Ble Mae'ch Teyrngarwch?

ysgwyd llaw

Diffinnir teyrngarwch fel ansawdd bod yn deyrngar i rywun neu rywbeth. Ydych chi erioed wedi sylwi sut trafodir teyrngarwch, serch hynny? Rydyn ni'n siarad am sut cwsmeriaid yn ffyddlon, sut gweithwyr yn ffyddlon, sut cleientiaid yn ffyddlon, sut pleidleiswyr yn deyrngar ...

  • Mae cyflogwyr yn siarad am teyrngarwch gweithwyr, ond yna maen nhw'n llogi allanol, ddim yn datblygu eu talent eu hunain yn fewnol, neu'n waeth - maen nhw'n gosod talent ffyddlon. Pam mae eu teyrngarwch dim ond i'r llinell waelod neu'r cyfranddaliwr?
  • Mae gwleidyddion yn disgwyl teyrngarwch pleidleiswyr, ond yna rydyn ni'n ethol arweinwyr sy'n pleidleisio ar hyd llinellau plaid ac yn anghofio pwy maen nhw i fod i'w gynrychioli. Pam mae eu teyrngarwch i'w plaid yn fwy na'u hetholwr?
  • Mae cwmnïau'n siarad am teyrngarwch cwsmeriaid, ond maen nhw'n cynnig mwy o sylw a bargen well i'r rhai sydd newydd eu caffael na'r rhai presennol. Lle mae eu teyrngarwch i gwsmeriaid presennol? Dwi wrth fy modd efo'r fideo o Banc Ally mae hynny'n edrych yn ddigrif ar gaffaeliad cwsmeriaid

Felly pam ydyn ni bob amser yn mesur teyrngarwch o'r gwaelod i fyny?

Mae'n ymddangos pryd bynnag y bydd unrhyw un mewn person arweinyddiaeth yn trafod teyrngarwch, nid ydyn nhw'n siarad eu teyrngarwch, maen nhw'n siarad am sut mae cwsmeriaid neu weithwyr yn deyrngar iddyn nhw. Pam mae'n gweithio felly? Nid wyf yn credu y dylai.

Mae teyrngarwch yn bwysig i mi. Pan fydd rhywun yn edrych arnaf yn y llygad ac yn ysgwyd fy llaw, rwy'n gwerthfawrogi hynny'n fwy nag unrhyw ddogfen neu lofnod cyfreithiol. Pan fydd rhywun yn mechnïo arno, fel gwerthwr neu bartner, rwy'n mynd yn hollol gas. Os ydyn nhw'n barod i aberthu eu teyrngarwch, does dim byd na wnânt hynny. Af allan o fy ffordd i beidio byth â gwneud busnes eto gyda chwmni fel 'na.

Yr unig cleientiaid Rwy'n disgwyl mai teyrngarwch ynddynt yw'r rhai rydyn ni wedi buddsoddi ynddynt. Mae busnesau yn aml yn disgowntio ffioedd neu'n neidio trwy gylchoedd ar gyfer cwmnïau maen nhw am wneud busnes â nhw - dydyn ni ddim gwahanol. Nid ydym yn disgowntio am gaffaeliad, ond yn aml rydym yn rhoi adnoddau yn hael i gwmnïau nad oes ganddynt unrhyw opsiynau eraill. Unwaith y byddant ar eu traed, serch hynny, fy ngobaith yw y byddant yn ddiolchgar am y buddsoddiad a wnaethom ac y byddant yn aros gyda ni. Gwir yw, nid ydym yn ei weld yn aml iawn. Mae'n ymddangos bod teyrngarwch wedi marw.

Os yw cleient yn ein talu'n dda i gael canlyniadau iddynt - ac nid ydym yn gwneud hynny - ni fyddwn yn disgwyl unrhyw deyrngarwch gan y cleient hwnnw gan na wnaethom ddal ein diwedd ar y fargen.

A bod yn onest, rwy'n credu bod y ralïau gwleidyddol yn ystod y ddwy flynedd ddiwethaf yn ymwneud â theyrngarwch. Rwy'n credu bod y rhan fwyaf o bobl yn falch o suddo mwy o arian i boced person cyfoethog ... ond rydyn ni'n disgwyl y byddan nhw'n deyrngar i ni fel defnyddwyr. Roedd Steve Jobs yn enghraifft gadarn o hyn. Gwnaethom esgusodi'r ymylon elw a chynhyrchu ar y môr oherwydd ein bod ni, y cwsmeriaid, wedi cael gofal da.

A ydych chi'n darparu'r un ffyddlon i'ch partneriaid a'ch cleientiaid ag y disgwyliwch gan eich gwerthwyr a'ch gweithwyr?

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.