Dywedwch wrthyf Pam Rwy'n Sugno!

SadRwyf wrth fy modd â nodau. Rwy'n caru nodau yn arbennig pan fyddaf yn eu gosod fy hun. Yn hwyr y llynedd, gosodais nod i mi fy hun y byddwn yn torri'r marc 5,000 ar Technorati yn 2007. Roedd hyn yn ychwanegol at rai nodau eraill yr oeddwn wedi'u gosod. With the exception of my health (I really need to lose weight), I've demolished every goal that I've set for myself, in addition to my Technorati Rank.

These last few weeks, my blog seems to be ‘stuck' on growth, though. I would ordinarily write this off as folks drifting off for the summer. When it's your ‘rank' that's not moving, though, that's definitely pointing to some other issue since we all have to put up with the summer blahs. A few weeks ago, I was excited to see my blog hanging around 2,010… now it's back up to 2,125.

A yw fy nghynnwys ar ei hôl hi?
Ydw i'n mynd oddi ar y pwnc?
Ydw i'n sugno plaen yn unig?

I've actually gone so far as to purchase some Adwords for the site. I'm concentrating on corporate blogging and social media, as well as geographically purchasing Adwords for Indianapolis. I've gotten about 15,000 impressions on the ads but only a few clicks. I don't mind that, too much, since clicks cost money. The goal of the advertising is really name recognition, not physical traffic. I figure if I can get my name out there in the right audience, the traffic will follow. Let me know if you see one of these ads and tell me what you think of it.

I would also love to hear what you miss about my blog that was remarkable before but hasn't been lately. If you're shy and don't want to comment in public, feel free to use fy nhudalen gyswllt. My ‘fame and fortune' seem to be coming primarily from my WordPress Plugins, not the other content on the site. That's a little disconcerting since I do quite a bit of research on my topics each day.

Of course, if you'd like to really help with my content AND my Technorati Rank, write about my blog and how it sucks on your blog. I promise I'm open to criticism and look forward to implementing some change as soon as possible.

13 Sylwadau

 1. 1

  Felly, Doug, unwaith y bydd yn rhaid i chi fod yn 5 uchaf Technorati, beth sydd nesaf, dominiad y byd? 🙂

  A dyma fi'n meddwl y byddai'r 10,000 uchaf yn nod da 🙁

  • 2

   Helo Des!

   Byddai'r 5 uchaf yn bendant yn gwneud fy niwrnod! Mae'r 10,000 gorau yn bendant yn rhywbeth i ymfalchïo ynddo. Yn onest, nid wyf yn talu llawer o sylw i'r nifer go iawn - dim ond ei fod yn gwella. Yn ddiweddar mae wedi bod yn symud tuag yn ôl felly rwy'n bryderus.

   Bydd y ddau ohonom yn cadw plygio i ffwrdd! Diau y byddwch yn rhagori arnaf yn fuan!

   Doug

 2. 3

  Efallai eich bod wedi cyrraedd y rhwystr chwe mis.

  Dim ond yn ystod y chwe mis diwethaf y mae Technorati yn cyfrif cysylltiadau, felly mae hynny'n golygu er mwyn i'ch rheng barhau i gynyddu mae angen i chi ragori ar ba bynnag gyfradd o gysylltiadau yr oeddech chi'n eu cael chwe mis yn ôl.

  Fe wnes i ddarganfod bod pethau wedi mynd yn araf iawn rhwng 1900-2100 ... yna aeth 1450-1900 yn eithaf cyflym.

  Yna es i'n sâl o'r cyfan 🙂

  • 4

   Rwy'n credu eich bod chi'n iawn Eng! Byddaf yn ei gadw i fynd. Mae fy stats cyffredinol (gan gynnwys hits) ychydig yn fflat hefyd. Rwyf wedi darllen ar wefannau fel Problogger y gallai ychwanegu mwy o swyddi wneud gwahaniaeth yn unig.

   Byddai'n gas gen i ysgrifennu post er mwyn post, serch hynny. Rwy'n gwybod nad yw'n cynghori hynny, ond dyna beth allai fod. Rwy'n hoffi meddwl fy mod i'n ychwanegu gwerth na all Folks ddod o hyd iddo yn unman arall. Rydw i bob amser yn chwilio am yr unigryw ... rhywbeth sy'n anodd ei ddarganfod!

  • 5
 3. 6

  Rwy'n credu eich bod chi'n darparu cymysgedd dda o swyddi ac rydych chi wedi gwneud yn dda iawn i ragori ar y targedau rydych chi wedi'u gosod. Byddwn i ddim ond yn cadw plygio i ffwrdd.

  Mae llawer o flogiau yn taro clytiau lle nad oes llawer o weithgaredd. Rwy'n gwybod hynny ar fy mlog. Mae fy niferoedd tanysgrifwyr wedi dyblu dros y 6 mis diwethaf, ond yn ddiweddar mae traffig wedi aros yn eithaf cyson, ac mae fy safle Technorati yn sownd o amgylch y marc 100K. Ond nid yw'n lleddfu fy mrwdfrydedd dros flogio.

