Loopfuse: Awtomeiddio Marchnata B2B ar gyfer SMBs

dolenfuse

Ffiws Dolen yn cynnig platfform awtomeiddio marchnata busnes i fusnes (B2B) sy'n dweud wrthych pwy sy'n ymweld â'ch gwefan, yn eich helpu i ddal eu gwybodaeth, yn anfon e-byst meithrin arweiniol, yn sgorio'r cyfleoedd gorau, ac yn integreiddio'r cyfan i'ch system Rheoli Perthynas Cwsmer (CRM) â adrodd ymlaen llaw.

Ar ôl eu sefydlu, fe welwch arweinwyr mwy cymwys, cylchoedd gwerthu byrrach, mwy o effeithlonrwydd marchnata a gwerthu, ac awtomeiddio tasgau unwaith ac â llaw ac ailadroddus. Yn fyr, rydym yn eich helpu i gynhyrchu refeniw yn gyflymach. Trosolwg Nodweddion LoopFuse OneView:

 • Dangosfyrddau Marchnata - Mae dangosfyrddau yn darparu golwg amser real, cyfoes ar draws eich holl weithgareddau Gwerthu a Marchnata, hyd at fanylion manwl ar bwyntiau cyffwrdd gyda rhagolygon, cwmnïau, Arweinwyr CRM, a Chysylltiadau CRM. O gyfraddau agored a chlicio Marchnata E-bost, i nifer yr Arweinwyr a grëwyd yr awr yn eich CRM, mae gan eu dangosfyrddau y cyfan.
 • Marchnata E-bost - Mae galluoedd Marchnata E-bost integredig OneView yn eich galluogi i greu ymgyrchoedd e-bost gwych, wedi'u personoli â gwybodaeth gyswllt y derbynnydd. Pwerus analytics ac mae adrodd yn eich helpu i fireinio'ch ymgyrchoedd e-bost parhaus.
 • Marchnata o'r tu allan - Dadansoddwch ac olrhain peiriannau chwilio, geiriau allweddol, safleoedd cyfeirio a thraffig uniongyrchol sy'n cyrraedd eich gwefan. Darganfyddwch pa dudalennau gwe ac asedau marchnata cynnwys sydd fwyaf gwerthfawr i ymwelwyr a darllenwyr eich gwefan.
 • Cynnal Arweiniol - Mae Awtomeiddio Marchnata yn dechrau gydag Arweinydd. Mae Ffurflenni Dal Arweiniol yn integreiddio'n ddi-dor â'ch ffurflenni gwefan cyfredol, gan eich galluogi i awtomeiddio'r broses o ddal, twmffatio (yn eich CRM), ac arweinwyr cymwys.
 • Meithrin Arweiniol - Mae Lead Nurturing yn awtomeiddio'r broses o ragweld cymwysiadau yn Arweinwyr neu'n cadw sylw eich cwsmeriaid presennol yn llawn. Mae modiwl Meithrin Arweiniol OneView yn gallu dadansoddi pob pwynt cyffwrdd â gobaith penodol; gweithgaredd gwefan, gwybodaeth gyswllt, gweithgaredd e-bost, a hyd yn oed integreiddio amser real â'ch CRM.
 • Integreiddio CRM - Mae integreiddio dwy-gyfeiriadol â'ch CRM yn darparu proses gwbl awtomataidd ar gyfer dal, cymhwyso, trosi a mesur Arweinwyr, Cysylltiadau a Chyfleoedd. Mae ategion ychwanegol yn ychwanegu at eu hintegreiddio CRM, gan ddarparu gwybodaeth amser real i bob person gwerthu ar bob Arweinydd.
 • Sgorio arweiniol - Mae LoopFuse OneView yn caniatáu i farchnatwyr greu rheolau sgorio plwm pwerus yn gyflym trwy ddefnyddio dewiniaid sgorio plwm. Nid oes codio cymhleth, nac yn anodd cyfrifo cystrawen, felly gall marchnatwyr fynd i mewn a chynnal rheolau yn gyflym.
 • Rheolaeth Arweiniol - Trwy olrhain yr holl weithgareddau ymwelwyr a chanoli gwybodaeth gofrestru, rydym yn grymuso marchnatwyr i rannu arweinyddion yn grwpiau ar wahân sydd ag eiddo tebyg neu broffiliau gweithgaredd. Gyda rhaglenni awtomataidd, gall sefydliadau reoli ymatebion o ragolygon yn well gan ganolbwyntio cynrychiolwyr gwerthu ar y rhagolygon gwerth uchaf ar yr un pryd.
 • Adroddiadau Marchnata - Adroddiadau manwl wedi'u cynllunio i gynorthwyo marchnatwyr i sefydlu mewnwelediad gweithredadwy i'w methodolegau cynhyrchu plwm, dal a chymhwyso. Mae'r modiwl adrodd yn ymdrin â phob agwedd ar farchnata ar draws eich cronfa ddata, gan gynnwys: rhagolygon, gwefan analytics, ymweld â chwmnïau, perfformiad e-bost, a gweithgareddau CRM.
 • Marchnata Cymdeithasol - Mae'r cyfryngau cymdeithasol yn ffordd wych o nodi a chysylltu â rhagolygon. Y rhan anodd yw gwahanu'r signal o'r sŵn i ddod o hyd i'r cyfleoedd gorau. Mae Nearstream yn newydd ac yn eich helpu i ddod o hyd i brynu signalau.
 • Integreiddio Trydydd Parti - Mae LoopFuse OneView yn integreiddio'n ddi-dor â Systemau Rheoli Cynnwys poblogaidd, Desgiau Cymorth, CRMs, a Chyfeiriaduron Busnes Trydydd Parti, dim ond i enwi ond ychydig.
 • API OneView - Mae LoopFuse yn darparu Gwasanaeth Gwe API ar gyfer adfer a mewnosod gwybodaeth i'ch / o'ch cyfrif LoopFuse OneView yn rhaglennol. Gan fod ein Rhyngwyneb Defnyddiwr cyfan wedi'i adeiladu ar ein API Gwasanaeth Gwe, mae'r rhan fwyaf o'r swyddogaeth sydd ar gael yn y rhyngwyneb defnyddiwr ar gael i chi ryngweithio â hi.

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.