perchennog Hufen Iâ Baja

Nid yw'r mathau hyn o ganlyniadau yn allgleifion chwaith. Maent ymhell o fewn cylch y posibilrwydd i SMBs ym mhobman. Y cyfan sydd ei angen yw penderfyniad gwneud eich hun ynghyd â galluoedd y rhaglen teyrngarwch digidol cywir i ddatgloi'r drysau i lwyddiant.

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.