  Rwy'n mwynhau cyhoeddi ac ysgrifennu erthyglau yn fawr a byddaf yn cadw plygio i ffwrdd. Rwy'n ceisio peidio â chanolbwyntio gormod ar fy stats y dyddiau hyn ond mae'n dda gosod targedau fel rydych chi wedi'u gwneud.

  Rwyf wedi gweld rhai blogwyr yn cael llwyddiant anhygoel o fewn ychydig fisoedd i lansio blog ac mae hynny'n wych i'w weld, ond i'r rhan fwyaf ohonom, mae'n cymryd llawer o ymdrech dros sawl blwyddyn i weld unrhyw ddychweliad go iawn.

  Fy nghyngor i fyddai parhau i ysgrifennu'r blog. Os ydych chi'n mwynhau gwneud hynny yna peidiwch â stopio.

  • 7

   Dwi wrth fy modd yn blogio, Itch! Dim siawns y byddwn i'n stopio unrhyw bryd yn fuan. Fi jyst eisiau sicrhau fy mod yn dal i rannu rhywfaint o wybodaeth werthfawr gyda chi Folks!

   Byddwn yn cadw plygio i ffwrdd!

 4. 8

  Doug,
  Dydych chi ddim yn sugno! Rwyf wedi sylwi bod traffig, cysylltiadau sy'n dod i mewn, a thanysgrifwyr newydd yn mynd mewn tonnau. Rydych chi'n cynhyrchu cynnwys gwerthfawr a fydd yn parhau i gael sylw. Rwy'n betio mewn tair wythnos y byddwch chi'n meddwl tybed pam wnaethoch chi ysgrifennu'r post hwn!

  -Pat

  • 9

   Diolch, Pat! Mae'n debyg fy mod i'n teimlo ychydig yn ansicr. Rydych Folks yn troi allan i fod yn grŵp cefnogi gwych!

   Yn ogystal, sylwais fy mod hyd at # 41 ar Blogiau Marchnata Todd 150's Power XNUMX. Waw! Neidiais i fyny cryn dipyn yno!

 5. 10

  Efallai y bydd fy swnian ychydig yn gynamserol! Gwiriais ac mae'r API yn dychwelyd gwerth gwahanol ar gyfer fy rheng na'r wefan! Mae'n ymddangos i mi dorri 2,000! Fe wnes i ollwng y bobl dda yn Technorati i adael iddyn nhw wybod bod rhywbeth o'i le.

 6. 11

  Helo Doug, ac ydw, rwy'n dal yn fyw. Nid wyf yn rhoi llawer o bwysau ar stats rhagfarnllyd fel mae Technorati yn hoffi eu gwasanaethu. Mae'n hawdd trin eu stats ac nid ydyn nhw'n golygu llawer yn y byd go iawn. Byddwn yn canolbwyntio ar eich stats go iawn gyda pha bynnag gownter rydych chi'n ei ddefnyddio. Daliwch ati i ysgrifennu cynnwys da yn rheolaidd a bydd y ROI yn dod i mewn.

  Un arsylwad yn unig. Rwy'n sylweddoli eich bod yn chwilio am y traffig corfforaethol, ond efallai yr hoffech ystyried ysgafnhau'ch delwedd ychydig. Fe sylwch fod y Seth Godin's, Steve Rubels (a'r Bloke Blokes 🙂 yn mynd allan o'u ffordd i gyflwyno delwedd fwy ysgafn. Ond yna eto, maent ychydig yn hŷn ac eisoes wedi cyrraedd lefel benodol yn y byd corfforaethol. mae'n alwad dyfarniad ac yn rhywbeth y gallech ystyried arbrofi ag ef.

  Fel y dywedodd Itch, mae rhai yn cyrraedd y brig yn gyflym. Ond manteisgwyr ydyn nhw ar y cyfan sydd wedi llwyddo i gêmio'r system, neu wedi eu rhwydweithio ag a-lister a'u helpodd ar hyd y ffordd. Ond i'r gweddill ohonom sy'n ei wneud y ffordd onest mae'n cymryd llawer o amser ac ymdrech.

  Daliwch ati i gadw ar bro.

  … BB

 7. 13

  A chadwch mewn cof bod blogiau newydd yn cael eu hychwanegu at y rhestr trwy'r amser. Er er y gallai cyfanswm eich safle ostwng ychydig, chi yw'r cyfanswm x% o hyd.

  Ac yna mae'n rhaid i chi ystyried pwy yw'ch cynulleidfa darged. Yn naturiol, bydd gan blog sy'n cynnwys cynnwys llai arbenigol well siawns o ennill cynulleidfa fawr. Hynny yw, mae'n cyfrif lle mae'ch sgôr yn sefyll o'i gymharu â blogiau a gwefannau eraill am farchnata a thechnoleg.

  Fel cronfa olaf, gallwch chi ei defnyddio bob amser penawdau sy'n cynnwys cyfeiriadau i rannau corff benywaidd;)

  Daliwch ati gyda'r gwaith da a chadwch y wên.

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.